:: ECONOMY :: АУТСОРСІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ :: ECONOMY :: АУТСОРСІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
:: ECONOMY :: АУТСОРСІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АУТСОРСІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 
22.09.2014 00:59
Автор: Нікуліна Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету; Найбороденко Анна Володимирівна, студентка Одеського національного економічного університету, м. Одеса
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Аутсорсінг є самостійним економічним поняттям, що здійснюється як інструмент управління підприємством на різних рівнях менеджменту. Попри те, що аутсорсінг в усьому світі є досить раціональною формою ведення господарської діяльності, в Україні спостерігається зворотна ситуація – лише мала кількість підприємств використовує послуги аутсорсінгових компаній.
Під час розгляду можливості передачі ведення бухгалтерського обліку на аутсорсінг присутній ряд причин, що негативно впливають на прийняття відповідних рішень. Серед таких причин можна виділити додаткові витрати сил або коштів на етапі переходу від старої бухгалтерії до роботи з аутсорсінговою компанією; певна втрата конфіденційності внутрішньої інформації внаслідок передачі документації; можливе зниження оперативності обліку для великих організацій – замовників, яке пов’язане з передачею бухгалтерського обліку аутсорсінговій компанії та відсутність досвіду співпраці з такими компаніями. Завдяки цьому існують певні бар’єри використання бухгалтерського аутсорсінгу. А недостатнє вивчення таких питань обумовлює актуальність цієї теми [4, стор. 164].
Дослідженню різних аспектів аутсорсінгу присвячені праці як закордонних, так і українських авторів. Серед них: Дж. Брайан, Д. Берсін, Є. Йордон, М. Морган, Б. Анікіна, І. Альтшулер, О. Каленський, Д. Михайлов, Е. Сафарова, І. Шуригіна та ін.
Бухгалтерський аутсорсінг як модель організації бізнесу виступає об’єктом дослідження.
Предметом є особливості використання бухгалтерського аутсорсінгу в процесі діяльності українських підприємств [5, стор. 33].
Автори визначили встановлення переваг і недоліків аутсорсінгу як форми організації обліку та окреслення шляхів подолання недоліків при веденні бухгалтерського обліку сторонньою організацією, за допомогою розвитку аутсорсінгових процесів у сучасній українській економіці [4, стор. 164].
Для досягнення цієї мети вирішено наступні задачі:
• розкрито сутність аутсорсінгу;
• встановлено переваги для організації, що користується послугами аутсорсінгу бухгалтерського обліку;
• виявлено негативні аспекти застосування аутсорсінгу в бухгалтерському обліку [5, стор. 34].
Аутсорсінг (out – зовнішній, source – джерело, ресурс) – метод оптимізації діяльності підприємства за рахунок концентрації зусиль на основному предметі діяльності та передачі функцій, що не є профільними для компанії, та корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим компаніям. Сутність аутсорсінгу полягає в розподілі функцій згідно з принципом "залишаю собі тільки те, що здатен зробити краще за всіх, передаю зовнішньому виконавцю те, що він виконує краще за інших" [5, стор. 34].
Існує два варіанти бухгалтерського аутсорсінгу. Перший варіант передбачає ведення всієї бухгалтерії, другий варіант – передачу функцій по окремим ділянкам, наприклад облік виробничих запасів, облік основних засобів тощо [5, стор. 34].
Використання аутсорсінгу рекомендується на великих підприємствах, у корпораціях, де виникає найбільша ймовірність допущення помилок при веденні бухгалтерського обліку, а також в організаціях, які з певних причин змушені скорочувати робоче місце бухгалтера з метою зменшення фонду заробітної плати [2, стор. 134].
Бухгалтерський аутсорсінг становить винесення функцій, пов’язаних з організацією, веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності на підприємстві, передачу їх для виконання аутсорсеру. Інакше кажучи, це передача підприємством виконання функцій своєї бухгалтерії іншій організації [3].
Є ситуації, коли таке бухгалтерське обслуговування фірм саме доречне та ефективне. Але розглянемо всі плюси та мінуси бухгалтерського аутсорсінгу.
А саме, плюсами аутсорсінгу є:
• економія на зарплаті штатного бухгалтера або навіть цілого відділу бухгалтерії;
• не треба робити відрахування до фонду заробітної плати;
• не треба оплачувати курси підвищення кваліфікації для бухгалтерів;
• відбувається економія на оренді приміщення - не треба обладнати додаткові робочі місця;
• економія на спеціалізованому програмному забезпеченні та його постійному оновленні;
• не треба купувати спеціальну літературу, довідкові матеріали, виписувати журнали тощо;
• не треба спілкуватися з контролюючими органами;
• відсутня необхідність організовувати відпустку бухгалтеру;
• не треба оплачувати лікарняні;
• виключаються трудові спори, питання щодо звільнення, скорочення працівників;
• немає необхідності перевіряти зміни в законодавстві, податковому кодексі і т.п.;
• відшкодування штрафів і неустойок за неправильне ведення бухгалтерського обліку за рахунок компанії–аутсорсера;
• відбувається підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому за рахунок зниження витрат, пов’язаних із комерційною діяльністю, пошуку найбільш оптимальних режимів оподаткування, взаємодії з податковими органами тощо;
• здійснюється збільшення капіталізації: за допомогою аутсорсінгу можна частково перерозподілити інвестиційний капітал у стратегічно більш важливу для підприємства діяльність [3].
