:: ECONOMY :: ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ :: ECONOMY :: ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
:: ECONOMY :: ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 10  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 
13.12.2013 16:44
Автор: Єгорова Анна Олексіївна, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
В сучасних умовах розвитку економіки будь-якої країни та становлення соціально-орієнтованої ринкової системи важливо знайти шляхи економічного зростання. Як свідчить світовий досвід, впровадження інвестиційної діяльності є вирішальним фактором, який забезпечує стабільний розвиток економіки держави, є одним із дійових механізмів соціально-економічних удосконалень.
Інвестиції становлять глибинну основу господарювання, визначаючи процес економічного зростання в цілому. На сьогодні інвестиції залишаються важливим засобом забезпечення умов виходу з фінансово-економічної кризи, структурних перетворень в економіці, технічного розвитку, зростання якісних показників господарювання. Активізація інвестиційного процесу є одним з найбільш дійових механізмів соціально-економічних перетворень [1].
Одне з економічних тлумачень інвестицій визначає їх як сукупність витрат, що реалізуються в формі вкладів приватного чи державного капіталу в різноманітні галузі національної чи зарубіжної економіки з метою отримання прибутку: грошових коштів, цільових банківських вкладів, акцій та інших цінних паперів, технологій, машин, устаткування, ліцензій, кредитів, будь-яке інше майно чи майнові права, інтелектуальні цінності, вкладені в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку [2].
За чинним законодавством України: фінансова інвестиція – це господарська операція з придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Інвестування вільних коштів у фінансові інструменти передбачає різні цілі, головними з яких є: одержання в майбутньому доходу, перетворення вільних заощаджень на високоліквідні цінні папери, контроль над підприємством-емітентом тощо [3].
В сучасних економічних системах велика увага приділяється фінансовим інвестиціям, про це можна судити з обсягів фондових торгів та надходження безпосередньо прямих інвестицій. А високий розвиток інститутів фінансового інвестування в значній мірі сприяє зростанню реальних інвестицій і зазвичай ці дві форми є взаємодоповнюючими, а не конкуруючими.
За даними Держкомстату у цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо за 2009 рік становив 4,2 млрд. дол. США, що склало 70,6 % від рівня відповідного періоду попереднього року.
У 2010 році в економіку України іноземними інвесторами було вкладено 5,99 млрд. дол. США прямих іноземних інвестицій. У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо за 2010 рік становив 4,66 млрд. дол. США, що склало 108,5 % від рівня відповідного періоду попереднього року.
Згідно з підрахунками Державного комітету статистики станом на 1 січня 2011 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці, склав 44,7 млрд. дол. США (в розрахунку на одну особу становить 978,5 дол. США).
На підприємствах промисловості зосереджено 31,4% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у фінансових установах – 33,7%.
Приріст іноземного капіталу у 2011 році спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, у сумі 2,6 млрд. дол. США, промисловості – 0,8 млрд. дол. США, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, – 0,5 млрд. дол. США, а також на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, – 0,4 млрд. дол. США [4].
Таким чином, для того, щоб фінансові інвестиції стали джерелом економічного розвитку, на нашу думку, необхідні певні передумови: наявність достатньої конкуренції в галузях, в які надходять інвестиції; здатність виробників інвестувати в засвоєння новітніх технологій; дієва та справедлива конкурентна (антимонопольна) політика в країні; збереження ділових зв’язків між підприємствами, що ввійшли до складу міжнародних компаній, та місцевими підприємствами; відсутність концентрації фінансових інвестицій в сферах торгівлі та фінансів, їх надходження в галузі обробної промисловості; формування сприятливого інвестиційного клімату в країні.
Показано, що  недостатня державна підтримка інвестиційної діяльності та неналежна система підготовки програм і проектів для державного інвестування є несприятливою умовою для економічного зростання як в коротко- так і в довгостроковому періоді. Без застосування екстрених заходів з поліпшення інвестиційного статусу України не вдасться підвищити рівень інвестування для повноцінного економічного зростання.
Крім того, вкрай важливими є боротьба з бюрократією, розвиток фінансових ринків, полегшення умов ведення бізнесу, формування адекватної законодавчої бази.

Список використаних джерел:
1. Кабанов В.Г. Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки // Фінанси України. – 2010. – №5. –С. 39-47.
2. Буряк С.В. Активізація інвестиційної діяльності в перехідній економіці України: К.: КНЕУ. – 2011. – 20 с.
3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 трав. 1997 р. № 283/97-ВР.
4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2009/1109/235.zip


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
24.11.2013 14:09
ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
18.12.2013 15:01
СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
18.12.2013 01:14
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ: ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ
17.12.2013 23:47
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
16.12.2013 13:22
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
13.12.2013 21:34
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.275 сек. / Mysql: 706 (0.238 сек.)