:: ECONOMY :: ОСНОВНІ РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВИ :: ECONOMY :: ОСНОВНІ РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВИ
:: ECONOMY :: ОСНОВНІ РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСНОВНІ РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВИ

 
10.06.2014 17:26
Автор: Гонта Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, Чернігівський державний інститут економіки і управління; Шестаковська Тетяна Леонідівна, викладач, Чернігівський державний інститут економіки і управління
[Секція 9. Економічна наука та освіта]
Негативні наслідки системної кризи української економіки призвели до зниження ефективності державного регулювання у сфері науки і освіти, недофінансування потреб освітніх установ, падіння престижу педагогічної праці і відтоку кваліфікованих кадрів із сфери освіти, зниження соціальної захищеності суб’єктів системи освіти, погіршення умов організації освітнього процесу, обмеження можливостей громадян на рівний доступ до освіти та ін., що істотно вплинуло на рівень економічної безпеки сфери освіти і країни в цілому.
З переходом до ринкових відносин та розвитком транскордонного співробітництва у сфері виробництва освітніх послуг навчальні заклади почали функціонувати в конкурентному середовищі, для якого характерні невизначеність і ризик. Це свідчить про те, що керівник навчального закладу повинен заздалегідь враховувати джерела та фактори ризику, загрози економічній безпеці освітньої діяльності.
Під фактором ризику розуміється причина, рушійна сила, здатна створити небезпеку або призвести до втрат. Джерела небезпеки мають природне, техногенне та соціальне походження. Не вдаючись у докладний аналіз і розгляд факторів ризику, слід відзначити, що, по-перше, факторів ризику, небезпек, загроз та інших деструктивних обставин, які можуть вплинути на результати фінансово-господарської та освітньої діяльності навчального закладу, значна  кількість; по-друге, залежно від умов розвитку ринку освітніх послуг значимість тих чи інших факторів може змінюватися; по-третє, всі фактори ризику, небезпеки і загрози можуть бути згруповані за різними класифікаційними ознаками. Так, в залежності від можливості їх прогнозування слід виокремити ризики, які можна передбачити та непередбачувані. До перших належать такі, що відомі з досвіду діяльності навчального закладу, своєчасно виявлені та узагальнені економічною наукою. Непередбачувані небезпеки і загрози виникають раптово, несподівано. Вони пов’язані, як правило, з непередбаченими діями конкурентів, зі зміною правового поля, деформацією соціально-економічної або політичної ситуації, форс-мажорними обставинами і т.д. У цій ситуації завдання керівника освітньої установи своєчасно виявити ці небезпеки і послабити їх негативні дії.
Найбільшого поширення в науці набула класифікація ризиків залежно від сфери їх виникнення. За цією ознакою розрізняють внутрішні і зовнішні ризики. Зовнішні виникають за межами освітнього закладу, та не пов’язані з його діяльністю. Внутрішні ризики пов’язані з діяльністю самого навчального закладу, його персоналу. Вони обумовлені тими процесами, які виникають в ході виробництва та реалізації освітніх послуг і можуть зробити свій вплив на результати даного процесу. Найбільш значними з них є: якість планування та прийняття рішення, дотримання технології навчання, організація праці та робота з персоналом, фінансова політика навчального закладу, дисципліна і багато інших.
Існує значна кількість внутрішніх і зовнішніх факторів ризику. Це обумовлено різноманітністю зв’язків і відносин, в які обов’язково вступає освітній заклад. Під впливом різного роду факторів виникає загроза економічній безпеці освітніх закладів. До них можна віднести: зміна політичної ситуації; макроекономічні потрясіння; зміна законодавства, що впливає на умови освітньої діяльності; нерозвиненість інфраструктури ринку освітніх послуг; протиправні дії кримінальних структур та багато інших. Незважаючи на це, кожен освітній заклад і насамперед керівники, виходячи з конкретної ситуації, в якій вони знаходяться, повинні визначити (спрогнозувати) найбільш значущі (небезпечні) з них і розробити систему заходів щодо їх своєчасного виявлення та попередження.
Внутрішні ризики економічної безпеки виробництва освітніх послуг виникають безпосередньо в сфері діяльності освітньої установи. Так, до основних факторів ризику можна віднести: помилки у використанні фінансових коштів; відтік кваліфікованих кадрів; невірну оцінку кваліфікації кадрів, їх низьку компетентність;  протиправні дії співробітників навчального закладу, порушення режиму збереження конфіденційної інформації; техногенні катастрофи; низький освітній рівень керівників; суттєві упущення в тактичному та стратегічному плануванні, пов’язані, насамперед, з вибором мети, невірною оцінкою можливостей освітнього закладу, помилками в прогнозуванні змін зовнішнього середовища.
Виявлення та ідентифікація факторів ризику, небезпек і загроз – одна з найбільш важливих завдань забезпечення економічної безпеки в сфері освіти. Керівник навчального закладу, перебуваючи в області дії деструктивних чинників, змушений ризикувати, тобто приймати управлінські рішення в умовах недостатньої інформації про зміни зовнішнього середовища, так і непередбачуваності виникнення негативних внутрішніх обставин.

Список використаних джерел:
1. Дмитрієв А.П. Основні поняття загальної та спеціальних теорій безпеки // Національна безпека. / Сизов В.Ю., Афіногенов Д.А., Жуковський М.В., Копилов А.В., Поздняков А. І. та ін. – М., 2003. – С. 15.
2. Кондрат    И.Н. Экономическая безопасность производства образовательных услуг и ее институциональное обеспечение. Из-во Санкт-Петербургского университета, 2005. – 136 с.
3. Чекмарев В. В. Экономическая без¬опасность ВУЗа. – Кострома, 1996. – 356 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ ТИТ ВОЙНАРОВСЬКОГО НА СТИМУЛЮВАННЯ ПОСТУПУ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
31.05.2017 11:21
РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
10.06.2014 16:39
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.297 сек. / Mysql: 752 (0.254 сек.)