:: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В УКРАЇНІ

 
29.10.2019 14:32
Автор: Бізбіз Тетяна Миколаївна, студентка 4 курсу, Київський національний торговельно-економічний університет; Воробей Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]

Зовнішньоекономічна діяльність – невід’ємна складова економічного розвитку будь-якої країни. ЗЕД кожної держави характеризує стан та динаміку економічних процесів за допомогою обсягів експорту та імпорту [1]. Не можливо не звернути увагу на те, що на зовнішньоекономічну діяльність вітчизняної економіки впливають різні фактори, які безпосередньо мають негативне відображення на її стані та заважають поступово розвиватися в правильному напрямку. Необхідно зазначити, що до таких факторів відносяться політична ситуація, яка склалась в Україні, коливання рівня цін, тарифне та нетарифне регулювання тощо. Наслідком чого є зменшення видатків державного бюджету, що в свою чергу призводить до коливань експорту та імпорту країни. З огляду на зазначене, актуалізується необхідність аналізу стану та перспектив експортно-імпортної діяльності.

Проаналізуємо тенденцію змін обсягів експорту та імпорту товарів за 2014- І півріччя 2019 рр., яка наглядно представлена на рис.1. 
Наведені вище дані свідчать, що протягом 2014 - І півріччя 2019 рр. спостерігається неоднорідна тенденція щодо рівня експортно-імпортних операцій. У період з 2014 по 2015 роки спостерігається стрімкий спад обсягу експорту та імпорту, а в продовж 2016 року їх незмінний рівень. Така ситуація спричинена несприятливими економічними та політичними умовами, вплинули на стан зовнішньоекономічної діяльності країни. У період з 2016 по 2018 рр. криві експортованої та імпортованої товарної продукції однаково демонструють поступове зростання, проте остання зростає більшими темпами. Загальний обсяг експорту у 2018 р. склав 47334987,0 тис. дол., що на 9,4% більше, ніж у 2017 році, а обсяг імпорту становив 57187578,0 тис. дол., що у порівнянні із 2017 роком зросло на 15, 3%.

Ключовим партнером України з експорту та імпорту товарів є Європейський Союз (сукупна частка становить 41,1%). Варто зазначити, що у 2018 р. експорт товарів до країн ЄС порівняно з 2017 р. зріс на 14,3% та становив 20 032 млн. дол. Одночасно імпорт збільшився на 12,7% та становив26 285, 1 млн. дол. США [3]. 

Розглянемо структуру експорту в країни Європейського Союзу (рис.2) та структуру імпорту (рис. 3).
Вищенаведені товари експортувалися у такі країни ЄС: Польща - 16,12%; Італія - 13,04%; Німеччина - 10,96%. Найбільші імпортні поставки серед країн Європейського Союзу здійснювались із Німеччини - 25,77%; Польщі - 15,67%.

Отже, аналіз сучасного стану експортно-імпортних операцій показав, що протягом 2014 - І півріччя 2019 рр. обсяги операцій мали негативну тенденцію щодо зменшення, на початку аналізованого періоду, під впливом низки несприятливих факторів та позитивну – щодо збільшення, починаючи з 2017 року. Ключовим партнером України з експорту та імпорту товарів виступає Європейський Союз.

Результати дослідження дали змогу зробити висновок, що експортний потенціал України стимулює зростання попиту з боку основних партнерів з країн ЄС, тому для продовження співпраці з ЄС та іншими сильними державами світу Україні необхідно якомога скоріше реалізувати дії в сфері зовнішньої торгівлі. Дії повинні бути направлені на зміцнення економіки країни, а саме: нарощування темпів обсягів експорту українських товарів, особливо тих, що мають відносно вищу частку доданої вартості в ціні їх продажу; оптимізацію структури та обсягів імпорту товарів для покращення збалансованості української зовнішньої торгівлі.

Cписок використаних джерел:

1. Ковальчук Т.Г. Оцінка стану зовнішньоекономічної діяльності та створення сприятливих умов її розвитку в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_288.

2. Державна служба статистики України: статистична інформація [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt0619_u.htm

3. Торговельно-економічне співробітництво Україна-ЄС [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade 

4. Державна служба статистики України: статистична інформація [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/06/zb_ES_18.pdfCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «ІНКОТЕРМС – 2010»
29.10.2019 14:47
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
28.10.2019 17:20
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.615 сек. / Mysql: 1338 (0.532 сек.)