:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 7

Термін подання матеріалів

27 вересня 2018

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 
07.10.2011 17:16
Автор: Власенко Наталія Володимирівна, студентка магістратури за спеціальністю “Адміністративний менеджмент” Хмельницького університету управління та права
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]
Об'єктивні процеси інтернаціоналізації господарського життя зумовлюють розвиток різних видів і форм міжнародного бізнесу. За масштабами, динамікою, ефективністю впливу на світову та національну економіки у міжнародній практиці переважає спільне підприємництво. Спільні підприємства здатні позитивно впливати на масштаби і темпи ринкової трансформації економічних систем приймаючих країн, розвиваючи умови і фактори їх міжнародної конкурентоздатності.
Спільне підприємництво – це діяльність, що базується на співробітництві між суб’єктами господарської діяльності даної країни та іноземними суб’єктами господарської діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення [3, с. 165]. Спільні підприємства – це такі господарські підприємницькі структури, які утворюються різнонаціональними засновниками та характеризуються наявністю спільного майна, спільним управлінням та спільним розподілом прибутку й ризику [1, с. 8].
Діяльність спільних підприємств в Україні була найбільш активною у перші роки становлення незалежної держави. За більш ніж десятирічний період розвитку спільних підприємств в українську економіку було залучено більше 2 млн. дол. США, з них 60% у спільні підприємства [3, с. 192]. У створення спільних підприємств в Україні інвестовано капіталу приблизно зі 40 країн світу. Чисельність спільних підприємств за участю інвестицій Нідерландів, США, Німеччини, Росії, Ліхтенштейну, Великої Британії, Кіпру становить близько 70% від їх загальної кількості.
На початок 2010 р., порівняно з 1997 р., кількість спільних підприємств з 9901 зменшилася до 4954, тобто в 2 рази [2, с. 381]. Якщо аналізувати кількість створених СП за видами діяльності, то найбільше їх створено в таких галузях: торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, переробна промисловість, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, будівництво. В економіку України в І кварталі 2010 року іноземними інвесторами вкладено 717,1 млн. доларів прямих інвестицій, що становить 61,0% від надходжень І кварталу попереднього року. Дана тенденція є негативною, оскільки зменшується можливість створення нових підприємств, введення нових технологій.
На основі результатів дослідження розроблено ряд загальних рекомен¬дацій стосовно раціоналізації підходів до організації функціонування СП: залучення нематеріальних засобів у якості внес¬ків учасників (передусім іноземних) до статутного фонду СП; більш широке залучення трудового потенціалу зарубіжного партнера у межах СП; пільговий доступ до мережі матеріально-технічного забезпечення іно¬земного партнера; диверсифікація діяльності; вивчення можливостей для отримання кредитних коштів не лише на території України, а й за її межами; вивчення та аналіз світового досвіду, удосконалення контролю за результатами діяльності СП, що дозво¬лить вчасно виявляти негативні тенденції та вживати заходи щодо попередження банкрутства [4, с. 78].

Список використаної літератури:
1. Омелькін В. Юридичні аспекти спільної діяльності/ В. Омелькін. // Податки та бухгалтерський облік.- 2004.- №95.- С. 8-12.
2. Статистичний щорічник України за 2010 рік - К.: Техніка, 2011
3. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – К.: Вища школа., 2002. – 254 с.
4. Торгова Л.В. Спільні підприємства в Україні: організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування. / Л.В.Торгова, О.В.Хитра.- К.: ФАДА ЛТД, 2001. – 160 с.

e-mail: nata_bezushko@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АДАПТАЦІЙНА ГНУЧКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
13.10.2011 19:05
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
07.10.2011 23:57
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ВОДОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
03.10.2011 17:33
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.154 сек. / Mysql: 510 (0.115 сек.)