:: ECONOMY :: ДОМІНУЮЧІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ СЕРЕД СЕР В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ДОМІНУЮЧІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ СЕРЕД СЕР В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ДОМІНУЮЧІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ СЕРЕД СЕР В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДОМІНУЮЧІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ СЕРЕД СЕР В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

 
05.02.2020 13:53
Автор: Погосян Луїза Оганесовна, аспірант за спеціальністю 051, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Обрання домінуючих показників, що характеризують регіональний розвиток так і його зворотній бік соціальну напруженість були обранні показники, аналіз яких проводиться раніше та використовуються в роботах інших вчених [1-7]. До переліку показників, що були сформовані на підставі аналізу літератури входят: ВРП; Безробітне населення (за методологією МОП); Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року; Сума заборгованості із виплати заробітної плати; Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами; Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн; Капітальні інвестиції; Вантажооборот, млн.ткм; Пасажирооборот, млн.пас.км; Експорт; Імпорт; Сальдо; Кількість прибулих; Доходи; Кількість підприємств; Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату ЖКГ, тис. грн.; Кількість прибулих; Кількість вибулих; Міграційний приріст, скорочення (–).

Відповідно до аналізу головних показників регіонального розвитку, а саме серед показників соціально-економічного розвитку, результатом їх стану є динаміка показника ВРП(ВВП). Результатом негативного впливу соціальної напруженості на регіональну систему, в світі вважається коли під тиском соціальної напруженості відбувається зниження показника ВРП (ВВП). Відповідно до вже зазначеного раніше, більшість країн де сьогодні відбуваються відкрита форма прояву соціальної напруженості оцінюють на скільки зменшується темп росту ВРП або недоотримання в нього. Враховуючи це серед системи показників, що були обрані для дослідження соціально економічного розвитку та оцінки наслідків від соціальної напруженості на цьому етапі дослідження була побудована кореляційна залежність кожного показника з показниками ВРП. Для побудови комплексу моделей були сформовані панельні дані за кожним із показників з регіонів України за 2015-2018 рр.. Відповідно до інформаційного простору було сформовано вихідна матриця розмірністю 96*17 (m × n). Результати отриманих показників рівня кореляційної залежності між показниками представлені в табл. 1. 
Відповідно до результатів в табл. 3.1 з показниказниками, що мають тісниї зв'язок з показником ВРП та є домінуючими для більшості регіональних системи України стали: Безробітне населення (за методологією МОП); Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами; Капітальні інвестиції за регіонами; Експорт; Імпорт; Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами. До показників, що мають середній рівень зв'язку: Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн; Пасажирооборот, млн.пас.км; Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату ЖКГ, тис. грн.; Кількість прибулих; Кількість вибулих. Ці показники є домінуючими та мають залежність із ВРП та є актуальними для подальшого дослідження, оцінки та аналізу стану регіонального розвитку та оцінки можливих збитків від соціальної напруженості в майбутньому.

Результаті проведеної перевірки на актуалізацію показників соціально-економічного розвитку та соціальної напруженості було скорочено кількості показників у вихідних даних з 17 до 11 показників, які є домінуючими та актуальними за останні 4 роки. Оскільки при даному дослідженні враховуються не всі прояви соціальної напруженості, а саме ті які несуть загрозу зниженю показника ВРП, як головного показника розвитку та стабільності регіональної систем.

Список використаних джерел:

1. Донченко Ю.В., Євченко А.В., Железняков С.С. Соціально-економічні аспекти оцінки та регулювання територіальної асиметрії у розвитку адміністративних районів. Питання статистики 2004 №8. С.56-61.

2. Клебанова Т.С., Трунова Т.Н. Диференціація регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Економіка розвитку. 2009. № 1 (49). С.5-8.

3. Клебанова Т.С., Гур'янова Л.С., Сергієнко Е.А. Моделі диференціації конкурентних позицій регіонів. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики / заг. ред. д. е. н., проф. В.С. Пономаренка, д. е. н., проф. М.О. Кизима, д. е. н., проф. О.М. Тищенка - Харків.: ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. 264 с.

4. Клебанова Т.С., Гур'янова Л.С., Сергієнко Е.А., Гончаренко Г.С. Модель аналізу асиметрії регіонального розвитку Проблеми економіки. 2012. №2. С.27-33.

5. Клебанова Т. С., Іванов В. В., Дубровіна Н. А. Методи прогнозування. Навчальний посібник. - Харків: Вид. ХГЕУ, 2002. 372 с.

6. Клебанова Т. С., Трунова Т. Н. Дифференциейація регіонів України за рівнем соціально-економического розвитку. Економіка розвітку.2009. №1 (49). С. 58.

7. Кононов Д. А. Сценарний аналіз динаміки поведінки соціально-економічних систем. URL: http://www.econ.asu.ru/old/sborn/finmath2001/pdf/1.pdf (дата звернення 20.06.2019).допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.197 сек. / Mysql: 752 (0.171 сек.)