:: ECONOMY :: СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА :: ECONOMY :: СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
:: ECONOMY :: СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

 
18.11.2014 17:28
Автор: Чупріна Маргарита Олександрівна, кандидат економічних наук, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Скляр Анна Юріївна, студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
На сьогоднішній день вимоги до діяльності менеджера обумовлюються складністю та специфічністю управлінських функцій. Вимоги управлінців змінюються побічно від постійних, які існували ще в давнину. Ця зміна, насамперед, залежить від ситуації на зовнішньому та внутрішньому ринку.
Класичний науковець менеджменту Ф. У. Тейлор вважав, що майстру необхідно мати такий перелік якостей: розум, спеціальні знання, освіта, фізична спритність, енергія, рішучість, міцне здоров’я, здоровий глузд.
Незмінними та постійними складовими успіху діяльності керівників промислових підприємств безпосередньо є: а) розум і розумова працездатність, здоров'я і фізична витривалість; б) координація і контроль; в) компетентність у характерній для даного підприємства професії; г) моральні якості: свідома, тверда, завзята воля; д) активність, енергія і відвага; е) мужність, відповідальності; є) почуття боргу, турбота про загальний інтерес; ж) значне коло загальних знань; з) адміністративні «настанови»: передбачення, організація та розпорядливість [1].
Вимоги до діяльності управлінця зуміються та доповнюються постійно, на це впливає ряд факторів, серед яких можна зазначити: проблеми нестабільності; фінансові кризи; проблеми глобальної конкуренції; проблеми, пов'язані із забезпеченням маркетингової орієнтації підприємств; швидкий розвиток НТП; зміна критеріїв, що визначають кваліфікацію робіт; зміни в ціннісних орієнтаціях працівників тощо.
За цих умов висувається багато вимог до поведінки управлінців, а саме вони повинні бути наполегливими, готовими до сприйняття і передачі інформації, раціональними, вміти працювати в групі, старанними і точними, чесними, справедливими, мати почуття гумору, прагнути до нових знайомств, вміти правильно реагувати на неадекватні ситуації, готовими до самостійного прийняття рішень, самокритичними, впевненими, мати повагою до людей, позитивно відноситися до конкурентів, мати цілі та не відступати від них.
В умовах нестабільного середовища робота менеджерів істотно ускладнюється, тому що їм необхідно вміти приймати рішення в умовах невизначеності і найвищого ризику.
Виходячи зі специфіки роботи менеджерів на сучасному етапі розвитку економічної системи йому необхідно, по-перше, завзяте використання професійних навичок, по-друге, висока оперативність, по-третє, згрупування творчих здібностей та сил, та саме найголовніше, незалежність та відповідальність за прийняті рішення. За таких умови управлінцям потрібно мати також підприємницький досвід, тобто, бути спритними, швидко орієнтуватися в мінливій ринковій ситуації, ініціативними, винахідливими, перерозподіляти ресурси в найбільш вигідні сфери.
Проведений аналіз наукових праць Ф. Гілбрета, М. Фоллета, Г. Хопфа та А. Файоля дозволив дійти певного висновку, що в сучасних умовах господарювання до основних професійних вимог та рекомендації менеджерів, які забезпечують підвищення ефективності їхньої діяльності, можна віднести:
− стратегічне мислення, що дає право націлювати діяльність підприємства з урахуванням майбутнього зростання ринків [2];
− здібність спостерігати за бізнес-оточенням, тобто здатність окреслювати і реагувати на несподівані зміни, своєчасно міняти плани і дії, залежно від нових обставин. Результативні менеджери не повинні лякатися перемін, а зобов’язані використовувати їх і впливати на їхній хід подій. Нинішні менеджери повинні шукати нові засоби задоволення попиту покупців і аналізувати методи збільшення результативності і ефективності підприємства. Управлінці, особливо, вищого рівня, зобов’язані чітко бачити перспективи підприємництва, у якому вони працюють. Межі планування для вітчизняних підприємств, що функціонують за умов нестабільності та кризи, як правило, встановлюються на один чи два роки. В той час, як в західних корпораціях цей період складає в середньому 10 років.
− інноваційне мислення, майстерність творити «інноваційну атмосферу» в трудовому колективі, сприяючи ініціативу співпрацівників, підтримуючи розвиток їхнього потенціалу. Для розвитку даних знань для менеджерів є необхідними: високий і незмінний саморозвиток, самонавчання, самовдосконалення [2];
− здатність користуватися сучасними технологіями і методами в процесі управління підприємством (насамперед, це стосується інформаційних технологій);
− вміння розв’язувати нестандартні ситуації, тобто розвивати управлінські навички для вирішення будь-яких проблем;
− здібність працювати в команді. Так, сучасні менеджерам необхідно вміти працювати результативно і як лідери, і найголовніше, як члени команди. Ефективність і продуктивність можуть бути значно високими, якщо працівники будуть працювати разом на спільну ціль. Як лідер команди управлінець несе відповідальність за її розвиток, підготовку її учасників. Він заохочує їх до результативної загальної роботи, справедливо нагороджує за досягнуті результати;
− лідерські навички - це найголовніші здібності управлінця, які потрібно розвивати та вдосконалювати.

Список використаних джерел:
1. Пастушок Т О., Ступарик Г. В. Характеристики сучасного менеджера та проблеми які постають перед ним [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://www. rusnauka. com/ 2_KAND_2011/ Economics/ 77973.doc.htm
2. Косова І., Столяр О. Вимоги до сучасного менеджера в умовах фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] - Режим доступу - http://conf-cv.at.ua/forum/53- 475-1


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ БРЕНДИНГУ СТОСОВНО РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
29.11.2014 01:52
ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
29.11.2014 01:03
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ
29.11.2014 00:03
СУЩНОСТЬ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА РЕГИОНА
28.11.2014 23:58
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
27.01.2015 22:25
РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВІ
26.11.2014 19:41
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМИ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
25.11.2014 22:36
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ
11.11.2014 21:43
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
11.11.2014 21:40
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.358 сек. / Mysql: 695 (0.317 сек.)