:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА НАПРЯМКИ ПОШУКУ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА НАПРЯМКИ ПОШУКУ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА НАПРЯМКИ ПОШУКУ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА НАПРЯМКИ ПОШУКУ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 
04.10.2011 16:30
Автор: Білоус Наталія Василівна, магістрант кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]
Основні засоби є важливою складовою матеріально-технічної бази господарюючих суб’єктів, і тому виникає необхідність у проведенні аналізу  їх складу, структури, руху, технічного стану, ефективності використання. В ринкових умовах істотно змінюються управлінські підходи, що в свою чергу призводить до виникнення проблемних питань та потребує  удосконалення методик проведення аналітичних робіт.
 До ключових проблем стану та ефективності використання основних засобів можна віднести: різні підходи до визначення сутності основних засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів їх оцінки; проблеми вдосконалення системи амортизації, підвищення інформативності первинних документів з обліку основних засобів, інформаційного забезпечення управління матеріально-технічною базою, організації обліку та контролю основних засобів, аналізу ефективності їх використання.
Окремою групою є проблеми складності оцінки основних засобів, що полягають у виборі вартості, за якою слід їх вимірювати. Традиційним і найбільш методично розробленим способом оцінки в національній обліковій практиці є відображення основних засобів за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на їх виробництво і придбання. Проте навіть за умов незмінних цін, потенціал основних засобів не залишається незмінним, оскільки скорочується строк їх служби, вони стають морально застарілими. Основні засоби, які придбані в різний час і мають однакові характеристики, матимуть різну вартість. А проведення постійних переоцінок збільшує витрати підприємства, що в кінцевому результаті впливає на його фінансовий результат.
Дискусійність окремих теоретичних положень, практична значимість аналізу основних засобів, недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління вимагає подальшого їх удосконалення. Зокрема, варто звернути увагу на зміни, насамперед, у частині підвищення оперативності та ефективності аналізу основних засобів підприємств, що вимагає вирішення таких найбільш важливих завдань: дослідження діючої організації та методики аналізу основних засобів; розроблення рекомендацій з удосконалення методики аналізу ефективності використання основних засобів із застосуванням інформаційних систем і технологій.
Невід’ємною складовою методики аналізу основних засобів підприємства є розробка напрямків пошуку резервів підвищення ефективності використання засобів праці, тому їх систематизація має важливе значення (рис. 1).Застосування на практиці розроблених заходів у цілому по підприємству дасть змогу збільшити обсяг випуску продукції, підвищити рівень фондовіддачі, а також збільшити фінансові результати діяльності, а отже, і рентабельність виробничих фондів підприємства.
Таким чином, економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних засобів є визначальними характеристиками ідентифікації їх значення в забезпеченні відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку виробництва. Тому важливе значення в дослідженні ефективності використання основних засобів відіграє оцінювання їх сучасного стану, забезпечення адекватної класифікації, виходячи із сучасних умов господарювання та проведення об’єктивного аналізу.
Щоб використання основних засобів було економічно ефективним, необхідно не тільки стежити за їх технічним станом, а й залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; застосовувати нові технології; усувати простої; модернізувати устаткування; поліпшувати склад, структуру й стан основних засобів підприємства; підвищувати фондовіддачу та продуктивність праці на підприємстві; підвищувати якість ремонтів; підписувати договори поставок продукції, вивчати кон’юнктуру ринку збуту, стежити за змінами на валютному ринку, а також у разі потреби застосовувати орендоване устаткування з метою підвищення ефективності виробництва.

Список використаної літератури:
1. Крічка Н.М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів / Н.М.Крічка // Економіка і держава. – 2009. - № 6, с. 73-75.
2. Мазуркевич І.О. Особливості відтворення основних засобів на підприємствах у ринкових умовах / І.О. Мазуркевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - № 4, с. 59 – 61.
3. Череп А.В. Ефективність використання основних фондів підприємства / Череп А.В. // Держава та регіони. – 2009. - № 6, с. 212-215.

E-mail: overture-lady@yandex.ru


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.184 сек. / Mysql: 812 (0.157 сек.)