:: ECONOMY :: КЛЮЧОВІ ВІХИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ :: ECONOMY :: КЛЮЧОВІ ВІХИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
:: ECONOMY :: КЛЮЧОВІ ВІХИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КЛЮЧОВІ ВІХИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 
31.03.2020 23:31
Автор: Грищук Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, Вінницький національний аграрний університет; Салун Богдана Олександрівна, студентка факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет; Ярова Маргарита Олександрівна, студентка факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

Інвестиційна політика держави у сільському господарстві скерована на збереження навколишнього середовища, поліпшення родючості ґрунтів, відновлення якості води у річках та водоймах, створення комфортних умов проживання населення на екологічно проблемних територіях. Саме це і є однією з ключових особливостей інвестиційної політики держави у сільському господарстві, яка враховує вплив таких чинників на екологічну безпеку як землекористування, використання різних технологій обробітку ґрунтів, використання природного та водного біорізномаїття для зрошення сільськогосподарських культур, внесення мінеральних та органічних добрив, застосування отрутохімікатів для боротьби з шкідниками сільськогосподарських рослин. 

Тому, на нашу думку важливим мегатрендом на сьогодні є стратегія розвитку екологопроблемних територій, що передбачає впровадження науковообґрунтованих сівозмін, сучасного технічного обладнання, яке не погіршує якість ґрунтів, внесення оптимальних норм добрив та інше.

Вагомість інвестування заходів, скерованих на охорону довкілля та поліпшення екологічної безпеки населення, надає змогу усувати протиріччя, що виникають між економічним розвитком аграрної галузі та соціально-екологічними наслідками.

Також однією з особливостей державної інвестиційної політики розвитку сільського господарства є те, що вона спрямованана розвиток галузі вітчизняного аграрного машинобудування. Реалії сьогодення, та практичний досвід показують, що не уся, навіть найсучасніша зарубіжна техніка, працюючи на полях нашої країни, може приносити бажані результати [1]. Це пов’язано, перш за все, з відмінностями у кліматичних умовах та особливостями орних ґрунтів, які впливають на якість використання технічних засобів. Зарубіжна техніка, як правило, в умовах України, працює менш ефективно, вітчизняні технології вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської культури, включаючи нішеві культури потребують впровадження сучасних інноваційних технологій інтенсивного типу, що передбачає диференційний підхід до вирощування кожної з сільськогосподарських культур, своєчасне і якісне виконання всіх технологічних операцій. Варто враховувати механічну дію агротехніки на ґрунт; застосування отрутохімікатів та гербіцидів; доцільність розширення площ орних земель тощо. Такі поступи можливі при науковому супроводу впровадження інноваційних технологій, з боку наукових фахівців та висококваліфікованих спеціалістів [2]. Впровадження інноваційних технологій, пошук ринків збуту інноваційних ідей, розвиток комерціоналізації наукових розробок потребує стратегічного науково обґрунтованого планування та управління інноваційними процесами в сільському господарстві. Тому, вважаємо,що одним з пріоритетних напрямів державної інвестиційної політики є розвиток галузевої науки та інноваційної діяльності, яка регулюється такими законодавчими документами як Закон України «Про інноваційну діяльність» [3], Закон України «Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» [4], Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [5] та ін. 

Будучи складовою державної аграрної економічної політики, інвестиційна політика розвитку сільського господарства також впливає на соціальну сферу забезпечуючи умови для виконання державою пріоритетних напрямів інвестування соціальних проектів і програм; визначення джерел їх фінансування;визначення форм і методів фінансування; забезпечення контролю за використанням інвестованих бюджетних коштів у розвиток соціальної сфери у сільському господарстві.

Отже, особливістю інвестиційної політики є цілісна  і складна динамічна система, що формується під впливом внутрішньодержавних чинників (політичних, правових, економічних, соціальних, екологічних) та глобального соціально-економічного середовища, впливає на формування сукупного ресурсного потенціалу держави й розподіл і перерозподіл інвестиційних потоків з метою удосконалення інвестиційного сільськогосподарського ринку, зміцнення продовольчої безпеки країни, підвищення рівня життєдіяльності сільського населення, відновлення екологічного стану сільських територій, як одного з основних факторів, що підвищує рівень ефективності використання земельних ресурсів – основного засобу аграрного виробництва.

Список використаних джерел:

1. Боровік Л.В. Особливості інвестиційної політики у сільському господарстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород: 2017. Вип. 15. Ч-1. С. 46-49.

2. Шклярук Ю.П. основні аспекти впливу якості молока на розвиток інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств. Причорноморські економічні студії. Одеса: 2017. Вип. 22. С. 141-145.

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Відомості Верховної Ради України». Київ: 1991. №49. С. 151-159.

4. Закон України «Про Концепцію науково – технологічного та інноваційного розвитку України від 13.07.1999. №916 – ХІV[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Zakon1.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні від 16.01.2003р. - №433 - IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Zakon1.rada.gov.ua.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
31.03.2020 23:24
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.518 сек. / Mysql: 1338 (0.419 сек.)