:: ECONOMY :: РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 
15.06.2010 17:35
Автор: Клочковський Олександр Владиславович, кандидат економічних наук, доцент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Гребінь Ельвіра Костянтинівна, магістрант Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінансовий аналіз. Фінанси суб'єктів господарювання]
В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Кредитна діяльність в Україні протягом останніх декількох років була і лишається на сьогодні самою нестабільною і ризиковою з усіх форм банківських операцій. Проте, за інших рівних умов, кредитування - один із самих ефективних та перспективних видів банківської діяльності. На сьогодні криза в політиці та економіці України почала позначатися і на банківській сфері, що призвело до втрати значною кількістю банків платоспроможності, порушення ними економічних нормативів, встановлених Національним банком України, скорочення кредитних операцій та зростання їхніх збитків. [4]
Актуальність даної статті в тому що, всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, неможливий нормальний розвиток суспільства.
В даний момент в Україні вивченням споживчого кредиту займаються такі вітчизняні вчені-економісти: Александров В., Авакова А., Блохіна Т., Гриценко В., Гуткевич С. та ряд інших науковців, але незважаючи на це, залишається багато не вирішених актуальних питань щодо споживчого кредитування. Саме це і спонукало нас до більш глибокого дослідження даного питання.
Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і передається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору. [1]
Комерційні банки надають кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи із вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дачних та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банкові в забезпечення фізичною особою, та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів. Строк кредиту встановлюється залежно від цілей, об'єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника.
Споживчий кредит має багато специфічних рис, пов`язаних із особливостями сфери особистого споживання громадян. По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які надаються суб`єктам господарювання для виробничих цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості. По-друге, на відміну від інших видів кредиту, якими користуються переважно суб`єкти господарювання, споживчі кредити одержують, як правило, фізичні особи. По-третє, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Надання споживчих позик населенню з одного боку підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень в цілому, а з іншого - прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів. По-четверте, всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем - підвищенню життєвого рівня населення, утвердженню принципів соціальної справедливості. Саме із цієї причини споживче кредитування здебільшого регулюється державами особливо ретельно. У нашій країні це виражається у тому, що споживчі позики зазвичай надаються на пільгових умовах. [2]
У той же час можна відзначити, що стрімке розширення кредитування приховує в собі значні загрози, які можуть негативно вплинути як на діяльність та фінансову стабільність комерційних банків, так і на життєвий рівень населення, а саме:
- підвищення кредитного ризику через неможливість адекватно оцінити кредитоспроможність фізичних осіб у зв'язку з наявністю прихованих або тіньових доходів тощо;
- кредитування фізичних осіб тяжіє до довгострокового характеру. Це пояснюється тим, що джерелом повернення кредиту й відсотків за ними є не прибуток, а заробітна плата, яка для переважної більшості населення залишається на недостатньому рівні. У результаті фізичні особи неспроможні повернути кредит у стислі строки;
- плановий характер роботи більшості банків, тобто доведення до всіх його структурних підрозділів завищених показників нарощування активних операцій, що зумовлює зростання ризиків при досягненні запланованих критеріїв;
- коливання курсу іноземних валют (основна маса довгострокових кредитів надаються у вільноконвертованій валюті, а доходи фізичних осіб у гривнях, що зумовлює ризик неповернення). [3]
У зв'язку з фінансовою кризою за останній рік показники наданих споживчих кредитів різко впали. Це пояснюється збільшенням негативних факторів, які гальмують і знижують тенденції зростання кількості наданих кредитів. Найважливішим із цих факторів є зростання темпів інфляції, яка на сьогодні сягає 22%.
Отже, проаналізувавши ситуацію зі споживчого кредитування в Україні, подолати вказані вище проблеми допоможуть наступні заходи:
- НБУ доцільно врегулювати кредитні взаємовідносини між кредиторами і боржниками по обслуговуванню кредитів;
- розробити механізми, які б не давали змоги банкам кредитувати фізичних осіб без наявності інформації про їх реальні доходи, а не номінальні;
- НБУ необхідно запровадити кваліфікаційні вимоги до працівників банків;
- вести більш стабільну валютну політику, що зменшить коливання курсів іноземних валют та ризики неповернення кредитів та відсотків за ними;
- передусім збільшити обсяги кредитного портфеля із збереженням його якісних показників.

Список використаної літератури:
1. Жукова Н.К. Особливості споживчого кредитування комерційними банками в Україні / Н.К.Жукова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №3. - С. 39-¬41.
2. Нідзельська І. Теоретичні засади ефективності використання короткострокових кредитів / І. Нідзельська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №5. - С. 27-31.
3. Олійник О. Ефективність довгострокового кредитування та проблеми її зростання / О. Олійник // Економіст. - 2007. - №12. - С. 48-51.
4. http://udau.edu.ua/library.php?pid=781

e-mail: elvira2802@hotmail.com

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
22.06.2010 11:08
МІЖНАРОДНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
18.06.2010 16:07
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.217 сек. / Mysql: 812 (0.184 сек.)