:: ECONOMY :: РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ :: ECONOMY :: РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ
:: ECONOMY :: РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ

 
26.11.2014 19:41
Автор: Бурий Сергій Антонович, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Хмельницький національний університет
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Проблеми фінансової нестабільності України та її інтеграції у міжнародні економічні відносини мають свою особливу специфіку.
Глобальна фінансова нестабільність виявляється у переплетінні фінансових та валютних дисбалансів, значних коливаннях валютних курсів та фінансових індексів на міжнародних ринках, збільшенні підприємницьких ризиків, різкій та суперечливій зміні динаміки фінансових показників, відсутності явно виражених тенденцій (циклічних, динамічних та структурних) [1]. При цьому різко зростає роль менеджменту на рівні держави.
На сьогодні фінансова ситуація в Україні потребує розвитку топ-менеджменту, який являє собою комплекс принципів, методів, функцій, прийомів і засобів, спрямованих на ефективне та цільове використання бюджетних ресурсів.
Ефективність управління бюджетом має вирішальну роль для держави. Саме тому необхідно удосконалювати функції та методи органів законодавчої і виконавчої влади та фінансових органів в цьому напряму. В той же час роль менеджменту  є очевидним і необхідним.
Менеджмент являє собою багатоаспектне явище і охоплює процеси, що відбуваються в державі, пов'язані як з її внутрішнім середовищем, так і з зовнішнім середовищем впливу на неї.
Сьогодні менеджмент - це менеджмент змін. Моделей організаційних змін розроблено досить багато.
Грамотне використання методології TQM дозволяє отримати ряд переваг, а саме [2]:
- підвищення якості і конкурентоспроможності продукції;
- зростання ступеня задоволеності споживачів продукцією (послугами);
- збільшення прибутку;
- забезпечення фінансової стійкості;
- забезпечення раціонального використання всіх видів ресурсів;
- підвищення якості управлінських рішень;
- збільшення продуктивності праці;
- впровадження новітніх досягнень НТП.
В сучасних умовах акцент менеджменту із короткострокових розрізнених заходів впливу на окремі елементи господарського механізму країни повинен переміщуватися на створення комплексних програм, які включають використання всіх можливих важелів.
Роль менеджменту має полягати у розробці і реалізації урядом відповідної економічної політики. Ця політика повинна ґрунтуватися на застосуванні передусім ефективної системи оподатковування (податок на прибуток, прибутковий податок і т. ін.), допомоги по безробіттю, субсидій на підтримання цін на сільськогосподарську продукцію тощо. Це дозволить багатьом підприємствам з тіньовою економікою вийти з неї, пом'якшити вплив економічного спаду, а також негативних впливів циклічного коливання на розвиток держави (регіону).
Економіка України за останні роки характеризувалася певними позитивними зрушеннями. Переходячи від стабілізаційної до стимулюючої моделі бюджетної політики,  уряд робив акцент на пріоритетному забезпеченні економічного зростання та підвищенні соціальних стандартів громадян.
З одного боку, за рахунок бюджетних інструментів необхідно утримати позитивну динаміку зростання економіки та соціальних стандартів, з іншого – існує ризик, що економічна сфера країни знову опиниться під тиском негативних чинників, які загрожують відновленням тенденції до поглиблення дефіциту бюджету та комплексу похідних макроекономічних проблем. Невирішені проблеми на фінансовому ринку також створюють ризики формування нових кризових загострень.
Ріст витрат у зв’язку з антикризовими заходами загострює проблеми бюджетного дефіциту та державного боргу. За прогнозами держкомстату дефіцит бюджету України до 2020 року не повернеться до передкризового рівня, навіть з урахуванням тенденції до відродження економіки. Напружена макроекономічна ситуація суттєво відобразилась також на фінансових результатах діяльності банків [3, с. 199].
На розвиток фінансової системи впливає безліч факторів, які потрібно враховувати з метою недопущення застою і кризових явищ. У цьому зв’язку необхідно налагоджувати та вдосконалювати механізми менеджменту. Водночас стратегія і тактика реформування фінансової системи повинна полягати у поступовій реструктуризації, яка передбачатиме подальшу трансформацію фінансів через систему менеджменту.
Сучасні тенденції у вітчизняній економіці змусять державу перейти до нової парадигми, використовуючи сучасний менеджмент інтегровано, безперервно й розширено в усіх сферах.

Список використаних джерел:
1. Степанюк Н.А. Глобальна фінансова нестабільність: реалії та перспективи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.                                                          
2. Мамочкина М. Роль менеджмента в организации. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rusnauka.com /35_OINBG_2010/ Economics/ 75757.doc.htm.
3. Позднякова Л.О. Сучасні ризики в економіці України // Л.О. Позднякова, Бобось М.Л. // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 2 – C. 197 – 203.               


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БРЕНДИНГУ СТОСОВНО РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
29.11.2014 01:52
ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
29.11.2014 01:03
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ
29.11.2014 00:03
СУЩНОСТЬ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА РЕГИОНА
28.11.2014 23:58
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
27.01.2015 22:25
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМИ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
25.11.2014 22:36
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
18.11.2014 17:28
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ
11.11.2014 21:43
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
11.11.2014 21:40
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.599 сек. / Mysql: 812 (0.537 сек.)