:: ECONOMY :: ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НЕЇ :: ECONOMY :: ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НЕЇ
:: ECONOMY :: ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НЕЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НЕЇ

 
25.04.2014 17:38
Автор: Бредюк Ю. А., студентка Дніпропетровської державної фінансової академії; Челоногова Д. Ю., студентка Дніпропетровської державної фінансової академії
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
У наш час економічний розвиток характеризується значними спадами та недостатнім рівнем розвитку навіть найстійкіших економік світу. Як свідчить зарубіжний досвід, країнам важко стрімко розвиватися, не маючи доступу до сучасних технологій, кваліфікованої робочої сили та без залучення значних іноземних капіталовкладень.
Однією з характерних ознак прояву міжнародної інтеграції у сфері фінансових відносин є залучення національними фінансовими ринками іноземного капіта¬лу та посилення його впливу на їх розвиток. Але склалась така ситуація, що іноземців у першу чергу лякають місцеві суди, корупція, посилення провладних бізнес-кланів і бідність населення. Проте наявність банків з іноземним капіталом у банківській системі України сприяє інтересам
соціально-економічного розвитку, зокрема національної фінансової системи за рахунок залучення іноземних інвестицій. Тому досить актуальним питанням є вивчення руху іноземного капіталу у банківській сфері, його вплив на роботу вітчизняної системи.
Процеси опанування національних фінансових ринків іноземними банками є притаманними для різних країн світу. Однак найбільш інтенсивно спостерігається односторонній рух капіталів: від розвинених держав до менш розвинених. Опанування іноземними банками національних фінансових ринків призводить до зростання конкурентної боротьби між банками за сфери впливу та клієнтів.
В загостренні конкуренції є певний ризик для місцевих банків. Зниження дохідності по операціях ускладнює розширення їх капітальної бази, яка, у порівнянні із іноземними банками, доволі слабка [4, C. 259].
Питома вага іноземного капіталу на вітчизняному банківському ринку вимірюється часткою банків з іноземним капіталом у загальній кількості банків в Україні. Загальна кількість банків, що мають ліценцію НБУ на здійснення банківських операцій у 2012 році скоротилася до 176. Але, водночас відбувається зростання банківських установ зі 100-відсотковим іноземним капіталом.
Станом на кінець 2013 року в Україні діяло 50 банків з іноземним капіталом. У повній власності (100% статутного капіталу) іноземних інвесторів перебувало 11,6% (21 банк) від загальної кількості банків, які мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій [3]. В цілому протягом 2013 року частка іноземного капіталу зменшилась з 39,5% до 33,7%
На початку 2013-го року Національний банк України повідомляв, що основна маса банків буде працювати з прибутком, що є показником стабілізації фінансової системи, а також підвищує рівень її надійності [1]. Як наслідок маємо збільшення кількості банків, які мають банківську ліцензію та зменшення установ з іноземний капіталом протягом поточного року.
Яскравим прикладом банку з іноземним капіталом на території України є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Загальна частка іноземного капіталу в статутному капіталі банку станом на 1 січня 2013 року становить 98,90%. За даними порталу "Мінфін", «Райффайзен Банк Аваль» зараз є найстійкішим банком в Україні. Це пояснюється зростанням власного капіталу, нарощенням депозитного та кредитного портфелів. Він активно та стабільно працює як в роздробі, так і в секторі МСБ. Стійкість банку також підкріплена високим рівнем підтримки материнської групи і високими оцінками експертів. Можна констатувати, що цей банк з майже 100% іноземним капіталом стабільно розвивається та входить у групу найбільших, і на нього припадає значна питома вага активів всієї банківської системи України.
З огляду на таку ситуацію діяльність іноземного капіталу у банківській системі України призводить до: поступового витіснення з окремих сегментів ринку банківських послуг банків з вітчизняним капіталом; низької адаптованості чинної законодавчої бази до міжнародних стандартів регулювання банківського капіталу [2, С. 22]. Це може привести до призупинення розвитку національного виробництва, зокрема малого та середнього бізнесу. Як наслідок – зростання соціальних проблем (безробіття, не дотримання соціальних стандартів).
Висновки. Таким чином, невід’ємним елементом розвитку вітчизняної банківської системи стала наявність іноземного банківського капіталу, так як іноземні інвестори вкладають у вітчизняну економіку не лише власні капітали, але й сприяють запозиченню зарубіжного досвіду ведення банківського бізнесу, налагодженню відносин з зарубіжними країнами, інтеграції банківської системи у світовий фінансовий простір.
Отже, на сьогодні одним із найважливіших завдань для України є досягнення найбільш раціонального співвідношення між іноземним та вітчизняним капіталом, адже від потужності банківської системи значною мірою залежить стабільність всієї економіки.

Список використаних джерел:
1. Банківська система не взяла на себе відповідальність за економічний розвиток країни. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://finance.rbc.ua/ukr/bankovskaya-sistema-ukrainy-imeet-dostatochnyy-zapas-prochnosti--04092013161800
2. Диба М. Вплив глобалізації на банківську систему України / М. Диба, Є. Осадчий / Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 19-23.
3. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36081&cat_id=36006
4. Подчесова В. Іноземний капітал на банківському ринку України / В. Подчесова, Ю. Сидоренко // Соціально-економічні проблеми і держава – 2012. – № 2 (7). – С 257-263.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
25.04.2014 17:08
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
16.04.2014 15:46
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.239 сек. / Mysql: 763 (0.205 сек.)