:: ECONOMY :: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ :: ECONOMY :: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
:: ECONOMY :: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 
28.09.2014 01:13
Автор: Більковець Катерина Віталіївна, студентка магістратури Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Досліджено, що на сьогоднішній день загострення конкуренції як на вітчизняному, так і на світовому ринку спонукають підприємства до пошуку нових шляхів утримання своєї частки ринку, а також її збільшення. Типові механізми залучення споживачів     вже не є достатньо ефективними, та, навіть, у своїй більшості невигідними. Наприклад, зниження ціни на продукцію принесе лише менший прибуток, проведення акцій на товар, який вже не задовольняє потреби споживача, потягне за собою додаткові витрати, які не будуть адекватними витратам на ці заходи і т.д.
Було визначено, що найбільш прибутковими є ті підприємства, які регулярно пропонують новий продукт, оскільки таким чином вони створюють нову потребу та являються монополістами у задоволенні цих потреб. Для отримання такої переваги підприємству необхідно купувати патенти новітніх розробок, обладнання та інструкції для їхнього використання.
На думку авторанайбільш чітке визначенняпоняття конкурентоспроможності  підприємства дали Шершньов З.Є. та Оборська С.В.: конкурентоспроможність підприємства −це рівень його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових:технології, ресурсів, менеджменту, навичок ізнань персоналу тощо, що знаходить вираженняв таких результуючих показниках, як якістьпродукції, прибутковість, продуктивність тощо. З точки зору автора дане визначення охоплює всі основні елементи, що в сукупності відображають рівень конкурентоспроможності підприємства.
Досліджено, що більш ефективним методом підвищення конкурентоспроможності є запровадження та постійне здійснення інноваційної діяльності на самому підприємстві.
Щоб визначити чим відрізняється поняття «інновації» від понять «інноваційна діяльність», «інноваційний процес», «нововведення» та «новація» необхідно зробити визначення для кожного із вказаних понять. Для цього автор використовує визначення різних вчених, які розглядали дані поняття.
Термін «інновація» було запроваджено австрійським економістом Йозефом Шумпетером.У своїй праці «Теорія економічного розвитку» він вжив словосполучення «нова комбінація», але надалі у своїх працях застосував термін «інновація». Він стверджував, що «інновація являє собою історичне явище, що викликає необоротну зміну виробництва товарів. Якщо замість зміни величини факторів ми змінимо функцію виробництва, то матимемо саме інновацію». Отже, на думку Й. Шумпетера, інновація – це встановлення нової виробничої функції [5].
Визначено, що інноваційна діяльність  — вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт, введений на ринок, в новий чи покращений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до соціальних послуг[1]. Отже, можна зробити висновок, що результатом інноваційної діяльності є інновація.
Досліджено, що інноваційний процес– сукупність науково-технічних, технологічних і організаційних змін, що відбуваються у процесі реалізаціїінновацій; процес послідовного перетворення ідеї натовар, що проходить етапи фундаментальних, прикладних досліджень, конструкторських розробок,маркетингу, виробництва, нарешті,збуту, − процескомерціалізаціїтехнологій [1].Отже, інноваційний процес являє собою сукупність змін, викликаних інноваційною діяльністю, які в подальшому призводять до появи інновації.
Для розмежування понять «новація» та «нововведення» автор використовує визначення П. Лелона: «новація» — це новий вид продукції, метод, технологія, а «нововведення» — це впровадження новації в економічний виробничий цикл[2]. Спираючись на дані визначення можна зробити такий висновок, що «новація» - це новинка, оновлення, зміна, а «інновація», тобто «нововведення» - це новація, яка приносить прибуток.
Проаналізовано, що ще одним вагомим фактором для залучення інновацій є перспективи асоціації України з ЄС. Після останній подій, які відбулися в Україні починаючи з листопада 2014 року, уряд держави прийняв остаточне рішення – направлення вектору України на асоціацію з ЄС.
У зв’язку з цим підприємства повинні мати досить високий рівень конкурентоспроможності щоб витримати конкуренцію європейських виробників, а також успішно реалізовувати свою продукцію на ринку ЄС. Але, також, варто не забувати, що будь-які зміни як в державі, так і  на підприємстві потребують підтримки та прикладу успішних та процвітаючих держав і компаній.
Проаналізувавши діяльність успішних європейських компаній в Україні автор зазначає,  що німецька компанія Schwarzkopf є прикладом та орієнтиром для національних підприємств, які здійснюють свою діяльність у суміжних галузях, оскільки Schwarzkopf має більше ніж 100-річний досвід у своїй галузі та є прикладом активного та успішного проведення інноваційної діяльності.
Варто зауважити, що, зважаючи на вище перераховані фактори, держава також повинна бути зацікавлена у розвитку інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах та спонукати її запровадженню. Завдяки активізації інноваційної діяльності на підприємствах будуть створені нові робочі місця, рівень забезпеченості населення зросте, а також збільшаться податкові надходження до бюджету.
Врезультаті проведеного дослідження, автор робить висновок, що активізація інноваційної діяльності на підприємствах не лише  підвищить рівень конкурентоспроможності та прибутковості, а і забезпечить стабільні податкові надходження до бюджету та розвине національну інноваційну систему.

Список використаних джерел:
1. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: ВЦ Академія, 2000. – 864 с.
2. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник. - Суми: Університетська книга, 2010. - 334 с.
3. Открытый доступ на рынки ЕС потребует от украинского бизнеса инноваций и снижения себестоимости товаров. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.business.ua/articles/companies/Otkrytyy_dostup_ na_rynki_ES_potrebuet_ot_ukrainskogo_biznesa_innovaciy_i_snizheniya_sebestoimosti_tovarov-66078/
4. Украинцев можно поощрять лотерейными выигрышами к уплатеналогов – експерт. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.business.ua/ articles/companies/Ukraincev_mozhno_pooschryat_lotereynymi_vyigryshami_k_uplate_nalogov_%E2%80%93_ekspert-65292/
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процента и цыкла коньюктуры): Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 453 с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РИЗИКИ ЗВОЛІКАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ
27.01.2017 11:13
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УРАЇНИ
04.10.2014 00:52
РЕЙТИНГ ІННОВАЦІЙ УКРАЇНИ ТА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
02.10.2014 20:23
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АВІАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
02.10.2014 00:18
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.192 сек. / Mysql: 1396 (0.149 сек.)