:: ECONOMY :: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ :: ECONOMY :: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
:: ECONOMY :: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

 
18.11.2020 15:23
Автор: Чебан Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, Херсонський національний технічний університет; Ковтун Анастасія, здобувач вищої освіти, Херсонський національний технічний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Незважаючи на значущість внутрішнього аудиту суб’єктів державного сектору та значне пожвавлення нормативного регулювання його методики і організації, деякі практичні питання потребують вирішення на основі професійного судження аудитора та використання зарубіжного досвіду. Одним із таких питань є активізація практичного використання методичного інструментарію внутрішнього аудиту суб’єктів державного сектору. Доцільним та можливим вважаємо впровадження методів стратегічного менеджменту, а саме SWOT-аналізу та системи ключових показників успіху – КРіs в практику внутрішнього аудиту. 

Одним із важливих етапів планування внутрішнього аудиту, є попереднє дослідження об’єкта, визначення та деталізація питань і обґрунтування критеріїв оцінки за кожним із них. Особливу важливість і складність це питання має при проведенні внутрішнього аудиту ефективності, адже ефективність діяльності установи повинна бути інтерпретована відповідними критеріями, які відрізняються в кожному аудиторському дослідженні і залежать від специфіки об’єкту дослідження. Бажано, щоб ці критерії мали кількісний характер та задовольняли таким вимогам, як надійність, об’єктивність, корисність та повнота [1]. Як свідчить міжнародний досвід критерії оцінки можуть встановлюватися різними способами: або на основі визначених в нормативно-правових актах, закріплених в політиках бюджетних установ, або самостійно розроблятися аудиторами. Беззаперечну перевагу слід віддати показникам, які або закріплені в нормативно-правових актах, або визначених в політиках, стратегічних планах бюджетних установ. Вважаємо, що цим вимогам задовольняють інструменти сучасного менеджменту, які використовуються для оцінювання ефективності діяльності організацій. Одним із найбільш прийнятним для потреб внутрішнього аудиту ефективності інструментом є система ключових показників ефективності (KPIs). Її основне призначення - визначення ключових показників, що дозволяє організації забезпечувати реалізацію своїх стратегічних і операційних цілей. Вважаємо, що саме ці ключові показники, які плануються в кількісному вимірі, і слід використовувати в якості критеріїв оцінки об’єкту внутрішнього аудиту, що сприятиме вирішенню двох основних його завдань – оцінці адекватності стратегічних цілей установи її реальним можливостям та фактичного рівня їх досягнення.

Методологія проведення внутрішнього аудиту в державному секторі передбачає оцінювання ризиків на етапі попереднього вивчення об’єкту. Для вирішення цього складного питання Європейським судом аудиторів підготовлений примірний перелік ризикових сфер [1, С. 24]. По суті він є результатом комплексного дослідження внутрішнього середовища установи і описує можливі негаразди (слабкості) в її організаційній структурі, цілях, наявних ресурсах і їх використанні, організації основної діяльності, системи управління та контролю. Водночас не викликає сумнівів, що показники внутрішнього середовища суб’єктів державного сектору суттєво залежать від факторів макросередовища: соціально-економічної політики, векторів реформування системи державних фінансів, організації бюджетного процесу, державного фінансування, упорядкування нормативної бази та ін. Саме ці фактори визначають основні тенденції зміни характеристик внутрішнього середовища суб’єктів державного сектору, їх можливості протистояти ризикам і загрозам. В теорії менеджменту ґрунтовно розроблений і ефективно використовується в практиці метод SWOT-аналізу, який передбачає узагальнення результатів вивчення чинників зовнішнього і внутрішнього середовища у вигляді матриці SWOT-аналізу. Адаптуючи її до потреб внутрішнього аудиту, слід запропонувати наступну її форму (табл.1).
Практичне використання матриці SWOT-аналізу дозволяє не тільки визначати сильні та слабкі сторони, можливості і загрози для діяльності бюджетної установи, а й оцінити суттєвість їх впливу на результати її діяльності. Отже, більш активне використання в практиці внутрішнього аудиту суб’єктів держаного сектору сучасних методичних інструментів із арсеналу менеджменту сприятиме досягненню його основної мети – наданню рекомендацій, спрямованих на удосконалення діяльності органів державного і комунального сектору та підвищенню ефективності процесів управління.

Список використаних джерел:

1. Внутрішній аудит ефективності: методичні засади та практичні аспекти . Методичний посібник. МФУ. – Київ, 2018.- 59с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПОРІВНЯННЯ ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
26.11.2020 16:40
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
25.11.2020 19:18
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
24.11.2020 11:06
ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА НП(С)БО ТА МСФЗ
24.11.2020 10:58
ПОРІВНЯННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА МСФЗ (IFRS) ТА П(С)БО
24.11.2020 10:48
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ
18.11.2020 12:08
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.183 сек. / Mysql: 1338 (0.143 сек.)