:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

 
10.12.2012 18:07
Автор: Андрущенко Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; Демець Наталія Сергіївна, студентка Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; Каратнюк Іван Миколайович, студент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Управління є функцією економічної системи підприємства з вирішення проблем. Управління виникає тоді, коли керівник приймає рішення, коли розробляється новий порядок відносин між елементами системи для подолання проблемної ситуації, коли  встановлюються нові зв’язки між структурними підрозділами, пов’язані з модифікацією організаційної структури.
Основною метою діяльності підприємства має бути задоволення потреб споживача при раціональному, ефективному використанні ресурсів з метою отримання максимального прибутку, процвітання підприємства шляхом просування своєї продукції. Однак більшість керівників протягом останніх років характеризують процес функціонування свого підприємства як виживання, наголошуючи, що економічні труднощі і невизначеність майбутнього не дозволяють здійснювати довгостроковий прогноз розвитку підприємства та формування моделі його функціонування [1].
Існування підприємств різних організаційно-правових форм не заперечує той факт, що система управління кожним із них націлена на досягнення бажаного результату. Діяльність кожного суб’єкта господарювання здійснюється в умовах невизначеності та ризику і залежить від впливу як внутрішнього,  так і зовнішнього середовища. Зміни у зовнішньому середовищі носять непередбачуваний або недостатньо прогнозований характер. Така ситуація змушує підприємства приймати рішення, які могли б зменшити негативний вплив факторів зовнішнього середовища на результати діяльності підприємства [2].
На сьогоднішні день стан розвитку економіки характеризується необхідністю дослідження системи управління суб’єктами господарювання та, обов’язково, причин, що обумовлюють внутрішні зміни. Також не можна залишити без уваги і сам характер цих змін. Особливу увагу слід приділити організаційно-правовим формам функціонування підприємства, стратегічним підходам до управління діяльністю підприємства, а також персоналу, без якого злагоджена робота підприємства та виконання поставлених завдань було б неможливим.
Варто завжди пам’ятати, що проблема управління розвитком підприємства складна та багатогранна, вона містить цілий спектр комплексних задач, який визначає різноманіття підходів до її вирішення. Одним з таких підходів є управління розвитком підприємства на основі дослідження хвильового циклічного характеру процесів, що протікають у зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємства [3].
Концептуальні основи напрямку управління підприємством лежать в області моделювання поведінки складних систем, які розвиваються та являють собою ядро так званої науки складності (Science of complexity) – напрямку наукових досліджень, що активно досліджується на Заході, центром якого є необхідність передбачення поведінки систем, що не піддаються поточному опису і моделюванню через високий ступінь стохастичності проявів зовнішнього середовища [4].
Розв’язання проблеми розвитку управління підприємством також полягає і у необхідності скорочення обріїв стратегічного управління, у посиленні прагматичності функції управління розвитком на основі широкого використання імітаційних економіко-математичних методів, у застосуванні  такого революційного методу управління, такого як інжиніринг бізнес-процесів у наданні безупинного характеру процесу адаптації підприємства до
умов, що виникають [5].
Управління підприємствами України ХХІ століття створює ряд протиріч між прагненням керівництва управляти розвитком підприємства на основі планомірної діяльності і неповною творчістю в діяльності співробітників; прагненням до стійкості (стабільності) розвитку підприємства як системи і його мінливістю; цілісністю підприємства і свободою його підрозділів; централізацією управління; науковим підходом і мистецтвом у підготовці і прийняті рішень.
Проведений аналіз сутності проблеми управління розвитком підприємства дозволяє виділити основні складові процесу управління розвитком, а саме: мету розвитку, стратегію розвитку, модель розвитку, структуру   підприємств і  модель  мотивації  та стимулювання ефективної
діяльності процесів [3].
Кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складних ринкових відносинах, правильно оцінювати стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан свого підприємства, виходячи з найвищих і прихованих фінансових ресурсів, оскільки  проблема управління розвитком підприємств як основної ланки національної економіки у ХХІ ст. набула пріоритетного характеру. Ми впевнені в тому, що такі адекватні можливості повинен мати кожний трудовий коллектив і  кожна ланка управлінського апарату.

Список використаної літератури:
1. Бова Т. В. / Т. В. Бова //  Економіка та держава. – 2006. – № 5. – с. 68-70.
2. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. / Покропивний С. Ф. – К :  КНЕУ,  2000. - ?с.
3. Раєвнева. О. В. Управління розвитком підприємства. – / Раєвнева О. В. – Харків : “Інжек”, 2006.
4. Орищак Я. О. Основи економіки / Я. О. Орищак, В. В.Чвалюк. – Тернопіль,  2007. – 192 с.
5. Транченко Л. В. // Актуальні проблеми економіки-№ 4, -2006,-с. 158-164.
6. Бондаренко О. В. Проблеми змін і розвитку системи управління діяльністю підприємств // Економіка & Держава. – 2007. - №8. – С.39.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРИЧИНИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
30.11.2012 14:15
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
13.12.2012 16:20
ОЦІНКА ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
12.12.2012 21:15
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ
12.12.2012 20:41
РЕЙДЕРСТВО. РЕЙДЕРСЬКЕ ЗАХОПЛЕННЯ
12.12.2012 17:14
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
12.12.2012 01:06
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
12.12.2012 00:21
АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ПАТ «Козятинхліб»)
12.12.2012 00:13
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОИСК ПУТЕЙ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
10.12.2012 19:07
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
05.12.2012 18:16
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.310 сек. / Mysql: 695 (0.262 сек.)