:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ :: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 
06.12.2010 22:46
Автор: Михайлишин Леся Зіновіївна, магістрант Львівського національного університету імені Івана Франка
[Податкова система. Бюджетна система. Державне регулювання економіки. Фінансове право]

В Україні на протязі останніх десятиріч формується нова система економічних відносин, в основу яких покладено розвиток сучасних ринкових принципів та основ державного регулювання соціально-економічних процесів. Фінансово-економічна криза в значній мірі обумовлена тим, що при застосування широкого спектру методів та інструментів в регулюванні економічних процесів, законодавча і виконавча влада практично не враховують причинно-наслідкових зв'язків, особливо у сфері встановлення та сплати податків як основного джерела формування доходів зведеного бюджету держави.
На сучасному етапі для України пошук власної концепції оподаткування, яка б відповідала особливостям реального стану економіки, та оптимізація  податкових платежів, як ефективний елемент управління підприємством, є актуальною задачею, оскільки сліпе копіювання форм і методів податкової політики, що склалися у світовій практиці, не тільки не привели до бажаних результатів, але й посилили розбіжності та непорозуміння між державою і підприємництвом[2, с.72].
Проблеми оптимізації оподаткування досліджуються у роботах багатьох сучасних українських економістів, серед яких варто відзначити В.Андрущенка, Є.Балацького, О.Василика, В.Вишневського, В.Гейця, А.Даниленко, Г.Задорожного, О.Луніну, Ю.Ляшенка, В.Міщенка, С.Науменкову, А.Соколовську, Ю.Тарануху, Л.Шаблисту, С.Юрія, О.Яременка та інших.
Оптимізація оподаткування – це зменшення розміру податкових зобов’я¬зань шляхом цілеспрямованих дій платника податків, які включають в себе повне використання усіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних прийомів та способів[1, с.430]
Існує поширена думка, що оптимізація проводиться лише з метою максимального законного зниження податків. Її часто навіть називають податковою мінімізацією, однак такий підхід не завжди слід розглядати як правильний.
Визначення податкової оптимізації необхідно розглядати через призму протистояння платника, з одного боку, і фіскальних органів, з іншого.
Оптимізація оподаткування є складовою частиною процесу податкового планування. У той же час, податкове планування не тільки зменшує податкові відрахування підприємства, але й є регулятором процесу керування підпри¬ємством, тому що мінімізація й оптимізація податків не завжди відповідає стратегічним потребам суб’єкта, що хазяює – останньому іноді вигідно не занижувати свою оподатковувану базу в силу тих чи інших обставин.
Оптимізація оподаткування – це крупніше завдання, що стоїть перед фінансовим управлінням підприємством, ніж мінімізація податків. Оптимізація оподаткування набагато ширша: окрім мінімізації, її інструментами є відстрочення сплати податків, зменшення суми сплачуваних до бюджету «живих» засобів та інші. Всі вони вигідні з точки зору фінансового менеджменту: грошові кошти залишаються у розпорядженні підприємства і дають прибуток, не зменшується сума оборотних коштів[3, с.35].
Для досягнення максимально ефективних результатів оптимізація оподаткування вимагає злагодженої роботи команди податкових юристів і бізнес-консультантів. Завдання перших: побудова і виведення схеми оптимізації оподаткування, адаптація схеми з точки зору правового поля. Завдання других: забезпечення нормального впровадження схеми у вже існуючу матрицю бізнес-процесів підприємства, що склалася, консультування по питаннях організаційних перестроювань, реінженіринг бізнес-процесів. Такий комплексний підхід дозволяє створювати ексклюзивні рішення для різних підприємств.
Податкова оптимізація має власні інструменти, серед яких слід виокремити так звані економічні – правильне формування облікової політики, застосування пільгових підприємств, офшорів; тактичні – правильна поведінка з тими, хто перевіряє; та суто правові, до яких можна віднести правильний вибір організаційно-правової форми здійснення підприємництва, правильний вибір цивільно-правового правочину для здійснення операції, заміна одного правочину іншим.
Оптимізувати податкові платежі можна так[4,с. 2-3]:
1) Відстрочення терміну виникнення податкових зобов’язань шляхом його перенесення на майбутній податковий період, а може й ще далі. Так, наприклад, товар можна передати покупцеві не 30 вересня, а 1 жовтня, перенісши дату виникнення валового доходу, що збільшує базу оподаткування податком на прибуток підприємств, на наступний четвертий квартал, та дату виникнення податкового зобов’язання з ПДВ на наступний місяць.
2) Передачі податкових зобов’язань іншим особам. Наприклад, якщо одне підприємство із певної групи платників ПДВ, керованих з одного центру має велику суму до відшкодування цього ПДВ, а у іншого виникають податкові зобов’язання зі сплати цього податку, то чому б не компенсувати ці зобов’язання другого платника ПДВ бюджетним відшкодуванням першого.
3) Зменшення податкових зобов’язань. Наприклад, звернувшись до суду з позовом про стягнення заборгованості з покупця товару, продавець такого товару має право збільшити валові витрати на суму такої заборгованості, зменшивши при цьому, відповідно, суму зобов’язань з податку на прибуток.
Отже, оптимізація податків це винятково легальний шлях зменшення податкових зобов’язань платника, який, однак, вимагає докладної консультації фахових спеціалістів – аудитора та/або юриста. Спосіб, як правило, ризикований та, крім того, розрахований на невеликий період, оскільки законодавець, як правило, усуває «пробіли».


Список використаної літератури:
1. Крупка М.І. Фінанси в трансформаційній економіці України. Навч. Посібник. – Львів: Видав.центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 614 с.
2. Демченко Т. Податкова політика як інструмент регулювання відтворювального процесу // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2(32). – С.69-75
3. Малашонок Б., Владимирський Г. Податкова терапія виробничої кризи // Економіка України. – 2006. – №4. – С. 34-42
4. Єфімов О. Знання права як інструмент податкової оптимізації // Юредическая газета – 2006. – №20(80). – С. 3.


e-mail: lesita88@list.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВІ РЕЖИМИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
22.11.2010 18:24
АДМІНІСРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
17.11.2010 14:46
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
10.11.2010 13:15
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: ГАРМОНІЗАЦІЯ ЧИ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
09.12.2010 11:11
АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ПДВ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
08.12.2010 18:03
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ
08.12.2010 10:39
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ
07.12.2010 18:04
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
07.12.2010 15:32
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
07.12.2010 15:18
ВПЛИВ МЕХАНІЗМІВ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НА ПРОПОРЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
06.12.2010 23:42
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.209 сек. / Mysql: 1396 (0.162 сек.)