:: ECONOMY :: АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАРМАЦЕВТА :: ECONOMY :: АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАРМАЦЕВТА
:: ECONOMY :: АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАРМАЦЕВТА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАРМАЦЕВТА

 
20.04.2023 16:13
Автор: Бутко Любов Анатоліївна, кандидат фармацевтичних наукн, доцент, завідувач кафедри, Київський медичний університет; Демінська Ганна Юріївна, асистент, Київський медичний університет; Бутко Аліна Юріївна, кандидат фармацевтичних наукн, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
[19. Фармацевтичні науки;]


ORCID: 0000-0003-4899-7877 Liubov Butko

ORCID: 0000-0003-3985-6765 Alina Butko


Вступ. Підготовка висококваліфікованих фахівців, безперечно, є одним із найголовніших завдань вищих навчальних закладів. Час потребує нових підходів до навчання, щоб підготувати кваліфікованих конкурентноспроможних спеціалістів у фармацевтичній галузі шляхом набуття відповідних професійних компетенцій, які відповідають національним та міжнародним вимогам. Слід відмітити, що в  жодній іншій сфері ціна помилки не є такою високою, як у медицині та фармації. Крім того, нині відбувається стрімкий процес інтеграції українського фармацевтичного співтовариства у світове, фармацевтичний сектор України неухильно розвивається, підвищуються вимоги до рівня підготовки висококваліфікованих фахівців, до якості обслуговування відвідувачів аптек, тому велику увагу слід приділяти професійній  придатності фармацевтичного працівника [1].

Мета: аналіз сутності та структури професійної компетентності фармацевта, впливу чинників на формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Фармація, промислова фармація».

Матеріали та методи: для досягнення поставленої мети нами проведено анонімне анкетування здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету Київського медичного університету, а також  використані методи системного підходу, структурно-логічного аналізу та узагальнення.

Результати: умови сьогодення ставлять особливі вимоги до професіоналізму та фахової підготовки фармацевтів відповідного рівня, який має бути компетентним, відповідати своєму профілю, вільно володіти здобутою професією та орієнтуватися в суміжних галузях. З позиції психологів, які займаються цим питанням, проблема професійної компетентності є складним інтегрованим процесом. Поняття «професіоналізм фармацевта» можна тлумачити, як інтегровану якість особистості, яка буде включати в себе, насамперед, професійну компетентність, комунікативність, підприємництво,  гуманітарний та критичний стиль мислення, професійну культуру та позитивне ставлення до своєї професії [2]. Професійна компетентність – це комплексне явище, яке поєднує не тільки знання, уміння і навички, а й здатність особистості виконувати професійні обов’язки як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішне освоєння нових знань та швидку адаптацію до умов, що змінюються. У сучасних умовах, коли вимоги до підготовки фахівців стали більш жорсткими, необхідно основну увагу приділяти формуванню комунікативної компетентності у фармацевтів як домінуючої складової їх професійної компетентності. Також значну роль відіграють професійні знання та навички, набуті під час навчання. Формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів безпосередньо залежить від усвідомлення сутності майбутньої професії [3].

Освітній процес, який проводиться в Київському медичному університеті, спрямований на передачу, засвоєння і використання знань, умінь та інших компетентностей осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Навчальний заклад забезпечує здатність розв’язувати типові, складні задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності, а також діяти соціально відповідально, проявляти ініціативу, абстрактно мислити. 

З метою аналізу професійної придатності фармацевтів у 2021/2022 навчальному році нами було проведено анкетування здобувачів вищої освіти першого та пятого курсів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, ступеня вищої освіти – магістр денної форми навчання. Загальна кількість анкетованих становила 90 осіб. Під час опитування студентів першого курсу (на початку навчального року) пріоритетними позиціями у виборі професії фармацевта були: комфортні умови праці (70%), можливість працевлаштування після закінчення навчального закладу (51 %), престижність професії (43%), поради батьків (20%), інтерес до професійної діяльності фармацевта (19%),

Таким чином, можна зробити висновок, що першокурсники при виборі професії фармацевта в першу чергу прагнуть задовольнити власні потреби та не мають професійної спрямованості, або професійної орієнтації в майбутній професії. Але в процесі навчання, особливо, після проходження навчальних та виробничих практик на фармацевтичних підприємствах, їх пріоритети та відношення до спеціальності змінюються.

З метою виявлення пріоритетних позицій у майбутній професійній діяльності було проведено опитування студентів п’ятого курсу фармацевтичного факультету. Аналіз анкет учасників дослідження продемонстрував наступні результати: комфортним виробничим умовам віддали перевагу 80 % анкетованих, високій заробітній платі та можливості швидкого працевлаштування після закінчення навчального закладу – 66 %, престижності професії – 55%, можливості створення власного бізнесу – 44 %. Цікавим виявився факт, що у здобувачів вищої освіти на п’ятому році навчання інтерес до професійної діяльності фармацевта став визначальним, це підтверджено анкетами 66% осіб. 

Можна зробити висновок, що розвиток професійної компетентності в процесі навчання мотивує здобувачів вищої освіти до пізнавального інтересу, самовдосконалення, самореалізації, використання власного творчого потенціалу. 

Слід окреслити чинники, які впливають на формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Це: особистісно-ціннісні орієнтири здобувачів вищої освіти на професійно-пізнавальний процес, професійна компетентність викладачів навчального закладу, професійна спрямованість процесу навчання. З метою формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти мотиваційним чинником є позитивне ставлення до обраної професії, вміння визначати власні цілі, переборювати труднощі в діяльності, а також здатність навчатися протягом життя.

Висновок: Таким чином, слід зауважити, що формування професійної компетентності майбутніх фахівців здійснюється протягом всього періоду навчання в навчальному закладі, щорічно поглиблюється та неможливе без власного досвіду. Професійна компетентність фармацевта формується на основі базисних навичок, наукового знання і морального розвитку, а також поєднує теоретичну підготовку та готовність випускника до здійснення професійної діяльності.

Список використаних джерел:

1.Пестун І.В. Огляд сучасних тенденцій професійної діяльності провізорів (фармацевтів) в Україні та за кордоном. [online] Соціальна фармація в охороні здоров’я, 2017. Т. 3, № 1, с. 52-59.

2.Алєксєєва І. М. Компетентності: категоріальний апарат вищої фармацевтичної освіти Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2017. – Т. 10, №1(23). С.112 – 115.

3.Козаченко, Г.В. Особливості професійної діяльності фахівців - фармацевтів. Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення: матер. всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., 17-18 квітня 2017/ред.кол.: Т.С. Прокопенко та ін.. - Х: Коледж НФаУ, - с. 148-153.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАШЛЮ У ДІТЕЙ
20.04.2023 17:23
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
19.04.2023 22:51
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДАХ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
18.04.2023 18:14
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF COMPLEX EXTRACT AND PRODUCTION OF MEDICINAL FORM ON ITS BASIS
14.04.2023 11:39
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.197 сек. / Mysql: 1338 (0.153 сек.)