:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

 
18.12.2013 14:41
Автор: Захаров І. І., студент магістр, Горбань С.Ф., кандидат технічних наук, доцент, Запорізький національний технічний університет
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Під мотивацією персоналу традиційно розуміється заохочення співробітників за виконання і перевиконання встановлених техніко-економічних показників у роботі за певний період часу. Підбір показників, на підставі яких заохочується колектив і окремі співробітники, - процес досить складний. Розробка та супровід систем мотивації досить трудомісткі, але дає значний ефект.
У цілому, нематеріальну мотивацію доцільно розглядати, як цілісний комплекс управлінських заходів для досягнення цілей підприємства, що базуються на принципах соціального партнерства і поділу працівниками загально-організаційних принципів, відповідальності та пріоритетів. Вона спрямована на формування чіткої й прозорої оцінки працівника, його професіоналізму та особистого внеску у досягнення  мети організації й на цій основі диференціації системи винагороди за допомогою немонетарних засобів.
У промисловій сфері України спостерігаються соціально-економічні негаразди, що призводять до значного зниження престижу праці на промислових підприємствах, скорочення зайнятості у промисловості, безробіття, спаду виробництва промислової продукції. Тому дослідження проблемних питань мотивації праці на промислових підприємствах та вдосконалення системи соціально – економічних мотивів трудової діяльності є актуальним та пріоритетним особливо в період  організаційно-економічних змін, які відбуваються в економіці України.
На сьогодні через невиконання заробітною платою стимулюючої функції та  відсутність  реальних можливостей поліпшення соціально-економічного стану працівників промисловості, значну вагу для зайнятих  у виробництві відіграють мотиваційні основи управління персоналом підприємств.
Недостатня мотивація в сучасних умовах часто стає обмежувальним фактором, що не дає змоги промисловим підприємствам реалізувати свої потенційні можливості, на практиці призводить до масового відчуження людей від результатів трудової діяльності, зниження суспільної активності виконавців, знеособленості, утриманства, зрівнялівки, інертності більшості працівників. Проблема мотивування персоналу є ключовою функцією управління, однією з найважливіших передумов досягнення стратегічної мети розвитку промислових підприємств.
Нематеріальна мотивація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства має величезний потенціал. Але для успішної реалізації системи нематеріальної мотивації необхідним є зв'язок, як з системою матеріальної мотивації, так і з потребами кожного конкретного члена трудового колективу.
Система мотивації персоналу на промислових підприємствах сформована в рамках діючих систем управління персоналом і, відповідно, лінійно-функціональних організаційних структур. Її характер і зміст говорять про те, що основою управління персоналом промислових підприємств є методи адміністрування.
Головне завдання будь-якої існуючої системи мотивації персоналу та стимулювання праці - реалізація цілей підприємства , таких як підвищення продуктивності , зниження собівартості продукції або послуг , інтенсифікація збуту або виробництва. Для їх досягнення потрібно узгодження інтересів компанії та співробітників, які є її основним ресурсом.
Працівникам, насамперед, необхідне визнання результатів праці, причому не тільки в матеріальному вираженні. Крім того, для них значима можливість грошових накопичень, стабільність і зростанняви нагороди, хороші умови праці, отримання соціальних пільг. Для організації пріоритетом є можливість залучати і зберігати компетентних фахівців, підвищувати продуктивність роботи, уникати внутрішніх конфліктів і соціальної напруженості.
 Система нематеріальної мотивації на підприємстві повинна включати в себе наступні елементи:
- передбачати заохочення на конкретні показники, на які працівники роблять безпосередній вплив і яке найбільш повно характеризує участь кожного працівника у вирішенні завдань перед ним;
- запровадження заходів заохочення за успіхи у праці так, щоб за більш високі досягнення застосовувати більш значимі заходи заохочення;
- забезпечення впевненості у тому, що за умови виконання прийнятих підвищених зобов’язань учасники будуть заохочені відповідно до досягнутих результатів;
- посилення зацікавленості кожного працівника у постійному поліпшенні його виробничих показників.
Використання різних форм і методів стимулювання на промислових підприємствах дозволить сформувати діючу систему мотивації персоналу, і змотивувати персонал до ефективної діяльності, що, у свою чергу, буде сприяти не тільки повноцінному функціонуванню, але й розвитку підприємства.
Результативність використання системи нематеріального стимулювання цілком залежить від її конкретного наповнення та використання в конкретних умовах тієї чи іншої компанії. При цьому не викликає сумніву той факт, що грамотно складена і впроваджена система нематеріального стимулювання здатна істотно вплинути на підвищення ефективності діяльності всього підприємства в цілому.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ
18.12.2013 15:18
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ НА ОСНОВІ РОМБУ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ПЕРЕВАГ М. ПОРТЕРА
18.12.2013 02:23
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТРУДОВИХ ВИТРАТ ТА «ХРОНОФАГІВ» СУЧАСНОЇ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ
18.12.2013 01:49
ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
17.12.2013 17:58
РАСЧЁТ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
16.12.2013 21:58
АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ КОМПАНІЙ
13.12.2013 22:30
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
10.12.2013 12:37
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
06.12.2013 20:40
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
05.12.2013 18:57
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
04.12.2013 17:07
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.237 сек. / Mysql: 706 (0.204 сек.)