:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ :: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ
:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ

 
12.12.2012 20:41
Автор: Плужник Андрій Васильович, асистент кафедри економічної теорії та регіональної економіки Полтавського національного технічногой університету імені Юрія Кондратюка
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Значущість впровадження та вдосконалення системи економічної безпеки міст України на сьогоднішній день не викликає сумніву, оскільки забезпечення національної економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях є одним з найголовніших пріоритетів сучасності. Серед найважливіших інструментів системи економічної безпеки міста є моніторинг стану та розвитку економіки міста. Моніторинг повинен забезпечувати систему економічної безпеки, повною достовірною та всебічною інформацією про стан та перспективи розвитку економіки міста, про сукупність всіх негативних та позитивних факторів та чинників екзогенного та ендогенного середовища, про сукупність всіх ризиків та загроз. Необхідно зазначити, що моніторинг  має стати узгодженою системою постійного дослідження загальної сукупності всіх економічних та соціальних показників міста, як результат узгодженої взаємодії всіх органів місцевої і державної влади, правоохоронних структур, підприємців і громадян.
При проведенні моніторингу головним та принциповим повинна бути безперервність дослідження за станом сукупності сфер життя  міста, а також дослідження фактичного стану політичної ситуації як на місцевому так і на загальнодержавному рівні і дію всіх супутніх факторів та чинників. Різнонаправленість та значущість індикаторів та показників сукупності сфер суспільного життя міста вимагає формування ранжируваної системи показників стану безпеки міста, застосування системного аналізу та прогнозування розвитку за багатофакторною моделлю.
Ознаки невизначеності, що притаманні прогнозуванню та стратегічному плануванню розвитку економіки в тривалому періоді планування впливають на отримання показниками економічної безпеки імовірнісного характеру. Ефективність планування економічної безпеки в цій ситуації буде визначатися наявністю декількох варіантів досягнення однієї і тієї самої цілі, а критеріальний відбір кожного з них буде головною задачею моніторингу.
Економіці сучасних міст України притаманний характер інерційності, через що неможлива спонтанна зміна виробничих відносин, зв’язків, цільового призначення та організаційно виробничої структури в короткі та середньо тривалі проміжки часу. Інерційність інституціональної соціально-економічної системи міста свідчать про те, що тенденції економічної безпеки минулого не будуть мати різкої позитивної зміни в найближчі роки, для позитивних зрушень знадобиться більш тривалий відрізок часу за умови системної та систематичної праці в цьому напрямку. Окремі показники соціально економічного розвитку, що перебувають під впливом інерційності загального розвитку економічної безпеки міста, демонструють схожі характеристики, зокрема це показники рівня життя населення, загальноекономічного розвитку та прогресу.
Методика проведення моніторингу економічної безпеки міста повинна мати невід’ємною частиною процедури оцінки ретроспектив та перспектив розвитку, як в цілому так і кожного напрямку, зокрема. Особливу увагу необхідно звертати на аналіз раніше прийнятих управлінських рішень, доцільність, кількісно-якісні показники і можливості покращення. Особливу увагу слід приділяти науковим розробкам та сучасним дослідженням економіки та соціальних настроїв населення, враховуючи його запит на дотримання умов економічної безпеки.
На наш погляд, необхідно здійснити перехід від адміністративного збору інформації, що характеризує показники по офіційним статистичним даним показників бюджету, фондів, фінансів, оборотності до нової системи яка б враховувала сучасні глобалізаційні вимоги та інституціональну єдність всіх соціально-економічних показників. Це дозволить забезпечити кількісну та якісну співставність показників і дієвість застосовуваних методик, спростить збір та аналіз інформації в майбутньому.
Ефективна система моніторингу економічної безпеки міста стане базовим підґрунтям розвитку національної економіки від регіонів країни до конкурентоспроможного гравця на світовому ринку.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРИЧИНИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
30.11.2012 14:15
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
13.12.2012 16:20
ОЦІНКА ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
12.12.2012 21:15
РЕЙДЕРСТВО. РЕЙДЕРСЬКЕ ЗАХОПЛЕННЯ
12.12.2012 17:14
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
12.12.2012 01:06
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
12.12.2012 00:21
АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ПАТ «Козятинхліб»)
12.12.2012 00:13
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОИСК ПУТЕЙ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
10.12.2012 19:07
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
10.12.2012 18:07
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
05.12.2012 18:16
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.262 сек. / Mysql: 763 (0.23 сек.)