:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ :: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 54  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 
16.04.2014 15:46
Автор: Разумова Ганна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і маркетингу Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
В сучасних економічних умовах фінансова стійкість є головною умовою розвитку та життєдіяльності усіх суб’єктів господарювання, комерційні банки не є виключенням. Від рівня фінансової стійкості банків значною мірою залежить працездатність банківської системи в цілому, її здатність здійснювати свою діяльність. Управління фінансовою стійкістю набуває великого значення, оскільки відсутність або низький рівень фінансової стійкості будь-якого суб’єкта господарювання, у тому числі і комерційного банку, може привести до його неплатоспроможності і, як результат, до банкрутства.
Саме від рівня фінансової стійкості залежить ставлення до банку його контрагентів і, як наслідок, ставлення до всієї банківської системи держави. Фінансова стійкість та прозорість діяльності банків роблять їх привабливими для інвесторів, підвищує довіру населення до комерційних банків та банківської системи в цілому. Отже, забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості та вивчення механізмів управління нею – є актуальними проблемами сьогодення.
Фінансова стійкість комерційного банку залежить від рівня розвитку його взаємовідносин з державою, інвесторами, міжнародними та вітчизняними фінансово-кредитними установами, клієнтами та іншими контрагентами. Також значний вплив на фінансову стійкість мають розміри та структура статутного капіталу банку, конкурентоспроможність банківських продуктів, довіра банків-партнерів, стабільність кредитного портфеля та ін.
Аналізуючи фінансову стійкість будь-якого комерційного банку, треба зазначити, що стійкість комерційного банку залежить від великої кількості факторів, які визначають можливість його нормального функціонування. На сьогодні існують різноманітні класифікації факторів, що впливають на фінансову стійкість комерційного банку. Ці фактори пропонується представити у вигляді класифікації, зображеної на рисунку 1.Одним з найважливіших факторів, що впливає на фінансову стійкість банку, є ситуація в економіці країни. Не менш важливим фактором є податкова політика держави, яка впливає на забезпечення фінансової стійкості комерційного банку. Необхідно враховувати також загальнополітичний вплив, рівень життя населення, рівень довіри до банківського сектору, що пропонується об’єднати у соціально-політичні фактори.
До внутрішніх факторів, що на нашу думку, мають найбільший вплив на фінансову стійкість банку та потребують постійної уваги та контролю з боку фінансових менеджерів,  слід віднести:
- стратегія банку;
- рівень менеджменту;
- якість маркетингу;
- якість активів та зобов’язань;
- платоспроможність;
- рентабельність;
- структура капіталу;
- внутрішній контроль;
- технологічні фактори.
Таким чином, рівень фінансової стійкості – це один з найважливіших аспектів в діяльності комерційного банку, який безпосередньо залежить від політики банку та його стратегії. Тому, фінансовим менеджерам банку необхідно постійно удосконалювати свою роботу, враховуючи змінність як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, навіть якщо рейтинг досягає високої позначки.

Список використаних джерел:
1. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус, 2009. – 768 с.
2. Войнаренко М. П., Мельник С. І., Квасницька Р. С. Сучасні реалії стану комерційних банків України за показниками їх фінансової стійкості // Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 222 - 228.
3. Тимошенко О.П. Проблеми та шляхи забезпечення стійкості фінансової системи України // Інвестиції. – 2009. – № 9. – С. 28 - 30.
4. Тичина В., Задніпровська О. Проблеми та практика управління банківськими ризиками у світі Базеля ІІ // Вісник Національного банку України. –  2008. – № 1/141. – С. 45 - 47.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НЕЇ
25.04.2014 17:38
СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
25.04.2014 17:08
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.226 сек. / Mysql: 706 (0.193 сек.)