:: ECONOMY :: СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ :: ECONOMY :: СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
:: ECONOMY :: СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 22

Термін подання матеріалів

29 квітня 2020

До початку конференції залишилось днів 28  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

 
06.12.2011 18:00
Автор: Юраш Людмила Юріївна, студентка Вінницького фінансово-економічного університету
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Платників податку визначає Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” (зі змінами та доповненнями). Ним визначається у якості фізичної особи - громадянин України, фізична особа без громадянства або громадянин іноземної держави. Законом закріпюється поняття податкової адреси фізичної особи, в якості якої мається на увазі місце постійного або переважного проживання платника податку, місце його податкової реєстрації.
Різні категорії платників податку на прибутки мають рівні можливості в реалізації права на вільний вибір видів діяльності згідно зі своїми можливостями та професійною підготовкою, з урахуванням особистих інтересів та громадської необхідності. В Україні закріплені дві категорії платниківа податку:
• резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;
• нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України,
Дохід – це будь-яке матеріальне надходження, одержане платником податку або нараховане на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі, але не виключно, у вигляді:
1) доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених, наданих) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України;
2) доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України;
3) доходів у вигляді інвестиційного прибутку від здійснення операцій з цінними паперами;
4) доходів від надання в оренду (лізинг): нерухомості, рухомого майна;
5) доходів від продажу нерухомого майна, розташованого на території України;
6) доходів, що виплачуються (надаються) у вигляді виграшів і призів, у тому числі у лотерею (крім державної); благодійної допомоги, подарунків;
7) доходів у вигляді активів, що передаються у спадщину, якщо такі активи або джерело їх виплати знаходяться на території України.
Розглянемо що є об’єктом такого оподаткування. Об’єкт оподаткування тісно пов'язаний з категорією платника податку, тому що обов’язок плати податок виникає у платника при наявності у нього об’єкта оподаткування. Згідно з вище перерахованими категоріями доходу, існує ряд загальних положень для визначення об’єкта оподаткування при нарахуванні та виплаті податку на прибутки фізичної особи. До них відносяться:
• доходи - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами;
• додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його роботодавцем (самозайнятою особою), якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником.
Також, розглянемо ставки податку. Сучасне законодавство встановлює три види ставок податку для фізичних осіб:
• базова ставка – 15 % (до 1.01.2007 р. – 13 %) від об’єкта оподаткування;
• зменшена ставка – 5 %;
• подвійна ставка – 30 % (до 1.01.2007 р. – 26 %).
Базова ставка податку використовується для оподаткування усіх видів доходів платників податку за виключенням тих видів доходу, для яких встановлено зменшену або подвійну ставку податку.
Так як в Україні прибутковий податок з громадян не є досконалим і він потребує значних змін і вдосконалень, тому розглянемо деякі  шляхи вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб. Можна звернути увагу на досвід зарубіжних країн, але при цьому потрібно враховувати проблеми, які є в нашій країні.
По-перше, необхідно підвищити неоподаткований мінімум. Згідно із зарубіжною практикою і рекомендаціями “Основ світового податкового кодексу” ступені прогресії між неоподатковуваним мінімумом і першим ступенем податку можуть становити 4-5%.
По-друге, треба зменшити кількість і розмір ставок. Виходячи з того, що вилучаючи із доходів громадян, прибутковий податок зменшує ту їхню частку, яка може бути використана на придбання товарів і надання послуг, то, як свідчать дослідження, середні доходи ( до 2000  грн.) повністю витрачаються на споживання. Тому зменшення їх на кілька відсотків призведе до зростання споживчих витрат. Вищі доходи ( 2000 грн. і більше) витрачається не тільки на споживання, а й частково заощаджується. Зменшення ставок менше впливає на сукупний попит. Тому  тут доцільно було б вводити податок на доходи фізичних осіб від капіталу (дивіденди, відсотки за облігаціями і банківськими вкладами тощо). Можна обкладати податками доходи від капіталу за мінімальною ставкою прибуткового податку з громадян. Такий підхід дасть змогу створити дійовий і простий механізм залучення до бюджету значних податкових надходжень, не зменшуючи при цьому зацікавленості населення у збереженні вільних грошей  на банківських рахунках  і вкладанні їх в акції підприємств.
По-третє, можна ввести стандартні знижки із сукупного доходу суми, на яку платник податків може зменшити свої зобов’язання за прибутковим податком (враховується сімейний стан, наявність дітей та утриманців). Дохід може зменшуватися на суму витрат на лікування, професійних витрат тощо.
Крім цих вище запропонованих змін в обкладанні фізичних осіб прибутковим податком , необхідні й суттєві структурні зміни в економіці на макрорівнях і мікрорівнях, які б забезпечили збільшення частки доходів громадян у структурі національного доходу.

Список використаної літератури:
1. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб // Урядовий кур’єр. - 2004. - №15. - С.7
2. Тропіна В. Податок із доходів фізичних осіб: новий закон – нові питання. // Фінанси України. – 2004. - №4. - С.63-68.
3. Газета "Податки та бухгалтерський облік", грудень, 2010 /  №102(1391) с. 34-39.

e-mail: Milka8061@yandex.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
07.12.2011 19:42
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
06.12.2011 20:44
НОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
06.12.2011 12:23
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.561 сек. / Mysql: 662 (0.451 сек.)