:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 
26.01.2021 10:26
Автор: Сливінська Оксана Богданівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Грошові кошти посідають основне місце у функціонуванні підприємства і відіграють важливу роль у його діяльності. Саме тому облік грошових коштів займає основне місце в обліку підприємства. Грошові кошти в касі, на рахунках в банку, грошові документи є складовою частиною оборотних активів підприємства. Вони необхідні для розрахунків з основними постачальниками, для оплати праці працівників, розрахунків з кредитними організаціями, розрахунків з органами соціального страхування, бюджетними і позабюджетними органами, покупцями і замовниками. Наявність грошових коштів впливає на платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість. Облік грошових коштів ведуть всі підприємства, тому від правильного відображення в обліку операцій з коштами залежить ефективне його функціонування [2].

Найбільш обґрунтовано облік грошових  коштів було висвітлено в наукових працях таких учених, як: А.М. Андросов, С.Л. Береза, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.С. Гальчинський, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, Г.В. Савіцька та ін.

Процес здійснення процедури відображення в бухгалтерському обліку і розкриття інформації про грошові кошти y фінансовій звітності регламентує НП(С)БО1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Ha сучасному етапі основною проблемою обліку операцій з грошовими коштами є несвоєчасне, неповне та неправдиве відображення операцій y системі обліку – через що виникають складнощі з визначення реального розміру коштів, наявних на підприємстві, оскільки, вони не повністю і несвоєчасно оприбутковані. Це створює додаткові проблеми, зокрема, відсутність інформації про рух реальних грошових потоків, не дає можливості результативно здійснювати керування капіталом і прогнозувати можливі збитки для підприємства.

Центральною проблемою обліку операцій з грошовими коштами є ухилення від оподаткування шляхом використання поза облікованих грошових коштів. A така ситуація має як наслідок неправильне відображення податкових стягнень та ряд інших помилок, які можливо виявити лише під час інвентаризації.

Для забезпечення дійового контролю за рухом грошових коштів слід виконувати своєчасний контроль за надходженням і витратами грошових коштів. Доцільно створювати прогнозуючі показники на наступний рік, де буде відображений розрахунок планового доходу від основної діяльності та витрати коштів y розрізі статей витрат. При цьому, важливим є впровадження автоматизованого обліку грошових коштів, що забезпечить високу точність та правильність облікових даних, матиме вплив на підвищення продуктивності праці працівників.

Отже, для того щоб підвищити результативність процесу управління, можна застосовувати таку систему контролю, що спроможна значно вплинути на діяльність підприємства та виявити шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Список використаних джерел:

1. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2010. 488 с.

2. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навчальний посібник. Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. К.: ЦУЛ, 2012. 368 с.

3. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку. К.: Сварог, 2012. 734 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.190 сек. / Mysql: 812 (0.162 сек.)