:: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ :: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ
:: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 19  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ

 
26.03.2020 14:45
Автор: Грищук Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, Вінницький національний аграрний університет; Петришен Михайло Володимирович, студент факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Важливість оцінки капіталізації пояснюється рівнем конкурентоспроможності й ефективної діяльності суб’єктів підприємництва, капіталізацію галузевого спрямування та капіталізацію економіки країни в цілому.

Підтримуючи думку Л.Д. Сарбаш [3] «загальний рівень капіталізації підприємства визначається: розміром коштів, що вкладені засновниками (акціонерами) у підприємство, тобто статутним капіталом; частиною прибутку після оподаткування (крім дивідендів), що реінвестується в розширення виробництва; вартістю всіх активів компанії за ринковими цінами». Як правило, коефіцієнт капіталізації застосовується в тих випадках, коли потрібно перетворення чистого доходу безпосередньо у вартість конкретного об’єкта. В разі необхідності його розрахунку слід враховувати такі чинники: чистий прибуток, вартість створювана і отримується від експлуатації якого об’єкта; кошти, які спрямовані на придбання даного об’єкта.

Показник, що відображає співвідношення між вказаними параметрами, називається ставкою капіталізації, а також в економічній літературі є використання терміну загальний коефіцієнт капіталізації, при якому значення чистого доходу, що враховується при розрахунку розглянутого коефіцієнта, береться за будь-який конкретний період, найчастіше за один рік.

Загальний коефіцієнт капіталізації демонструє взаємодію між параметрами чистого доходу, що обраховуються за календарний рік, і ринковою вартістю обраного конкретного підприємства. У тому випадку, коли цей коефіцієнт розглядати більш широко, то він досить адекватно корелює співвідношення доходів підприємства до прогнозованої вартості підприємства на ринку. Таким чином, константуємо, що даний коефіцієнт обернено пропорційний тривалості терміну окупності коштів, які вкладені в обраний об’єкт. У такому випадку коефіцієнт капіталізації розраховується як відношення величини довгострокових зобов’язань суб’єктів підприємництва до величини власного капіталу й додаючи довгострокові зобов’язання. Підходячи до трактування значення капіталізації в агросекторі, на нашу думку, капіталізація суб’єктів підприємництва в аграрній сфері відображає загальну вартість підприємства, а її зростання є свідченням ефективного фінансового менеджменту департаменту фінансової безпеки на основі розробленої політики фінансової безпеки з визначеною стратегією, яка сприятиме високому рівню фінансового забезпечення.

Вважаємо, що відсутність законодавчої бази щодо процесу регулювання капіталізації суб’єктів підприємництва в аграрній сфері (за виключенням встановлених на законодавчому рівні нормативів для банківських установ; встановленому розмірі статутного капіталу й мінімальних розмірів відрахувань в резервний фонд – для промислових підприємств) є суттєвою прогалиною й недоліком державного регулювання ефективного управління за умов трансформаційних змін в економіці.

В умовах трансформаційних змін в економіці та посилення конкуренції виникає необхідність в нарощуванні капіталізації, зростання якої є показником зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств, а також умовою зміцнення їх фінансової стійкості, чинником підвищення ефективності діяльності, а отже забезпечення рівня конкурентоспроможності.

Потреба в залученні додаткових коштів для здійснення підприємницької діяльності існує завжди і резервом зростання капіталізації як основи фінансового забезпечення, слугуватиме включення до потенційних джерел капіталу землі як найбільш ліквідної застави, що уможливить збільшення ресурсного потенціалу та прибутковість сільськогосподарських підприємств.

Отже, маємо підстави стверджувати, що капіталізація як багатогранний та багатоаспектний процес, є підвищенням вартості капіталу суб’єктів підприємництва, в результаті якого відбувається його економічне зростання та покращення найважливіших показників фінансового стану підприємства.

Список використаних джерел:

1. Андрушків Б.М. Удосконалення методичного підходу до аналізу капіталізації машинобудівного підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2010. № 3(21). С.41-45

2. Дем’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку. Економіка АПК. 2007. № 5. С. 5.

3. Cарбаш Л.Д. Оцінка капіталізації підприємства.-[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua (дата звернення 20.02.2020)допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.245 сек. / Mysql: 752 (0.213 сек.)