:: ECONOMY :: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА :: ECONOMY :: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА
:: ECONOMY :: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 82  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА

 
03.12.2011 00:22
Автор: Морозов Роман Володимирович, кандидат економічних наук, доцент ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Важливим фактором забезпечення ефективного функціонування галузі рисівництва є запровадження управлінської системи, яка б адекватно відповідала виробничо-економічним відносинам. Діюча система галузевого управління, яка сформувалася за часів планової економіки для забезпечення діяльності обмеженої кількості рисівницьких господарств, суттєво не змінилася і поки що базується на успадкованих від минулого недосконалих формах організації державного управління, нераціональних економічних відносинах агроформувань з державою, нерозвинутих методах зовнішніх і внутрішніх товарно-грошових відносин та принципах самоуправління. На нашу думку, ця ситуація призводить до накопичення проблем управління, які заважають досягненню стабільно-поступального економічного зростання галузі.
Як зазначає П.Т. Саблук, "…потрібна принципово нова організація управління аграрним сектором, яка б з врахуванням змін у суспільно-економічній системі країни раціонально поєднувала територіально-самоврядні і галузеві аспекти управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій" [3, с. 5].
Крім того, погодимось з точкою зору М.Ф. Кропивка та О.В. Ковальової, які відмічають, "…організаційна структура державного управління має удосконалюватися поступовою централізацією державного управління аграрним сектором в єдиному державному органі виконавчої влади з передачею частини повноважень до напівдержавних, громадських професійних і господарських органів управління" [1, с. 95].
Таким чином, з огляду на визначені пріоритетні цілі розвитку галузі рисівництва [2] та існуючий вітчизняний практичний досвід й наукові дослідження, зазначимо, що організаційно-управлінська складова галузі потребує вдосконалення для розв'язання існуючих еколого-економічних і соціальних проблем вітчизняного рисівництва.
Слід відмітити, що перехід галузі рисівництва до сталого розвитку має знайти відображення в галузевій політиці як довгострокове програмне завдання, успішне виконання якого потребує координації зусиль понад 37 виробничих агроформувань (господарських товариств, державних і приватних підприємств, сільськогосподарських виробничих кооперативів, фермерських господарств), інфраструктурних складових, наукових установ, органів місцевого самоврядування, регіонального і державного управління на досягнення визначених пріоритетних цілей розвитку рисівництва, виходячи зі змісту об’єктивних процесів і тенденцій, що мають місце в галузі, та враховуючи законні інтереси суб’єктів господарювання.
Головними напрямами удосконалення організаційно-управлінської складової на галузевому рівні є: запровадження стратегічного управління на всіх рівнях галузевого управління з розробкою і реалізацією галузевих комплексних програм і регіональних програм розвитку вітчизняного рисівництва; удосконалення корпоративних і асоціативних галузевих відносин; удосконалення організаційної структури регіонального і самоврядного управління розвитком сільського господарства і сільських територій; впорядкування питань, пов’язаних з правом власності на внутрішньогосподарську мережу рисових зрошувальних систем.

Список використаної літератури:
1. Організація управління аграрною економікою: Монографія / М.Ф. Кропивко, В.П. Немчук, В.В. Россоха та ін.; За ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 420 с.
2. Про затвердження Галузевої комплексної програми "Рис України 2010-2015 роки" / Наказ Мінагрополітики, 14.10.2010, № 647/139.
3. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П.Т., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. –  К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 454 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ В ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНІЙ ФІРМІ
29.11.2011 13:43
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ
07.12.2011 21:40
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
07.12.2011 20:39
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ У ПІДПРИЄМСТВАХ
07.12.2011 20:23
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ФОРМИ ВЛАДИ ТА ВПЛИВУ
07.12.2011 20:03
РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
07.12.2011 19:30
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
07.12.2011 18:29
ВПЛИВ ЧИННИКІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА СФЕРУ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ
07.12.2011 12:39
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ - ПЕРЕДУМОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
07.12.2011 12:23
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИЧНОЇ РЕКЛАМИ МЕДИЧНИХ ЗАСОБІВ
06.12.2011 17:48
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.503 сек. / Mysql: 695 (0.46 сек.)