:: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018) :: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018)
:: ECONOMY ::  :: Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018)
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

Світ економічної науки. Випуск 9 (27.11.2018)

Відображено [21-40] з 79 Сторінки: 1 2 3 4 
 
КОНЦЕПЦІЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Гринюк Ольга Сергіївна, студентка, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служи України; Матвійчук Вікторія Вікторівна, студентка, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служи України
21.11.2018 18:38
 
 
РЕСУРСИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ВНУТРІШНІ РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Гришина Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Остапчук Руслан Сергійович, магістр, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
22.11.2018 15:42
 
 
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Грушко Єлизавета Романівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Кабанчук Ганна Олександрівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
27.11.2018 20:30
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Автор: Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну; Токачева Аліна Ігорівна, студентка, Київський національний університет технологій та дизайну
23.11.2018 13:21
 
 
ПРИВАТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Денищич Вікторія Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
21.11.2018 18:02
 
 
РЕКЛАМА В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Денищич Вікторія Олександрівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
27.11.2018 21:58
 
 
РОЗВИТОК РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Джога Віктор Олексійович, студент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
27.11.2018 12:42
 
 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ФОРМ МЭО
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Дюжев Виктор Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»; Бабенко Виталина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор кафедры международной электронной коммерции и гостинечно-ресторанного бизнеса Харьковского Национального университета им. В. Н. Каразина; Коняева Елизавета Григорьевна, аспирант Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
14.11.2018 18:22
 
 
ВПЛИВ МОРАТОРІЮ НА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Жадько Костянтин Степанович, економічних наук, професор кафедри підприємництва та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів; Фещенко Ольга Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів; Шумигора Катерина Василівна, студентка факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів
27.11.2018 14:20
 
 
МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Завадська Карина Андріївна, студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
27.11.2018 22:08
 
 
 
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Зінченко Карина Романівна, студент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
26.11.2018 19:25
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Автор: Іноземцева Тетяна Валеріївна, магістр, Донбаська державна машинобудівна академія
27.11.2018 19:34
 
 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Карпенко Анастасія Сергіївна, студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
27.11.2018 14:56
 
 
СТАНОВЛЕННЯ ДАТАЇЗМУ ЯК ПОСТКАПІТАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Кириченко Євгенія Михайлівна, аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
27.11.2018 20:20
 
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Клець Марія Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування; Клець Дмитро Васильович, фахівець із суспільних та світоглядних проблем
10.11.2018 21:59
 
 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Автор: Климчук Наталія Яківна, старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Національного університету державної фіскальної служби України; Ходаківська Юлія Юріївна, студентка, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», Національного університету державної фіскальної служби України; Талан Іван Васильович, студентка, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», Національного університету державної фіскальної служби України
27.11.2018 13:54
 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РЕКЛАМІ
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Автор: Ковальчук Юліана Віталіївна, студент економічного факультету, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
22.11.2018 16:05
 
 
БАГАТОСТОРОННЯ СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Ковтуник Інна Іванівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
14.11.2018 18:27
 
 
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ ( НА ПРИКЛАДІ ТОВ «САВАНА»)
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Автор: Козак Богданна Богданівна, магістр, Львівський інститут економіки і туризму
30.11.2018 14:36
 
 
ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Автор: Козіцька Наталя Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і економічного аналізу, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Алексеєвич Наталія Вікторівна, магістрант кафедри економіки та організації виробництва Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
26.11.2018 19:57
 
Відображено [21-40] з 79 Сторінки: 1 2 3 4 © 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.254 сек. / Mysql: 898 (0.21 сек.)