:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я :: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

 
28.04.2022 15:42
Автор: Босик Дарина Андріївна, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету фізичного виховання, біології та психології, кафедра біології, екології та методик їх навчання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка; Тригуба Олена Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
[Психологія і педагогіка]

Постановка проблеми. Концепція Нової української школи (НУШ) розкриває ключові компетентності, яких набувають учні під час навчання в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Дитині недостатньо дати лише знання, дуже важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті [3].

 Розвиток комунікативних навичок передбачає здійснення однієї із компетентностей, яка було визначена міністерством освіти і науки України, а саме «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами» [4]. Комунікативна компетентність передбачає формування не тільки умінь і навичок на уроках основ здоров’я, а й охоплює виховний аспект. Вміння комунікувати з іншими, спілкуватися рідною мовою, у майбутньому визначають чітку громадянську позицію, зміцнюють духовність та патріотизм.

 Мета дослідження. Ознайомитися із методами формування комунікативної компетентності в учнів основної школи на уроках основ здоров’я, вибрати найбільш доцільні для кожного класу.

Результати дослідження. Проаналізувавши програму для ЗЗСО «Основи здоров’я 5-9 класи» рекомендовану Міністерством освіти і науки, побачили, що вона структурована за чотирма розділами: «Здоров’я людини», «Фізична складова здоров’я», «Психічна й духовна складові здоров’я», «Соціальна складова здоров’я» при вивченні кожного з них в учнів можна активно формувати комунікативні навички [2].

В кожному класі повинні застосовуватися методи формування навичок спілкування згідно віку. Завданням вчителя на уроках основ здоров’я – підібрати ефективні методи для формування комунікативних умінь учнів 5-9 класів. Зокрема, у 5 класі доцільно використовувати метод рольової гри, тому що він відіграє значну роль для розвитку уяви. Ігрові дії відбуваються в уявній ситуації, учень бере на себе ролі уявних персонажів. Роль є фіксацією  положення, що займає дитина у системі міжособистісних відносин [1]. У 6 класі доречно використовувати метод інсценування ситуацій. Він є ефективним через те, що впливає на емоційно-вольову сферу особистості і забезпечує умови максимального наближення навчального процесу до дійсності. У 7 класі доцільно використовувати один із методів – вправи. Він передбачає цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій чи операцій з метою формування умінь і навичок [5]. Для 8 класу вже можна використовувати складніші методи: мозковий штурм, дискусії та ін. Для методу мозкового штурму характерне оперативне вирішення проблеми на основі стимулювання творчої активності, при якому учням під час обговорення пропонують висловлювати якомога більшу кількість варіантів рішення. Використання методу дискусії передбачає обговорення певної проблеми і пошук шляхів її усунення або розв’язання. Дискусія вимагає не просто пошуку відповіді, а представлення вмотивованого висновку, чіткого і логічного формулювання власних думок і тверджень. У 9 класі доречно вже застосовувати такі методи роботи, як проєкти та тренінги. Метод проєктів передбачає, що дана освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку на уроках основ здоров’я. Тренінг продовжує залишатися найефективнішим способом роботи в галузі вдосконалення компетентності у спілкуванні під час роботи з учнями. Міжособистісні вміння учнів ‒ це те, що не входить до базової освіти і не може бути легко освоєно під час навчання або в ході адаптації, але на уроках основ здоров’я ми якомога краще їх удосконалюємо [6]. Учителям потрібно планувати свою діяльність на уроках так, щоб учні отримували не тільки ґрунтовні знання, але й відбувався процес формування навичок комунікативності, які стануть необхідними для них в майбутньому.

Висновки. Отже, ознайомившись із методами формування комунікативної компетентності можна зробити висновок, що на уроках основ здоров’я для кожного класу потрібно застосовувати методи з урахування віку учнів. Доцільно використовувати: рольові гри, інсценування ситуацій, вправи, мозковий штурм, дискусії, метод проєктів, тренінги та ін., які допомагають розвивати комунікативні навички та культуру мовлення в учнів на уроках основ здоров’я.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Гончаренко С. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес. Шлях освіти. 2008. № 4 (50). С. 2–10.

2. Єгоров О. Комунікативна функція навчального закладу. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2008. № 7–8. С. 47–49.

3. Міністерство освіти і науки, Концепція «Нова українська школа. (2016, 27 жовтня). URL:http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna serednya/ua sch 2016/konczepcziya. html. (дата звернення: 11.04.2022) С. 2–11.

4. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні (Рекомендації з освітньої політики). К. 2003. С. 13–43. 

5. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання.  Настільна книга педагога Упоряд.: Андрєєва В.М., Григораш В.В. Х.: Вид. група «Основа», 2006. С. 201–228.

6. Фокшек А.В. Системний та синергетичний підходи у моделюванні сучасного педагогічного процесу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: зб. наук. пр. Серія: Педагогіка. 2011. № 6. 213–220.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
29.04.2022 21:31
МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ НА ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ
22.04.2022 17:45
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.254 сек. / Mysql: 841 (0.214 сек.)