:: ECONOMY :: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРІВ: АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ :: ECONOMY :: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРІВ: АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
:: ECONOMY :: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРІВ: АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРІВ: АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

 
18.02.2020 17:00
Автор: Артюх Оксана Валентинівна, доктор економічних наук, Одеський національний економічний університет; Вонсович Олена Олександрівна, студентка, Одеський національний економічний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Розкриттю проблемних питань теорії, методики, організації інвентаризаційного процесу, взаємодії його учасників присвячено багато праць відомих українських вчених та зарубіжних дослідників. Втім залишається чимало проблем, які не повною мірою висвітлені у фаховій літературі. Недостатньо дослідженим на сьогодні є аналітичний напрям роботи фахівців за результатами інвентаризації активів, що і обумовило тему дослідження.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка [1]. 

Не викликає сумнівів, що значного покращення інвентаризаційної роботи можна досягнути за рахунок більш повного використання можливостей і прийомів економічного аналізу. Окремі дослідники вважають [2], що, проаналізувавши матеріали інвентаризації, можна виявити вплив її результатів на фінансовий стан підприємства. 

Аналіз проведення інвентаризацій є надійним гарантом ефективності підприємства, оскільки дає змогу розв’язати різні завдання, як-то: оцінити загальний стан збереження товарно-матеріальних цінностей; охарактеризувати виконання плану проведення інвентаризацій у цілому і окремо по періодах; … обчислити вплив основних чинників на результати проведення інвентаризацій (плановість, звірка розрахунків тощо); розкрити вплив нестач на товарообіг; проаналізувати кількість випадків і суми нестач окремо по матеріально відповідальним особам (МВО); визначити вплив таких чинників, як: вік, стаж МВО, причини виникнення нестач і розкрадань та інші [2].

Джерелом аналітичної роботи є: первинні документи; інвентаризаційні описи товарів, порівняльні відомості результатів інвентаризації товарів, накази по результатам інвентаризацій; дані по нестачам і розкраданням; алгоритми визначення розміру відшкодувань від нестачі матеріальних цінностей [3].

Аналітичну роботу за наслідками інвентаризації, на наш погляд, мають проводити відповідні структури/підрозділи служби внутрішнього контролю або окремі уповноважені фахівці (у залежності від фінансових можливостей підприємства, його кадрового забезпечення, прийнятої системи внутрішнього контролю) [4]. 

Отже, правильна організація аналітичної роботи на підприємстві сприятиме підвищенню інформативності товарів у системі обліку і контролю та загалом − ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі.

Список використаних джерел:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon. rada. gov.ua / laws / card /996-14

2. Олійник С.О. Проблеми та напрями вдосконалення інвентаризації на підприємствах. Науковий огляд, № 6 (27), 2016. 

3. Артюх О.В., Семенюк К.А. Нестача запасів: проблемні аспекти обліку і контролю. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса. Одеса: ОНЕУ, 2018. С. 169−171.

4. Артюх О.В., Бостанжи М.В. Фахівці державного контролю в інвентаризаційному процесі: проблемні аспекти взаємодії учасників. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів IV Міжнародної наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 9 червня 2018 р. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. С. 113−115.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.208 сек. / Mysql: 812 (0.176 сек.)