:: ECONOMY :: ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
13.12.2013 21:34
Автор: Дерев’янко Тетяна Олексіївна, аспірант Уманського національного університету садівництва
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
При розробці стратегії розвитку на інноваційні основі необхідно дати оцінку інноваційнності сільськогосподарських підприємств, яка залежить від наукомісткості виробничого процесу, якості продукції, конкурентоспроможності, рівня модернізації, експортної спроможності виробленої продукції та орієнтації на прибуток.
В сільському господарстві, порівняно з іншими галузями економіки, прослідковується відставання в освоєнні інновацій. Однією з причин є низька наукомісткість виробничого процесу, через слабкий механізм передачі наукових досягнень господарюючим суб’єктам. На нашу думку,однією із причин є те що підприємства практично не спрямовують кошти на науково дослідні проекти, тому швидкість передачі знань від науки до виробництва дуже повільна. Співпраця сільськогосподарських підприємств з науковою сферою може найбільше сприяти розробці наукової продукції, що відповідатиме сучасним потребам ринкової економіки та прискорить темпи впровадження наукових досліджень на виробництві. Тому на державному рівні необхідно розвивати такі напрями як:
- прогнозування науково-технологічного розвитку сільського господарства;
- пошук шляхів фінансування аграрної науки;
- підготовка високоякісних професійних кадрів з практичними навичками в обраній сфері діяльності;
- створення системи впровадження вітчизняних новаторських розробок, з подальшим патентуванням та отримання новатором частки прибутку від економічного ефекту запроваджених інновацій.
Одним із критерії оцінки інноваційнності сільськогосподарських підприємств є якість виробленої продукції, яка повинна відповідати встановленим стандартам, що задовольняти потреби споживачів. Якість виробленої продукції забезпечується на всіх етапах виробництва, а також у процесі виявлення недоліків та їх подальшого виправлення з метою покращення якісних властивостей. Саме використання інноваційних технологій сприяє підвищенню якості сільськогосподарської продукції відповідно світовим стандартам.
Розглядаючи критерій конкурентоспроможності, відзначимо тісний взаємозв’язок з інноваційною активністю на підприємстві. Ще М.Портер відзначав, що інновації здатні проявити конкурентні переваги виробленої продукції [1]. Ріст конкурентоспроможності проявляється через задоволення потреб споживачів, рівень їх купівельної спроможності, кількість каналів збуту та постачання виробленої продукції, зайняту частку ринку та ринкову структуру.
Особливе місце в стратегії розвитку на інноваційній основі відведено модернізації галузі. Потреба в модернізації постає в тому, що основна кількість технологічного оснащення не відповідає сучасним потребам виробництва і є морально застарілим та зношеним, як наслідок, низькоякісна продукція, ріст собівартості та спад продуктивності. Саме модернізоване виробництво забезпечить перехід до розвитку інноваційної економіки в сільському господарстві та сприятиме досягненню високої конкурентоспроможності аграрних підприємств.
Експортна спроможність характеризується обсягом або відсотком збуту за кордон виробленої продукції та кількістю зарубіжних ринків. Експотрно-спроможньою є інноваційна, конкурентоспроможна, якісна продукція, що відповідає світовим стандартам або стандартам країни експортера. На сьогодні, система державного контролю за безпекою харчових продуктів не відповідає вимогам СОТ, що прямо впливає на експортний потенціал держави [2].
Орієнтація на прибуток полягає у визначенні мінімальних обсягів товарообігу, виходячи з умов самоокупності і самофінансування та проявляється через зацікавленість у отримані максимально можливого прибутку при реалізації виробленої продукції за рахунок зменшення затрат та покращення якісних характеристик сільськогосподарської продукції.
Отже, базовими напрямами для стратегічного розвитку мають стати:
1 - модернізація галузі;
2 - підвищення якості роботи персоналу;
3 - підтримання інноваційного клімату;
4 - інноваційне оновлення організації виробництва та праці;
5 - оцінка інноваційного рівня сільськогосподарських підприємств.

Список використаних джерел:
1. Портер М. Конкуренция / М. Портер; [ пер. С англ. ] – М.: ИД «Вильямс», 2001. – 495 с.
2. Лозинська І.В. Контроль якості продукції тваринництва в контексті підвищення конкурентоздатності вітчизняного товаровиробника / І.В. Лозинська // Вісник СНАУ. – 2012. – № 3 (51). – С.85-89.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
24.11.2013 14:09
ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
18.12.2013 15:01
СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
18.12.2013 01:14
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
17.12.2013 23:47
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
16.12.2013 13:22
ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
13.12.2013 16:44




© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.307 сек. / Mysql: 706 (0.267 сек.)