:: ECONOMY :: ОЦІНКА ВАРТОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ :: ECONOMY :: ОЦІНКА ВАРТОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА ВАРТОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА ВАРТОСТІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

 
29.10.2020 21:46
Автор: Шумигора Катерина Василівна, магістрант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Сучасний стан розвитку аграрного сектору економіки потребує проведення глибоких економічних досліджень господарської діяльності суб’єктів галузі, які дадуть їм можливість досягти стійких конкурентних позицій на ринку та підвищити економічну ефективність основної діяльності. За наявності функціонуючого ефективного ринку підприємство може бути купленим або проданим. В таких умовах виникає необхідність оцінювання вартості підприємства за методикою, яка б максимально враховувала специфіку діяльності, а також економічний стан, перспективи розвитку та подальшого зростання, наявні економічні та інші види ресурсів та ін.

Одним із найбільш розповсюджених у практиці корпоративної оцінки є метод дисконтування грошових потоків (DCF – discounted cash flow), що пов’язано з його комплексністю, стратегічною спрямованістю, ретроспективним та перспективним аналізом економічного стану та діяльності підприємства, що задовольняє вимоги як реальних, так і потенційних інвесторів. Метод DCF базується на двох основоположних концепціях – теорія вартості грошей у часі та чистої приведеної вартості (NPV – net present value), відповідно до яких вираховується теперішня вартість існуючого підприємства у майбутніх періодах, а також визначається виправданість інвестиційних вкладень (відповідно до фінансової вигоди інвестора) [1].

Таким чином, оцінка підприємства або окремої інвестиції за методом DCF становитиме вартість очікуваних чистих грошових потоків, які генеруватиме дане підприємство в результаті операційно-господарської, фінансової та інших видів діяльності з урахуванням чиннику часу (період дисконтування) та дії систематичних та специфічних ризиків, притаманних бізнесу та ринку, що враховується у ставці дисконтування (WACC).

Методом оцінки вартості аграрного підприємства є метод DCF, який набуває модифікованого вигляду (рис. 1), що зумовлено провідною роллю землі як основного засобу виробництва в сільському господарстві. 
Оскільки на сьогодні абсолютна більшість аграрних підприємств орендує землі, важливою складовою вартості аграрного підприємства стає саме право оренди земельної ділянки, що може істотно збільшувати вартість такого аграрного підприємства.

При оцінці аграрного підприємства існує загальна формула розрахунку вартості бізнесу з урахуванням теперішньої вартості майбутніх грошових потоків прогнозного та постпрогнозного періодів, вартості права оренди землі й грошових коштів та їх еквівалентів:
де WACC – середньозважена вартість капіталу, %;

g – темп зростання економіки підприємств, %;

V1m – ринкова вартість земельної ділянки, гр. од.;

VOi - інтерес власника (вартість його прав) у ринковій вартості ділянки, що передається в оренду, гр.од.;

t та k – відповідно прогнозний та постпрогнозний періоди. 

За існуючих методичних підходів залежно від наявності достовірної інформації та можливостей отримання обґрунтованих даних необхідно визначати вартість земельної ділянки (якщо вона знаходиться у приватній власності) та права оренди на неї (для орендованих земельних ділянок) як елемент загальної вартості підприємства. Оскільки право оренди землі набуває всіх рис фіктивного капіталу, відповідно підвищується і вартість всього підприємства [3].

Отже, оцінка вартості аграрного підприємства потребує ретельного науково-обґрунтованого підходу до вибору методу оцінки, а також якісного фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства, що має передувати процесові такої оцінки. Серед найбільш поширених у практиці оцінювання вартості підприємства виділяють метод дисконтування грошових потоків. Специфікою оцінювання вартості аграрного підприємства за методом DCF є необхідність визначення вартості земельної ділянки, яка може знаходитися у приватній власності або в оренді аграрного підприємства.

Список використаних джерел:

1. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т.Коупленд, Т. Коллер, Дж. Мурин: пер. с англ. – 3-е изд. перераб. и доп. – М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. - 576 с.

2. Андрійчук В. Г., Білич А. В. Вартість аграрного підприємства: методичні підходи та специфіка оцінювання / В. Г. Андрійчук, А.В. Білич // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - №5 (156). – С. 107 – 114. 

3. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз:Монографія / В. Г. Андрійчук. – К.:КНЕУ, 2005. - 292 с.

_________________

Науковий керівник: Терещенко Тетяна Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, Університет митної справи та фінансівCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29.10.2020 17:33
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.161 сек. / Mysql: 1338 (0.124 сек.)