:: ECONOMY :: СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 1

Термін подання матеріалів

29 червня 2021

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

 
06.02.2014 13:43
Автор: Макар Оксана Павлівна, кандидат економічних наук, доцент Національного університету “Львівська політехніка”; Катишева Вікторія В’ячеславівна, студентка Національного університету “Львівська політехніка”
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Нинішнє екологічне становище в Україні можна охарактеризувати як критичне. В умовах розвитку екологічнонебезпечнихгалузейпромисловості, зокремасировинно-видобувних, найбільших обертів набирає система охорони навколишнього середовища.Основні проблеми даної тематики полягають у недосконалості системи стандартів в Україні і невідповідності якості продукції, робіт і послуг до рівня розвитку науково-технічного прогресу,  проблеми виконання екологічних стандартів з метою забезпечення сприятливого навколишнього середовища для життя і здоров’я людей.
Стандартизацією відповідно до ст. 1 Закону України від 17 травня 2001 р. «Про стандартизацію» є діяльність, що полягає в установленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.
На сьогодні система екологічної стандартизації містить такі види стандартів:ГОСТи, Державні сшандарти України — ДСТУ, Міжнародні стандарти, в першу чергу стандарти міжнародної організації з питань стандартизації (ISO), Галузеві стандарти/технічні умови, Стандарти підприємства.Розроблення, затвердження, перегляд, скасування стандартів перших трьох груп, організація їх виконання та контроль за дотриманням покладається в Україні на Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики. Участь у відповідній діяльності на різних стадіях беруть також інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (в першу чергу Мінприроди та МОЗ України).Правила вживаннястандартів на територіїУкраїнивстановлюєДержавнийкомітетУкраїниізстандартизації, метрології і сертифікації.
Виконання екологічних стандартів є обов'язковим і охороняється чинним законодавством. Так, за випуск, реалізацію продукції, яка в результаті порушень вимог стандартів, санітарних норм, є небезпечною для життя і здоров'я людей, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100% вартості випущеної або реалізованої продукції. Укpаїнcькій cиcтeмі тeхнічнoгo peгулювання бpакує pизик-opієнтoванoгo підхoду. Вoна cтвopює для підпpиємництва тягаp, нeпopівнянний із йoгo мoжливими вигoдами для cуcпільcтва. Гoлoвним нeдoлікoм іcнуючoї cиcтeми cтандаpтизації та cepтифікації є тe, щo їй влаcтиві pиcи пocтpадянcькoї cпадщини, пpитаманні, кpім Укpаїни, й кількoм іншим кpаїнам cвіту.
Необхідно відмітити, що якість цілого ряду стандартів, їх науково-технічний рівень залишаються поки невисокими. Є немало прикладів, коли стандарти ще не ефективно впливають на виробництво і якість продукції, темпи впровадження останніх досягнень науки і техніки. На жаль, є випадки, коли стандарти створюють умови для зловживання. Перспективи вирішення проблем стандартизації полягають у тому, що стандарти повинні враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін. Для цього необхідно мати обґрунтовані норми якості продукції і об’єктивні, експресні методи їх контролю.
В стандартизації важливе значення має максимальна оперативність і достовірність випробувань. Перевагу необхідно надавати об’єктивним методам, які основані на застосуванні стандартизованих приладів та інших вимірювальних засобів. Відповідно і перевагу надавати показникам, отриманим такими методами. На ринку виробництва відсутні стандарти на технологічні процеси. Стандартизація норм якості технологічних процесів дозволить підвищити технологічну дисципліну і як результат якість продукції. А з допомогою використання методу комплексної стандартизації можна забезпечити системний підхід до підвищення якості готової продукції.
Таким чином у стандартизації продукції і виробництва перспективними є такі напрямки:розроблення національних стандартів на продукцію з метою впровадження науково обґрунтованих вимог до показників якості;розроблення стандартів на продукцію з встановленням вимог до технологічних показників з урахуванням ціленаправленого її використання;розроблення "прогресивних" стандартів з регламентацією вимог до показників якості, випереджаючих досягнутий рівень; пошук, розроблення і включення в стандарти експрес-методів визначення показників якості, які забезпечать високу достовірність результатів випробування; розроблення стандартів на типові технологічні процеси;розроблення стандартів на технологічне обладнання;впровадження у виробництво комплексної стандартизації і розроблення комплексних програм і стандартів, які, виходячи із встановлених високих вимог до готової продукції, будуть диктувати вимоги до транспортування, зберігання сировини. Для стандартизації необхідно відбирати пріоритетні роботи, які направлені на гармонізацію з міжнародними та європейськими стандартами, з вимогами Директив ЄС, на продукцію, яку країна може експортувати, на методи контролю якості і безпеки цієї продукції та на продукцію, яка виготовляється за найновішими технологіями, на продукцію поліпшеної якості тощо.
В Україні існує тенденція на покращення систем якості і використання міжнародних стандартів на підприємствах є підтвердженням цьому. На підприємствах України аналогічні системи якості ще треба вдосконалювати. Вони повинні обов'язково передбачати комплексне управління якістю, що вимагає лише колективної діяльності і спільних зусиль. При цьому дуже важливою і вкрай необхідною треба визнати активну політику підтримки підприємств у справі розробки, запровадження і сертифікації систем якості продукції.

Список використаних джерел:
1. Шемшученка Ю. С., Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. - 720 с.
2. Басаков М.І., Основистандартизації, метрології, сертифікації. Р н / М.І. БасаковД.: Фенікс, 2002. - 192с.
3. Україна. Верховна Рада. Закон України «Про охоронунавколишнього природного середовища» / Верховна Рада. – К. : [б.в.], 1991.Редакція від 18.11.2012. - 4 с.
4. Закон Українивід 17 травня 2001 р. «Про стандартизацію» // ВідомостіВерховної Ради України. - 2001. - № 31. - Ст. 145.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗВИТОК МАЛОГО ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
26.02.2014 13:44
ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ
20.02.2014 18:51
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.247 сек. / Mysql: 778 (0.212 сек.)