:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ» :: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»
:: ECONOMY :: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ»

 
26.06.2020 14:19
Автор: Прокіпчук Левко Ігорович, аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

Адміністрування податків, зборів та платежів чи податкове адміністрування, а, відтак, і адміністрування митних платежів, як його складова, можна визначити як окрему адміністративну підсистему в складі адміністративної системи державного сектора управління.

Зважаючи на існування синонімічних понять та різних поглядів вчених щодо їх визначення, наведемо приклади трактування ученими даних категорій.

Так, А.О. Селіванов [1] під адміністрування податків розумів правовідносини, що складаються у сфері здійснення уповноваженими державними органами заходів з погашення податкового боргу і передбачають застосування методів владно-примусового характеру до платників податків.

Інше трактування було у В.Л.Андрущенко [2], який вважав, що фіскальне адміністрування - це управління людьми і подіями у сфері оподаткування через ієрархічно структуровані рішення представницьких політичних органів та дії виконавчо-владних установ. На категоріальному рівні фіскальне адміністрування розглядається як галузь знання і навчальна дисципліна поєднує ознаки політики, науки і мистецтва.

А.І. Крисоватий [3] центральною проблемою податкового адміністрування визначає прийняття ефективних управлінських рішень у процесі прийняття та реалізації податкової політики держави. Метою державного податкового менеджменту є створення та забезпечення функціонування ефективної податкової політики.

В.В. Барабанова [4] адміністрування податків визначає не лише як управлінська діяльність публічно-правового характеру податкових і митних органів щодо формування державних доходів, а й суб’єктів господарювання з метою реалізації положень Податкового кодексу.

Е.П. Проскура [5] вважає, що податкове адміністрування – це нормативно регламентована організаційно-розпорядча діяльність повноважних державних органів у сфері управління процесами оподаткування з метою забезпечення виконання вимог податкового законодавства учасниками податкових відносин.

У нормативно-правових актах єдине визначення адміністрування податків, зборів та митних платежів подано у Податковому кодексі України. Так, відповідно до п. 1.1 ст. 14, адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуваннята інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи - це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.

Зважаючи на трактування вищенаведених понять науковцями та законодавчими актами та дослідуючи систему адміністрування митних платежів і характеризуючи її як складову частину податкового адміністрування та, водночас, підсистему митної справи, і, відповідно, елемент формування та інструмент реалізації митно-податкової політики держави, варто визначити її як систему правовідносин, які формуються внаслідок здійснення митними органами організаційно-управлінської діяльності за допомогою сукупності норм та засобів, визначених на законодавчому рівні, з приводу забезпечення організації стягнення митних платежів їх платниками та контролю за правильністю  даного процесу при перетині митного кордону України. 

Список використаних джерел:

1. Селіванов А. О. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві Україні / А. О. Селіванов // Право України. – 2002. – № 2. – С. 34-38. 

2. Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / Андрущенко В.Л. // Фінанси України. – 2003. - № 6. – с. 27-35.

3. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 372 с.

4. Барабанова В. В. Сучасний стан адміністрування податків / В. В. Барабанова // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка еволюції людського інтелекту, етико-естетичного сприйняття світу та художньої творчості" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icp-ua.com/ru/node/1059.   

5. Проскура Е.П. Методологічні засади податкового адміністрування / Е.П. Проскура, Капустян Е.М. // Актуальні проблеми економіки. – 2012.- № 10 (136).- С. 195-201.

6. Митний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

7. Податковий кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page3.

________________

Науковий керівник: Раделицький Юрій Орестович, доктор економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана ФранкадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.186 сек. / Mysql: 763 (0.156 сек.)