:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВИРІШЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВИРІШЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВИРІШЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВИРІШЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ

 
21.12.2020 12:14
Автор: Дьордяй Вероніка Петрівна, аспірант, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», судовий експерт Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України; Дьордяй Вікторія Петрівна, аспірант, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», помічник нотаріуса
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

В Україні для підтвердження чи спростування фактів, що можуть свідчити про умисні неправомірні дії посадових осіб суб’єктів господарювання, під час досудового слідства з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об’єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникає необхідність у призначенні та проведенні судово-економічної експертизи.

Експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання [2]. Судово-економічна експертиза в Україні проводиться за такими напрямами (див. Рис. 1) : 
Однак, в сучасних умовах, при визначенні питань, що виносяться на вирішення судово-економічної експертизи, виникають такі проблемні питання:

1. Формулювання питання, винесеного для вирішення експертизи:

а) неправильне зазначення найменування експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи або прізвище(а) експерта(ів) в постанові/ухвалі про призначення судової експертизи: допущення даної помилки передбачає складання довідки про невідповідність або повідомлення про неможливість проведення судової експертизи, в якому зазначається дана помилка;

б) відсутність досліджуваного періоду: для проведення експертного дослідження обов’язковим є зазначення в питанні конкретного періоду, що підлягає дослідженню. У випадку відсутності визначеного періоду, експерт заявляє клопотання про уточнення питання; у випадку його незадоволення складається повідомлення про неможливість проведення судової експертизи;

в) відсутність досліджуваних кількісних та вартісних показників: здійснення дослідження без зазначення конкретних економічних показників (суми нестач грошових коштів, заборгованості, розмір доходів/витрат тощо) унеможливлює проведення судової експертизи. Як і в попередньому випадку, експерт заявляє клопотання про уточнення питання, із зазначенням в постанові/ухвалі про призначення судової експертизи конкретних показників, що підлягають вивченню та документальному підтвердженню чи спростуванню;

г) невірно зазначені реквізити підприємства (назва/код за ЄДРПОУ тощо): у випадку, якщо при попередньому вивченні процесуального документа про призначення експертизи та матеріалів кримінального провадження експертом встановлено, що у питанні, поставленому на вирішення судово-економічної експертизи, допущена помилка в назві підприємства або назва зазначена невірно, експерт заявляє клопотання про уточнення питання, із зазначенням в постанові/ухвалі про призначення судової експертизи конкретних показників, що підлягають дослідженню.

2. Юридичні питання: відповідно до частини першої статті 242 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права [2]. У зв’язку з цим питання, що виносяться на вирішення судово-економічної експертизи, не можуть носити правовий характер.

3. Ревізійні питання: проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи [1]. Відповідно, питання, що виносяться на вирішення судово-економічної експертизи, не можуть носити ревізійний характер, тобто, самостійного здійснення розрахунків економічних показників.

4. Питання, що не потребують спеціальних знань: відповідно до статті 242 КПК України експертиза призначається у випадку, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання [2]. Однак, відповіді на деякі питання їх не потребують, оскільки є очевидними (наприклад, вартість товару, зазначена в накладній тощо). Враховуючи наведене, питання, що не потребують спеціальних знань, не відносяться до завдань економічної експертизи та не можуть бути винесені для вирішення судово-економічної експертизи.

Таким чином, на нашу думку, при врахуванні вищезазначених проблемних аспектів та їх усуненні при визначенні питань, що виносяться на вирішення судово-економічної експертизи в кримінальних провадженнях в Україні, покращиться взаємодія між установами, що призначають та проводять експертні дослідження і пришвидшиться процес виконання експертних досліджень з метою встановлення істини.

Список використаних джерел:

1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5: станом на 18 грудня 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n1372

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: станом на 18 грудня 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2256допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
TAX AS A PHENOMENON OF ECONOMIC REALITY
18.12.2020 12:45
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.196 сек. / Mysql: 752 (0.165 сек.)