:: ECONOMY :: РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :: ECONOMY :: РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
:: ECONOMY :: РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ЗОБРАЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
22.05.2023 20:11
Автор: Білан Олександра Іванівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової та дошкільної освіти, доцентка, доцентка кафедри педагогіки Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівського національного університету імені Івана Франка; Чайка Юлія Ігорівна, студентка, Львівського національного університету імені Івана Франка
[3. Педагогічні науки;]

Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку – це одне з головних завдань у вихованні сучасної дитини. Це складний і тривалий процес, в результаті якого діти отримують перші художні враження, долучаються до світу мистецтва, опановують різні види художньої діяльності, у тому числі зображувальної. Сучасний погляд на розвиток творчих здібностей передбачає єдність формування ставлення до навколишнього світу засобами різних видів зображувальної діяльності. Але нині діти старшого дошкільного віку стали менше виявляти інтерес до малювання. Наразі наші діти виховуються на телебаченні, Інтернеті, різних інтелектуальних іграшках, які дітям купують батьки, бабусі та дідусі, але при цьому забувають купити коробку з олівцями або з фарбами. Сучасним дітям важко включити у роботу уяву, тому що вони звикли до швидкої зміни сюжету при перегляді того ж таки мультфільму, та й навіщо думати, коли можна будь-яку інформацію знайти в Інтернеті.

Кожен вихователь повинен розуміти, що розв'язання завдання розвитку творчих здібностей – це кропіткий і тривалий процес, який проходить у межах безпосередньої освітньої діяльності,   та у різних режимних моментах.

Варто відзначити, що у процесі зображувальної діяльності дитина відчуває різноманітні почуття: радіє зображенню, що створює, чи засмучується, якщо щось вдалося. Найголовніше, що, створюючи зображення, дитина набуває різних знань; уточнюються та поглиблюються її уявлення про навколишній світ; в ході роботи вона починає осмислювати якості предметів, запам'ятовувати характерні для них особливості та деталі, опановувати зображувальні навички та вміння, вчиться усвідомлено використовувати набуті знання.

У різні періоди дошкільного дитинства неоднакова змога розвитку творчих здібностей у дошкільнят. Методи та прийоми добираються відповідно віку дітей. Враховуючи сенситивність віку, це допомагає проектувати подальший розвиток творчих здібностей.

У старшому дошкільному віці починають формуватися нові психологічні механізми діяльності та поведінки. Йде становлення особистості: зароджуються соціальні потреби, формується структура мотивів, потреба у визнанні, повазі однолітків, дорослого. Дошкільник виробляє систему соціальних цінностей, відбуваються зміни у різних напрямках його психічних процесів -  пам'ять, увага, сприйняття, вміння керувати своєю поведінкою, самооцінка[1, с.47].

Даний період – у період пізнавальної активності та відкриттів. Поглиблюються знання, уявлення, відбувається їхнє узагальнення. «Дитина розвиває та освоює уявлення про себе саму та різні сфери навколишньої дійсності: природу, продукти людської культури, людські відносини» [2, с.36].

Дошкільник освоює способи здобуття знань. Формується вміння відповідати питання, слухати вихователя, експериментувати. Рівень оволодіння подібними способами поряд із засвоєною дитиною інформацією характеризує змістовну сторону її розумового розвитку [3, с.20].

Існує 3 типи творчих здібностей: творчі здібності, які залежать від індивідуальних та психологічних особливостей дошкільнят: творчі здібності, які допомагають створити нову ідею та новий творчий продукт; творчі здібності не зводяться до знань, навичок та вмінь, вироблених у дошкільника.

В процесі зображувальної діяльності розвивається здатність мислити нешаблонно, вигадувати більше ідей, образів; легкість у використанні асоціацій; особливості темпераменту (пластичність, варіативність).

Серед особистісно-креативних критеріїв та його показників розкриття творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку виокремлюють: активізація творчого потенціалу, використання уяви, самостійності; творчу уяву; внутрішню позицію творця (зацікавленість у творчій діяльності).

