:: ECONOMY :: ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП АУДИТУ :: ECONOMY :: ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП АУДИТУ
:: ECONOMY :: ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП АУДИТУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП АУДИТУ

 
22.10.2023 18:05
Автор: Фроленкова Надія Миколаївна, здобувач другого рівня вищої освіти, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
[1. Економічні науки;]

Планування аудиту є важливою частиною процесу і вимагає чіткого визначення мети, завдань, об'єктів, джерел інформації, встановлення відповідальності та обов'язків аудиторів, воно визначає стратегію та методи, які аудитори використовують для перевірки достовірності фінансової звітності підприємства. Забезпечення врахування цих аспектів має гарантувати високу якість, ефективність, економічність і своєчасність проведення аудиту.

Процес планування, який є початковим етапом аудиту, включає розробку загального плану, визначення обсягу, графіків і строків проведення перевірки, а також аудиторської програми, яка конкретизує обсяг, види та послідовність аудиторських процедур, необхідних для формування об'єктивної думки про факти господарської діяльності та достовірність бухгалтерської звітності клієнта. Схематично процес планування можна зобразити наступним чином.

Рисунок 3.3 – Етапи планування аудиту фінансових результатів

Джерело: узагальнено автором на основі [1,2]

Планування аудиту фінансових результатів базується на положеннях Міжнародних стандартів аудиту (МСА 300) "Планування аудиту фінансової звітності". У відповідності до цього МСА, ціллю аудитора є планування аудиту так, щоб його можна було виконати ефективно [3]. На підставі даних, зібраних під час попереднього планування, аудитор розробляє загальний план аудиту фінансових результатів та окремі програми аудиту.

Планування аудиту фінансових результатів підприємств є ключовим елементом аудиторського процесу та вимагає ретельного аналізу, оцінки ризиків та правильного підходу до підготовки аудиторського плану.

Правильно розроблене планування аудиту є необхідною передумовою для забезпечення надійності фінансової інформації та довіри до неї з боку різних користувачів інформації, включаючи інвесторів, кредиторів, власників підприємства та інших зацікавлених сторін. Важливо враховувати, що планування аудиту є процесом, який постійно розвивається і адаптується до змін в бізнес-середовищі та регулюючому середовищі, щоб забезпечити високий рівень аудиторських послуг.

Список використаних джерел:

1. Аудит: методика і організація : навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна ; Харків: нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 2-ге вид., перероб. і доп. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 319 с.

2. Візіренко С. В., Пімкіна Г.В. Організація і методика виконання процедур аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства // Сталий розвиток економіки. 2018. № 1 [38]. С. 178-185.

3. Міжнародний стандарт аудиту 300 «Планування аудиту фінансової звітності» // Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016 – 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.apu.net.ua/component/ 45 content/article/2-uncategorised/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti2016-2017.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ
25.10.2023 00:10
ПРОЦЕСНА ІНТЕГРАЦІЯ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
24.10.2023 17:20
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
23.10.2023 21:42
ФАКТОРИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
23.10.2023 18:41
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ТА АДАПТИВНІСТЮ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ РОЗДРІБНИХ І ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
23.10.2023 17:59
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ
23.10.2023 17:44
СИСТЕМА РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
23.10.2023 14:35
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВПЛИВОМ РИЗИКІВ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
22.10.2023 22:00
ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
22.10.2023 17:23
РОЗРАХУНКИ НА РИНКУ ЕЛЕКТОРННОЇ КОМЕРЦІЇ
17.10.2023 19:13
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.231 сек. / Mysql: 1338 (0.177 сек.)