:: ECONOMY :: РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ :: ECONOMY :: РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
:: ECONOMY :: РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ

 
07.10.2014 16:21
Автор: Патряк Олеся Тарасівна, здобувач кафедри обліку у державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Корпоративна власність, корпоративна культура, корпоративне управління – все частіше вживані нами словосполучення пов’язані з поняттям «корпоративні права».
Механізм управління корпоративними правами і зв'язок його з системою бухгалтерського обліку є досить складним і на сьогодні залишаються відносно новим та недостатньо дослідженим явищем у діяльності суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
Дослідженню проблеми обліку в управлінні корпоративними правами приділяли у своїх працях вчені: М. Т.  Білуха, О. М. Брадул, Ф. Ф. Бутинець, В. М. Жук, В. А. Євтушевський, В. М. Костюченко, М.Р. Лучко, Я.Д. Крупка, О.І.Пилипенко, В. Хомко.
Сьогодні ні у зарубіжній, ні у вітчизняній літературі не існує єдиного визначення корпоративного управління. У рамках вузького підходу під корпоративним управлінням розуміють загальний менеджмент, іноді подають як систему органів управління. У ширкому розумінні як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність господарських товариств.
Насамперед, корпоративне управління можна розглядати як управління корпоративними правами [2 c. 54].
 Таке визначення є найбільш загальним, оскільки управління корпоративними правами стосується усіх їх власників.
В. А. Євушевський під поняттям „корпоративне управління” розуміє „процеси регулювання власником руху його корпоративних прав з метою отримання прибутку, управління корпоративним підприємством, відшкодування витрат через отримання частки майна в процесі його ліквідації”[2 c. 56].
Д .О. Баюра категорію «корпоративне управління»  визначає як«систему цілеспрямованого формування процесу діяльності акціонерного товариства (корпорації) та впливу між акціонерами і зацікавленими особами» [1, с.62].
 Таким чином, управління корпоративними правами це cкладна система економічних відносин, що включає багато зовнішніх і внутрішніх елементів і являє собою процес регулювання власником руху його корпоративних прав з метою одержання прибутку та управління підприємством.
Бухгалтерський облік як інформаційна система забезпечує здійснення комплексу управлінських заходів і є забезпечувальною ланкою у системі управління корпоративними правами, а також єдиною системою надання інформації про стан корпоративних прав власників та емітентів, яка призначена впорядковувати вхідну та вихідну інформацію відповідно до потреб управління. При цьому внутрішня структура системи бухгалтерського обліку змінюється у напрямі своєчасного забезпечення й отримання в повному обсязі вихідної інформації для вивчення її різними користувачами. [3]
Достовірнісь інформації, що розкривається товариством мусить бути забезпечена завдяки:
1.Впровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, завдяки яким суб’єкти господарювання отримали більше самостійності в організації бухгалтерського обліку, виборі способів і методів ведення бухгалтерського обліку, розробці форм управлінської звітності, що реалізується через облікову політику.
2.Проведенню незалежного зовнішнього аудита, з метою забезпечення об’єктивної оцінки та підтвердження достовірності й повноти фінансової звітності товариства.
3.Здійснення ефективного внутрішнього контролю за достовірністю, своєчасністю, доступністю інформації управлінцям з метою забезпечення прийняття оптимальних рішень.
Варто відзначити, що до складової системи управління корпоративними правами належать також системи аналізу процесів та явищ господарської діяльності корпорацій, планування завдань та цілей, а також контроль, спостереження та перевірка суб’єкта господарювання.
Крім того, роль бухгалтерського обліку в управлінні корпоративними правами застосовуючи принципи та елементи облікової політики, передбачає створення внутрішніх управлінських структур, які сприяють ефективному функціонуванню корпорації, забезпечують баланс інтересів різних груп акціонерів.
Отже, удосконалення системи управління корпоративними правами повинно здійснюватися для введення обліку цих прав, ефективне управління корпоративними правами має містити заходи щодо належного захисту прав інвесторів, надійної системи управління та контролю, відкритості та прозорості у своїй діяльності.

Список використаних джерел:
1. Баюра Д. О. Корпоративне управління як об’єкт наукового дослідження [Текст] / Баюра Д. О. //Наукове видання. Вісник Київського національного університету. Економіка / за ред. В.Д. Базилевича. –К.:Вид-во КНУ . 2008 . – Вип. . 99 - 100 –120 с.
2. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління [Текст] : навч. Посібник/ Євтушевський В. А. – К.: Знання - Прес, 2002. – 318 с.
3. Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку [Текст]: монографія // О.І.Пилипенко. –Житомир: ФОП Кузьмін Д.Л., 2010.– 612с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБЛІК ТА АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ
28.09.2014 01:00
АУТСОРСІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
22.09.2014 00:59
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.262 сек. / Mysql: 763 (0.227 сек.)