Показниками мотиваційно-ціннісного критерію є прагнення до творчої діяльності, самовираження через створення творчого продукту; потреба у творчій діяльності; визнання цінності творчості. 

Діяльнісно-процесуальний критерій виражається у виборі прийомів у вирішенні поставленої творчої задачі, застосуванні різних прийомів та матеріалів для втілення своєї ідеї; освоєння способів творчої діяльності; прагнення досягнення мети, отримання конкретних результатів своєї діяльності.

В процесі зображувальної діяльності  інформація, отримана дошкільником у процесі спілкування, викликає у нього інтерес. Він ділиться із вихователем планами, думками, враженнями. У цьому спілкуванні відбувається соціальне дорослішання старшого дошкільника, формуються соціально-ціннісні орієнтації, усвідомлюється сенс подій, розвивається готовність до нової соціальної позиції школяра .

Творча діяльність уяви безпосередньо залежить від різноманітності та багатства минулого досвіду людини, тобто цей досвід є матеріалом, на основі якого створюється процес фантазування. Отже, чим ширший минулий досвід дитини, то більша варіативність матеріалу для творчої діяльності.

У науковій психологічної та педагогічної літературі під креативністю розуміються творчі здібності особистості, які характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей та входять до структури обдарованості як одного з незалежних факторів.

Дошкільник сприймає вказівки вихователя як допомогу, як сприятливу умову виконання творчого задуму. Дитина усвідомлює себе суб'єктом взаємовідносин, соціальним індивідом. У дитини з'являється бажання зайняти значуще для світу дорослих місце в житті, в їх діяльності та ініціативності, з'являється «внутрішня позиція», яка буде властива людині на всіх етапах її життєвого шляху і визначатиме її ставлення не тільки до себе, а й до займаного їм становищу у житті .

Процес становлення особистості нерозривно пов'язаний з психологічними особливостями дошкільника: здібностями, які найяскравіше виявляються у творчої діяльності дитини. Творчість є найбільш інформативною та змістовною формою психічної активності, що забезпечує успішне становлення всіх видів діяльності. Розвиток здібностей до творчості походить від наслідування дорослого до спроби самостійного перенесення набутого досвіду у повсякденну реальність, а потім і до творчої ініціативи .

Таким чином, ми з'ясували, що старший дошкільний вік є відповідальним етапом дитинства у якому закладається фундамент творчих здібностей. Роль закладу дошкільної освіти у розвитку творчих здібностей величезна. Тому основне завдання вихователя у роботі з дітьми старшого дошкільного віку полягає у створенні сприятливих умов розвитку творчих здібностей у старших дошкільнят.

Використані джерела

1.Обухівська А.Г. Основні проблеми художньої творчості дітей. 2018. № 13. С. 46–54.

2.Богатирьова М.Р., Хатмуліна А.Ф. Критерії оцінки розвитку творчих здібностей. Науковий журнал «Сучасна педагогіка». Київ, 2013. С. 35-37.

3.Бірюк А.П. Особливості розвитку уяви дітей дошкільного віку. Науково-популярне видавництво «Система розвитку дітей», друге видання. Київ, 2019. С.15-29.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВНЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ - ФІЛОЛОГІВ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ ПІД ЧАС АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ
23.05.2023 21:04
УЧАСТЬ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ
22.05.2023 00:29
БІОГРАФІЯ В МЕДИЧНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ЯК СПОСІБ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ
21.05.2023 23:11
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ ІНЖЕНЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРИНЦИПІВ
19.05.2023 18:18
ПРОБЛЕМИ ОЗДОРОВЧОГО ФІЗИЧНОГО ТРЕНУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
17.05.2023 23:45
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДРУЧНИКА З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
16.05.2023 15:09
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
16.05.2023 14:55
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.173 сек. / Mysql: 1338 (0.136 сек.)