Насправді бухгалтерський аутсорсінг має багато переваг. Так як діяльність компаній-аутсорсерів не лише не суперечить дійсному законодавству, то і привабливо виглядає для організацій, які прагнуть зекономити свій час та можливий ризик виникнення помилок при веденні бухгалтерського обліку. Однак головною перевагою делегування бухгалтерських функцій все ж є фактор відповідальності за можливі штрафні санкції, неустойки та пені, що виникають як результат помилок в обліку. Адже застосування послуг спеціалізованої компанії з ведення обліку передбачає присутність договірної відповідальності за збитки. У більшості випадків, це відповідальність за своєчасність надання звітів у контролюючі органи, за правильність нарахування податків, за відповідність ведення бухгалтерського і податкового обліку чинному законодавству. Але і ця перевага має винятки. Аутсорсінгова компанія за чинним законодавством не може бути законним представником при вирішенні податкових та інших суперечок, якщо тільки цей пункт не прописаний в договорі, і в цьому є  суттєвий недолік [4, стор. 165].
Тим не менш, незважаючи на існування попиту на послуги аутсорсінгу і численні його переваги, що визначаються багатьма науковцями і практиками різних країн, вони мають ряд суттєвих недоліків, що обмежують використання таких послуг на ринку України, а саме:
• конфіденційна інформація може бути  втрачена;
• зниження оперативності в обліку. Це характерно для великого бізнесу з великим обсягом господарських операцій;
• слабка контрольованість діяльності компанії з аутсорсінгу;
• може бути відсутня у організації, яка надає бухгалтерські послуги спеціалізація в тому виді економічної діяльності, якою займається клієнт;
• загроза банкрутства аутсорсінгової компанії, і це може спричинити додаткові проблеми з пошуку іншої аутсорсінгової фірми та передачі їй всіх справ.
Однак взявши до уваги вищесказане, плюсів набагато більше. І їх можна ще збільшити, шляхом грамотного укладання договіру на надання бухгалтерських послуг.
В число пунктів договору на надання бухгалтерських послуг бажано включити наступні:
• складання та здача бухгалтерських та податкових звітів, надання всіх потрібних за законом відомостей і документів до податкової та інших контролюючих органів та фондів в необхідному обсязі, і терміни, встановлені законами;
• своєчасне надання організацією, що надає бухгалтерські послуги інформації необхідної клієнту з усіх питань та стосовно його діяльності;
• надання роз'яснень податковій службі з усіх питань, які стосуються бухгалтерського обліку підприємства клієнта;
• сплата штрафів організацією, що надає бухгалтерські послуги за допущені помилки, неправильне ведення бухгалтерського обліку, несвоєчасну здачу звітів тощо. Виняток становлять випадки, коли штрафи нараховані з вини клієнта [3].
Але більшість керівників із скептицизмом відноситься до аутсорсінгових компаній, тому що є можливість витоку інформації. Задля того, щоб уникнути можливості розголошення інформації, організації мають дуже ретельно обирати компанію-аутсорсера. Для того, щоб відібрати таких аутсорсерів існують основні критерії з метою уникнення майбутньої співпраці з такими фірмами:
• у договорі повинно вказуватися, що фірма-аутсорсер зобов’язується тримати в таємниці всю отриману інформацію про діяльність організації-клієнта і несе повну відповідальність у випадку недобросовісного здійснення своїх обов’язків;
• штат персоналу аутсорсінгової компанії повинен бути різновіковим;
• бажано, щоб фірма-аутсорсер надавала комплексний вид послуг;
• фірма-аутсорсер повинна бути юридичною особою [2, стор. 134].
На сьогодні бухгалтерський аутсорсінг регулюється лише ст. 8 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1].
Таким чином можна зробити наступні висновки. При здійсненні бухгалтерського обліку фірмами-аутсорсерами мінімізується можливість виникнення помилок, пов’язаних із некомпетентністю, недобросовісністю, неуважністю, оскільки в таких компаніях працює колектив висококваліфікованих спеціалістів, тому неуважність одного бухгалтера компенсується уважністю всіх інших; виключається можливість суб’єктивізму, оскільки облік проводиться людьми, які є незалежними та незацікавленими в результатах бухгалтерської діяльності. Тому застосування аутсорсінгу в умовах постійного прогресу є необхідним, адже передбачає досягнення необхідного результату при найменших зусиллях та гарантує правильні результати бухгалтерського обліку [2, стор. 135].

Список використаних джерел:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.
2. Друб В. М. «Бухгалтерський аутсорсінг», «Управління розвитком», №15(155), 2013
3. Електронний ресурс: http://bestsaldo.com/autsorsing-buhgalterskih-uslug-plyusyi-i-minusyi/
4. Писарчук О.В., Яртим І.А. (Харківський національний економічний університет, м. Харків) [Електронний ресурс] / Писарчук О.В., Яртим І.А.// Режим доступу: http://old.nuwm.rv.ua/metods/asp/vd1/Vek5323.pdf
5. Фімушкіна В. А. «Сучасний стан, переваги та недоліки аутсорсингу бухгалтерського обліку», «Управління розвитком», №17(157), 2013


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБЛІК ТА АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ
28.09.2014 01:00
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
07.10.2014 16:21
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.227 сек. / Mysql: 763 (0.194 сек.)