:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА БОРГОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА БОРГОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА БОРГОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА БОРГОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ

 
16.02.2012 22:27
Автор: Вовк Марта Миронівна, аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Важливими складовими фінансів на макрорівні є державний кредит і державний борг, які за ефективного функціонування ринкових відносин створюють сприятливі передумови для інвестиційно-інноваційного розвитку у державі. Тому, з метою вивчення впливу боргової сфери на економічну систему варто розглянути борговий механізм держави та його складові, від ефективності організації яких і налагодженого взаємозв’язку між якими залежить стабілізація боргових фінансів.
Вважаємо, що борговий механізм - це сукупність фінансових методів, норм вітчизняного фінансового законодавства, боргової політики та боргової стратегії, за допомогою яких відбувається організація сфери боргових зобов’язань держави і управління нею. Борговий механізм як фінансова категорія та економічне явище є важливим елементом фінансової системи країни на макрорівні, оскільки за допомогою своїх складових має можливість істотно впливати на державні фінанси, визначаючи та регулюючи обсяги запозичень держави, її боргоспроможність, а, отже, і боргове навантаження на національну економіку. У структурі боргового механізму, на нашу думку, доцільно виділити такі елементи: державний борг, законодавче забезпечення, боргова політика, борговий менеджмент, боргова стратегія, боргова безпека.
Державний борг визначаємо як грошову суму зобов’язань центральних і місцевих органів влади, що виникли у процесі функціонування бюджетних та позабюджетних фондів держави. Станом на 31.12.2011 р. загальна сума державного і гарантованого державою боргу становить 473,12 млрд. грн. (або 59,22 млрд. дол. США), що у відношенні до ВВП становить 36% (у порівнянні з 2010 р. ця частка зменшилася на 3,5%).
Варто зауважити, що законодавче забезпечення, яке сьогодні регулює вітчизняні боргові фінанси, потребує суттєвого доопрацювання, зокрема у частині прийняття закону “Про державний борг”, а також законодавчого визначення та тлумачення таких понять, як боргова стратегія, стратегічне управління державним боргом тощо. Доцільно зазначити, що боргова політика включає в себе систему послідовних кроків держави щодо встановлення правової бази управління державним боргом, комплекс заходів органів державної влади у сфері регулювання боргового портфелю та налагоджену діяльність професійної боргової служби, на яку б покладалися функції боргового ризик-менеджменту. На наш погляд, борговий менеджмент – це сукупність цілеспрямованих заходів уповноважених органів влади, орієнтованих на раціональне формування, ефективне використання і своєчасне погашення боргових зобов’язань центральних та місцевих органів влади з обов’язковим урахуванням довготривалих орієнтирів і перспектив розвитку економічної системи держави. Безперечно, усі складові елементи боргового механізму повинні узгоджуватися із борговою стратегією держави, під якою варто розуміти сукупність довгострокових цілей і пріоритетів розвитку, а також науково обґрунтованих прогнозів щодо визначення боргового навантаження та боргової спроможності у державі. Необхідно також наголосити на тому, що до структури боргового механізму держави ми відносимо і боргову безпеку, яку розглядаємо як дотримання допустимого рівня та оптимального співвідношення внутрішніх і зовнішніх запозичень держави з урахуванням платежів за їхнім обслуговуванням, що забезпечує належний рівень платоспроможності держави.
Отже, структурні елементи боргового механізму держави є важливими економічними явищами, які у вітчизняній фінансовій практиці повинні відігравати суттєву роль у реформуванні і розбудові національної економіки України. Як свідчить зарубіжний досвід, саме боргові фінанси у сучасних умовах значною мірою визначають розвиток економічних систем та їхня збалансованість мінімізує виникнення кризових явищ як на національному, так і на міжнародному рівнях.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФІНАНСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
31.01.2012 16:21
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
31.01.2012 16:11
СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ФОНД: ДОСВІД РОСІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ
16.02.2012 22:36
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.271 сек. / Mysql: 763 (0.232 сек.)