:: ECONOMY :: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 
03.10.2010 16:31
Автор: Воропаєва Катерина Анатоліївна, студентка Міжрегіональної Академії управління персоналом
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
Платіжна система є визначальною складовою національної економіки, центральною ланкою фінансово-банківської системи. Як показує досвід розвинутих країн, раціональна організація платіжної системи сприяє вдосконаленню грошово-кредитних відносин, ефективному функціонуванню фінансової сфери в цілому, забезпеченню ефективного функціонування національного господарства, а також здійсненню міждержавних валютних розрахунків. Це і пояснює підвищення інтересу до проблеми розвитку платіжної системи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, але сьогодні ця проблема й досі залигається відкритою до дослідження.
Перебіг подій валютно-фінансової кризи 2008 р. в Україні продемонстрував необхідність підвищеної уваги центральних банків до таких факторів монетарної стабільності як управління потоками банківської ліквідності, стимулювання внутрішніх заощаджень та забезпечення довіри до банківської системи. Це вивело на перше місце питання, що стосуються мінімізації ризиків і підвищення ефективності платіжно-розрахункової системи як матеріальної основи інтенсивнішої трансформації заощаджень в інвестиції і забезпечення безперебійного процесу платежів в економіці.
Зростаюча необхідність реформування платіжної системи обумовлена наступними факторами:
1. процесами розвитку у фінансовому і не фінансовому секторах економіки, що формують нові потреби у платіжних інструментах і послугах та створюють нові можливості їх використання, а саме:
- поява нових банківських продуктів і послуг створює нові умови конкуренції, змінює порядок проведення фінансових операцій і збільшує доступність фінансових послуг, тим самим значно змінюючи механізм функціонування грошово-кредитної системи;
- розвиток електронного банкінгу підштовхує клієнтів до розміщення коштів на різних банківських рахунках, а також до інвестицій у фінансові інструменти. В результаті банки стикаються з більш інтенсивним рухом коштів між рахунками та іншими фінансовими інструментами, що зменшує необхідність у підтриманні високого рівня вільних залишків грошових коштів на рахунках;
- зростаюча потреба у високій безпечності та безперебійності розрахунків, руху ліквідності банків протягом дня та високій прозорості банківських операцій;
- зростаюча необхідність підтримання ринкової дисципліни й розвитку конкуренції через забезпечення ринкової справедливості, тобто рівної можливості для всіх учасників здійснювати торгівлю за найкращою ціною;
- потреба в якісній і достовірній інформації у реальному часі;
2. зростаючим усвідомленням ризиків платіжної системи, забезпечуючи зв’язок між фінансовими установами і організаціями з метою ефективного переказу грошових вимог і розрахунків по платіжних зобов’язаннях, недосконала платіжна система може стати каналом, яким поширюються фінансові ризики поміж фінансовими установами й ринками;
3. значним рівнем відкритості економіки України та процесами входження країни у європейський платіжний простір, що активізує процеси стандартизації й уніфікації.
У період структурних трансформацій України стратегія розвитку платіжної системи має бути спрямована на:
- чітке визначення ролі банківського сектора та НБУ у розвитку платіжної системи;
- ефективне планування і реалізацію реформ у сфері розвитку СЕП-2;
- розвиток інституційної структури, необхідної для забезпечення стабільності платіжної системи;
- розробку надійної та ефективної платіжної інфраструктури.
Ці напрями надають підстави для визначення наступних завдань щодо вдосконалення платіжної системи в Україні:
- посилення нагляду і регулювання платіжної системи з боку центрального банку з метою забезпечення ефективності і стабільності ринку платіжних послуг;
- ефективнішого управління правовими, операційними, фінансовими і системними ризиками в платіжних інфраструктурах;
- надання більш широкого переліку платіжних інструментів і послуг та полегшення доступу до них фінансових установ;
- підвищення рентабельності з точки зору операційних витрат і доступу до ліквідності, а також раціональніше використання коштів в банківській системі;
- посилення операційної взаємодії і стійкості банківських, платіжних інфраструктур та платіжної системи для цінних паперів;
- підвищення вимог до системи резервування і вдосконалення телекомунікаційного підґрунтя, впровадження принципово нових схем розрахунків та управління платіжною чергою.
Слід наголосити, що провідну роль у реалізації зазначених напрямів розвитку платіжної системи відіграє НБУ як каталізатор, стимулюючи приватний сектор і органи управління до проведення конкретних реформ. Для розвитку механізмів ринкової взаємодії при наданні платіжних послуг необхідною є активна діяльність НБУ щодо: координації дій користувачів і провайдерів на окремих та взаємопов’язаних ринках платіжних послуг; створення умов для ефективного ціноутворення на ринку; забезпечення прозорого і ринкового інформування про платіжні інструменти та послуги; забезпечення справедливих і рівних можливостей та стимулів для участі фізичних осіб і організацій у діяльності ринків платіжних послуг.
Вирішення зазначених завдань в процесі вдосконалення НБУ і всією банківською системою платіжно-розрахункової системи дозволить прискорити платежі, мінімізувати ризики їх проведення, оптимізувати рух коштів банків на кореспондентських рахунках, спрямувати ресурси, що вивільнилися, на фінансовий ринок і, зрештою, підвищити рентабельність діяльності банків, а отже – ефективність монетарної політики.

Список використаної літератури:
1. Белінська Я. Вдосконалення платіжної системи як необхідна умова забезпечення фінансової //Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку НІСД. – 2009р. – №1 [http://www.niss.gov.ua]
2. Лук’янов В.С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції // Актуальні проблеми економіки. – 2009р. – №12(102). – С. 160–168
3. Лук’янов В.С. Платіжна система України: її складові та принципи формування // Банківська справа. – 2009 р. – №4. – С. 87–90.

e-mail: Inanna@ua.fm
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ КРИЗИ
07.10.2010 16:33
КЛІЄНТЕЛА, ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
06.10.2010 21:22
АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ
05.10.2010 19:46
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
03.10.2010 16:46
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНИМ, РЕГУЛЯТИВНИМ ТА БАЛАНСОВИМ КАПІТАЛОМ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
03.10.2010 16:42
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
03.10.2010 16:33
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.590 сек. / Mysql: 763 (0.533 сек.)