:: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ

 
29.10.2019 14:32
Автор: Бізбіз Тетяна Миколаївна, студентка 4 курсу, Київський національний торговельно-економічний університет; Воробей Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]

Зовнішньоекономічна діяльність – невід’ємна складова економічного розвитку будь-якої країни. ЗЕД кожної держави характеризує стан та динаміку економічних процесів за допомогою обсягів експорту та імпорту [1]. Не можливо не звернути увагу на те, що на зовнішньоекономічну діяльність вітчизняної економіки впливають різні фактори, які безпосередньо мають негативне відображення на її стані та заважають поступово розвиватися в правильному напрямку. Необхідно зазначити, що до таких факторів відносяться політична ситуація, яка склалась в Україні, коливання рівня цін, тарифне та нетарифне регулювання тощо. Наслідком чого є зменшення видатків державного бюджету, що в свою чергу призводить до коливань експорту та імпорту країни. З огляду на зазначене, актуалізується необхідність аналізу стану та перспектив експортно-імпортної діяльності.

Проаналізуємо тенденцію змін обсягів експорту та імпорту товарів за 2014- І півріччя 2019 рр., яка наглядно представлена на рис.1. 
Наведені вище дані свідчать, що протягом 2014 - І півріччя 2019 рр. спостерігається неоднорідна тенденція щодо рівня експортно-імпортних операцій. У період з 2014 по 2015 роки спостерігається стрімкий спад обсягу експорту та імпорту, а в продовж 2016 року їх незмінний рівень. Така ситуація спричинена несприятливими економічними та політичними умовами, вплинули на стан зовнішньоекономічної діяльності країни. У період з 2016 по 2018 рр. криві експортованої та імпортованої товарної продукції однаково демонструють поступове зростання, проте остання зростає більшими темпами. Загальний обсяг експорту у 2018 р. склав 47334987,0 тис. дол., що на 9,4% більше, ніж у 2017 році, а обсяг імпорту становив 57187578,0 тис. дол., що у порівнянні із 2017 роком зросло на 15, 3%.

Ключовим партнером України з експорту та імпорту товарів є Європейський Союз (сукупна частка становить 41,1%). Варто зазначити, що у 2018 р. експорт товарів до країн ЄС порівняно з 2017 р. зріс на 14,3% та становив 20 032 млн. дол. Одночасно імпорт збільшився на 12,7% та становив26 285, 1 млн. дол. США [3]. 

Розглянемо структуру експорту в країни Європейського Союзу (рис.2) та структуру імпорту (рис. 3).
Вищенаведені товари експортувалися у такі країни ЄС: Польща - 16,12%; Італія - 13,04%; Німеччина - 10,96%. Найбільші імпортні поставки серед країн Європейського Союзу здійснювались із Німеччини - 25,77%; Польщі - 15,67%.

Отже, аналіз сучасного стану експортно-імпортних операцій показав, що протягом 2014 - І півріччя 2019 рр. обсяги операцій мали негативну тенденцію щодо зменшення, на початку аналізованого періоду, під впливом низки несприятливих факторів та позитивну – щодо збільшення, починаючи з 2017 року. Ключовим партнером України з експорту та імпорту товарів виступає Європейський Союз.

Результати дослідження дали змогу зробити висновок, що експортний потенціал України стимулює зростання попиту з боку основних партнерів з країн ЄС, тому для продовження співпраці з ЄС та іншими сильними державами світу Україні необхідно якомога скоріше реалізувати дії в сфері зовнішньої торгівлі. Дії повинні бути направлені на зміцнення економіки країни, а саме: нарощування темпів обсягів експорту українських товарів, особливо тих, що мають відносно вищу частку доданої вартості в ціні їх продажу; оптимізацію структури та обсягів імпорту товарів для покращення збалансованості української зовнішньої торгівлі.

Cписок використаних джерел:

1. Ковальчук Т.Г. Оцінка стану зовнішньоекономічної діяльності та створення сприятливих умов її розвитку в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_288.

2. Державна служба статистики України: статистична інформація [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt0619_u.htm

3. Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade 

4. Державна служба статистики України: статистична інформація [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/06/zb_ES_18.pdfдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «ІНКОТЕРМС – 2010»
29.10.2019 14:47
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
28.10.2019 17:20
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.194 сек. / Mysql: 706 (0.165 сек.)