:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 10

Термін подання матеріалів

26 грудня 2018

До початку конференції залишилось днів 12  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 
07.10.2011 17:16
Автор: Власенко Наталія Володимирівна, студентка магістратури за спеціальністю “Адміністративний менеджмент” Хмельницького університету управління та права
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Об'єктивні процеси інтернаціоналізації господарського життя зумовлюють розвиток різних видів і форм міжнародного бізнесу. За масштабами, динамікою, ефективністю впливу на світову та національну економіки у міжнародній практиці переважає спільне підприємництво. Спільні підприємства здатні позитивно впливати на масштаби і темпи ринкової трансформації економічних систем приймаючих країн, розвиваючи умови і фактори їх міжнародної конкурентоздатності.
Спільне підприємництво – це діяльність, що базується на співробітництві між суб’єктами господарської діяльності даної країни та іноземними суб’єктами господарської діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення [3, с. 165]. Спільні підприємства – це такі господарські підприємницькі структури, які утворюються різнонаціональними засновниками та характеризуються наявністю спільного майна, спільним управлінням та спільним розподілом прибутку й ризику [1, с. 8].
Діяльність спільних підприємств в Україні була найбільш активною у перші роки становлення незалежної держави. За більш ніж десятирічний період розвитку спільних підприємств в українську економіку було залучено більше 2 млн. дол. США, з них 60% у спільні підприємства [3, с. 192]. У створення спільних підприємств в Україні інвестовано капіталу приблизно зі 40 країн світу. Чисельність спільних підприємств за участю інвестицій Нідерландів, США, Німеччини, Росії, Ліхтенштейну, Великої Британії, Кіпру становить близько 70% від їх загальної кількості.
На початок 2010 р., порівняно з 1997 р., кількість спільних підприємств з 9901 зменшилася до 4954, тобто в 2 рази [2, с. 381]. Якщо аналізувати кількість створених СП за видами діяльності, то найбільше їх створено в таких галузях: торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, переробна промисловість, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, будівництво. В економіку України в І кварталі 2010 року іноземними інвесторами вкладено 717,1 млн. доларів прямих інвестицій, що становить 61,0% від надходжень І кварталу попереднього року. Дана тенденція є негативною, оскільки зменшується можливість створення нових підприємств, введення нових технологій.
На основі результатів дослідження розроблено ряд загальних рекомен¬дацій стосовно раціоналізації підходів до організації функціонування СП: залучення нематеріальних засобів у якості внес¬ків учасників (передусім іноземних) до статутного фонду СП; більш широке залучення трудового потенціалу зарубіжного партнера у межах СП; пільговий доступ до мережі матеріально-технічного забезпечення іно¬земного партнера; диверсифікація діяльності; вивчення можливостей для отримання кредитних коштів не лише на території України, а й за її межами; вивчення та аналіз світового досвіду, удосконалення контролю за результатами діяльності СП, що дозво¬лить вчасно виявляти негативні тенденції та вживати заходи щодо попередження банкрутства [4, с. 78].

Список використаної літератури:
1. Омелькін В. Юридичні аспекти спільної діяльності/ В. Омелькін. // Податки та бухгалтерський облік.- 2004.- №95.- С. 8-12.
2. Статистичний щорічник України за 2010 рік - К.: Техніка, 2011
3. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – К.: Вища школа., 2002. – 254 с.
4. Торгова Л.В. Спільні підприємства в Україні: організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування. / Л.В.Торгова, О.В.Хитра.- К.: ФАДА ЛТД, 2001. – 160 с.

e-mail: nata_bezushko@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АДАПТАЦІЙНА ГНУЧКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
13.10.2011 19:05
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
07.10.2011 23:57
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ВОДОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
03.10.2011 17:33
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.150 сек. / Mysql: 540 (0.114 сек.)