:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

 
17.02.2020 16:29
Автор: Барзилович Анастасія Дмитрівна, кандидат медичних наук, директор МЦ КіндерКлінік», м. Київ, Україна
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

Економічні методи регулювання ринку медичних послуг представляють заходи державного впливу, за допомогою яких створюються умови, необхідні для розвитку соціально-економічних відносин на ринку, що відповідатимуть політиці держави у цій сфері. Слід відзначити, що економічні методи займають ключове місце у механізмі державного регулювання ринку медичних послуг, що обумовлено тим, що державний медичний сектор превалює над приватним в існуючій структурі національної медицини. Зважаючи на це одним із основних інструментів державного регулювання сфери медичного обслуговування є бюджет. Фінансове забезпечення медичних установ є головним чинником, що зумовлює ефективний розвиток галузі.

Економічні методи надають можливість створювати такі умови, що змусять суб’єктів ринку діяти у затребуваному суспільством і державою руслі, вирішуючи важливі для здоров’я населення завдання. До економічних методів відносять такі: 

- забезпечення фінансування суб’єктів державної форми власності, що здійснюють діяльність із надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів, виділення коштів на підтримку інфраструктури ринку; 

- централізовані торги на поставку медичного устаткування та матеріалів; 

- фінансування цільових програм охорони здоров’я, пов’язаних із розвитком ринку медичних послуг; 

- встановлення зваженої податкової, амортизаційної політики та податкових пільг; 

- регулювання попиту та пропозиції на ринку, регулювання ціноутворення на послуги;

- регулювання фінансових потоків діяльності медичних установ державного медичного сектора. 

Слід зазначити, що такий підхід до класифікації методів державного регулювання ринку медичних послуг є дещо умовним. Пояснюється це, по-перше наявністю організаційних, адміністративних та економічних складових елементів у складі кожної з груп методів, по-друге – різницею у формі реалізації регуляторного впливу – чи здійснюється вплив безпосередньо або опосередковано. 

Окрема група науковців вирізняє групу соціально-мотиваційних методів, у деяких інтерпретаціях – соціальних методів регулювання ринку. Обґрунтовується це тим, що беручи до уваги достатню кількість нормативно-правових актів, що стосуються регулювання в цілому галузі охорони здоров’я, й досі існує багато проблемних питань у цій сфері [1-2]. 

Зокрема, стосується це сфери впливу Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». Так, керуючись вимогами цих законів, доцільним є використання соціально-мотиваційних (або соціальних) методів, що за допомогою інструментів підвищення зацікавленості громадян у підтримці, зміцненні, збереженні свого здоров’я та збільшення відповідальності за своє здоров’я створять передумови для зменшення навантаження на державний бюджет. Зокрема, мова йде про такі інструменти:

- соціальна адаптація населення, обізнаність з порядком і процедурами надання медичних послуг, медичної допомоги; реабілітація; 

- роз’яснення державної політики щодо заходів, які стосуються змін у медичному обслуговуванні та системі охорони здоров’я; 

- розробка державних соціальних програм та надання гарантій, соціальне страхування;

- інформаційна доступність – розміщення в Інтернет-мережі інформації про діяльність медичних закладів, стан здоров’я населення, зміни та реформи на ринку медичних послуг, розвиток даної галузі; 

- прозорість інформації – доступність інформації щодо оцінювання ефективності державного регулювання ринку медичних послуг; 

- проведення зустрічей, семінарів та консультацій; 

- залучення громадян України до участі в управлінні ринком галузі, встановлення взаємних зобов’язань між установами, що надають послуги, споживачами медичних послуг та третім інститутом – страховим сектором; 

- активний розвиток телемедицини;

- застосування методів морального стимулювання тощо [4-6]. 

Останні методи спираються на моральні та етичні норми суспільства, взаєморозуміння, повагу один до одного, співробітництво. Потрібно, аби громадяни стали зацікавленими у підтримці, зміцненні та збереженні свого здоров’я. Кожен громадянин повинен приділяти увагу своєму здоров’ю та створювати навколо себе здорове середовище та оточення [3]. 

Щодо державного регулювання ринку медичних послуг в Україні, варто зазначити, що економічні методи прямої форми впливу полягають у використанні механізмів бюджетного фінансування медичних закладів, що займаються медичним обслуговуванням. У той же час організаційно-адміністративне регулювання ринку медичних послуг полягає переважно у використанні механізмів стандартизації якості послуг та ліцензуванні діяльності медичних закладів.

Слід зазначити, що процес регулювання ринку медичних послуг досить тісно пов’язаний із регулюванням суміжних ринків, зокрема, ринків медичного обладнання та медичних технологій, медичного страхування, фармацевтичного ринку, ринку праці (лікарі, інший медичний персонал), ринку освітніх послуг в галузі медицини тощо.

Це свідчить про те, що вплив регуляторних інструменти та методи, що застосовуються у процесі державного регулювання даних суміжних ринків також потрібно враховувати при формуванні методичного інструментарію для регулювання ринку медичних послуг, ураховуючи широке коло соціально-економічних відносин, що стосуються загальної системи охорони здоров’я.

Список використаних джерел:

1. Іванов Ю.Б. Інструментарій державного регулювання сфери охорони здоров’я в Україні / Юрій Борисович Іванов. // Економіка та управління національним господарством Економіка і регіон. – 2014. – №4. – С. 101–106.

2. Комарова І.В. Бюджетне фінансування охорони здоров’я громадян України як складової людського капіталу [Електронний ресурс] / І.В. Комарова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2010_3/19.pdf.

3. Краснова О. І. Особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоров’я / О. І. Краснова, Т. В. Плужнікова. // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №7. – С. 46–48.

4. Марова С. Ф. Медична послуга як товар медичного ринку / С. Ф. Марова. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – №4. – С. 8–13.

5. Медреформа. Что уже произошло и что будет дальше [Електронний ресурс] // НВ Бизнес. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://nv.ua › biz › experts › medicinskaya-reforma-chto-budet-pri-novoy.

6. Пашков В. М. Сутність медичних послуг у системі господарського законодавств / В. М. Пашков. // Медичне право. – 2013. – №2. – С. 88–101.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
30.01.2020 18:59
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.220 сек. / Mysql: 812 (0.188 сек.)