:: ECONOMY :: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ :: ECONOMY :: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ
:: ECONOMY :: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ

 
08.04.2013 16:08
Автор: Брилькова Анна Михайлівна, магістрант Академії митної служби України, м. Дніпропетровськ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
На сьогодні однією з пріоритетних проблем  державного управління в Україні є підвищення його ефективності. Мотивація праці – основний фактор, який сприяє створенню ефективно-функціонуючого державного механізму. Підвищення ефективності діяльності митних органів завжди є однією з задач стратегічного характеру, задля досягнення якої використовують різні методи, технології, сфери впливу, а система стимулювання праці є однією з них. Вона відрізняється динамічністю, постійним розвитком, тому саме в ній вбачається нове джерело покращення діяльності як працівників митного органу, так і загалом митної служби.
Актуальність даної теми полягає в значному впливі системи стимулювання праці на дотримання нормативів щодо розмірів перерахувань до державного бюджету, іміджі митних органів, їх розвитку, оскільки виконання фіскальних та регулятивних функцій покладено на посадових осіб митних органів.
В процесі праці у людей цілеспрямовано формується зацікавлене відношення до неї та її результатів, оскільки мотивація посилює бажану поведінку людини, дає напрямок поведінки і ґрунтується на внутрішніх і зовнішніх факторах або на мотивах і стимулах. Мотивування включає в себе матеріальні і нематеріальні спонукання, що ґрунтуються на цілеспрямованому формуванні мотивів праці і на використанні вже наявних мотивів. У процесі стимулювання повинно враховуватися багато організаційно-правових, економічних, технологічних, соціально-психологічних та інших факторів з метою направлення діяльності працівників у бажаному напрямку.
Проаналізувавши такі  показники митних органів як: рівень заробітної плати, штатна чисельність, кількість звільнених зі служби, а також провівши опитування працівників митних органів з приводу задоволення роботою, прийшли до висновку, що митним органам притаманний досить значний рівень плинності кадрів, що є результатом недостатньої мотивації працівників. Це зумовлено використання передусім тільки матеріальних стимулів, що є не доцільним, тому що вони по-перше, можуть вмотивувати лише на невеликий період часу, по-друге, вони обмежені нормативами щодо оплати праці, тому соціально-психологічні стимули набувають надалі більшого значення. Керівництву митних органів необхідно звернути увагу на включення до системи стимулювання праці ще й таких соціально-психологічних стимулів, які важливі для працівників: потреба у стабільності і стійкості свого становища, відсутність тиску з боку керівництва, достатня поінформованість про завдання та стан справ, високий рівень трудової дисципліни, відсутність напруженості й конфліктів у колективі, творча насиченість і змістовність праці, можливість професійно-кваліфікаційного зростання, самовдосконалення і самовираження.
Отже, за умови правильних дій з боку керівництва митного органу можна активізувати особистість, її інтелектуальну, емоційну і вольову сфери, забезпечити підвищення якості та ефективності виконуваних завдань з реалізації митної політики. У перспективі необхідно: запровадити індивідуальний підхід до кожної посадової особи, розширити її функції та заохочувати творчість та ініціативність, розширити напрямки підвищення кваліфікації та навчання персоналу з метою розкриття потенціалу кожного працівника, посилити внутрішній контроль за правильністю та справедливістю оплати праці.

Список використаних джерел:
1. Закон України “Про Дисциплінарний статут митної служби України” від 06 вересня 2005 р. N 2805-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2805-15;
2. Постанова КМУ від 18 липня 2012 р. N 676 “Деякі питання оплати праці працівників митної служби”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1203.730.0.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
18.04.2013 23:27
СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
17.04.2013 16:56
АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СПОРТУ, БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВИ
17.04.2013 13:55
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»)
16.04.2013 12:45
РОЛЬ ФАНДРАЙЗИНГА У СТВОРЕННІ ТА ПРОСУВАННІ БРЕНДУ
16.04.2013 09:40
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
13.04.2013 12:42
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
12.04.2013 16:33
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.333 сек. / Mysql: 706 (0.286 сек.)