:: ECONOMY :: АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄІБ, ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄІБ, ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄІБ, ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 50  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄІБ, ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ

 
30.05.2019 13:33
Автор: Хомутенко Людмила Іванівна, доцент, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "Українська академія банківської справи" Сумського державного університету; Черненко Єлізавета Олександрівна, студент, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "Українська академія банківської справи" Сумського державного університету
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]

Постановка проблеми. Співпраця з міжнародними організаціями є одним із дієвих векторів розбудови та розвитку країни. Україна, що зараз знаходиться на етапі впровадження масштабних структурних змін, повинна максимально ефективно використовувати всі вигоди та преференції від такої співпраці для вирішення нагальних проблем у соціальній та економічній сферах. З огляду на це, наразі важливою є взаємодія з великими фінансовими інституціями. Одним із найбільш потужних джерел для фінансування проектів найрізноманітнішого спрямування – Європейський інвестиційний банк. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми та переваги співробітництва України з ЄІБ, особливості діяльності цієї міжнародної фінансової організації як джерела фінансових ресурсів у своїх працях досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: А. Звєрєв, О. Білорус, Ю. Ковбасюк, В. Колосова та інші.

Метою роботи є здійснення аналізу фінансової співпраці ЄІБ з Україною та його сприяння проведенню в Україні трансформаційних процесів.

Виклад матеріалу. Протягом 10 років співпраці України з ЄІБ, впроваджено 26 проектів загальною вартістю понад 6 млрд. євро. переважно в таких галузях: захист довкілля, енергетична інфраструктура, телекомунікації, транспорт та інше. Україна відноситься до групи Східного партнерства і має значну частку фінансування серед інших країн, що в середньому перевищує 50% [1].

У 2017 році за офіційними даними ЄІБ було профінансовано 8 проектів загальною вартістю 318,1 млн. євро [2] (рис. 1). До цих проектів належить фінансування Харків метробуд вартістю 160 млн. євро, лінія обробки органічних систем – 21,5 млн. євро, модернізація сільського господарства 36,5 млн. євро, та гарантії таких банків як Ощадбанк – 8,8 млн. євро, Райффайзен – 12 млн. євро, Укргазбанк – 8,8 млн. євро, Прокредитний банк -10,5 млн. євро та Прокредитна кредитна допомого для малого та середнього бізнесу сумою на 60 млн. євро [3].
Найближчим майбутнім планується підтримка та впровадження «зелених» проектів, які б надали можливість ефективно використовувати ресурси, при цьому розвивати захист навколишнього середовища шляхом зниження його забруднення та шляхом заміни морально застарілого обладнання. Також значна увага буде приділятися фінансуванню малого та середнього бізнесу, оскільки він є основою української економіки. Інвестиції в економічну та соціальну інфраструктуру мають вагоме значення для покращення добробуту населення та стабільної економіки. 

Аналізуючи обсяг фінансування Європейського інвестиційного банку, чітко відслідковується скорочення вартості проектів.(рис. 2) Найбільше коштів було вкладено протягом 2014-2016 років. Піковим періодом слугував 2015 рік, хоча, було реалізовано лише 3 проекти. Така тенденція пояснюється підписанням Спеціального плану дій ЄІБ для України «Інвестуємо в майбутнє України», що був розроблений банком строком на 3 роки, починаючи з 2014 році. Передбачалося інвестувати близько 3 млрд. євро на покращення та стабілізації економічної ситуації та теренах України, яка б в подальшому слугувала її міцним фундаментом. 

Протягом трьох років вагомий внесок інвестицій було вкладено в доступ малого та середнього бізнесу та компаній із середнім рівнем капіталізації до фінансування, що склало більше третини загальних коштів – 36% для розвитку приватного сектору шляхом відкриття кредитних ліній, які б дозволили вирішити проблеми, пов’язані з дефіцитом довгострокового фінансування. На 24% та 20% склали внески до соціальних інфраструктур та власне енергетики відповідно, як складової енергетичної безпеки, що включає модернізацію газопроводів та мережі ліній передач. 405 млн євро, тобто 14% було залучено на розвиток та вдосконалення міського та міжміського транспорту, а також використання екологічно безпечних видів транспорту. Розуміючи важливість агропродовольчого сектору та його частки в ВВП, експорті, зайнятості та продовольчій безпеці решта коштів було реалізована на агропродовольчі ініціативи та адаптацію до змін клімату, показник сягнув 7% [4].
Проте, незважаючи на структурне фінансування попередніх років, вартість проектів від Європейського інвестиційного банку значно зменшилась у 2017 році, що становить лише 38% від попереднього та 25% від пікового періоду. Прогнози науковців передбачають позитивну динаміку, адже ЄІБ готовий плідно співпрацювати з українським урядом та вбачає перспективи започаткування та розвитку міжгалузевих будівельних та логістичних проектів.

Для ефективності реалізації співробітництва між Україною та ЄІБ нагальним ключовим моментом є розробка двома сторонами узгодженої та скоординованої подальшої стратегії діяльності, що включала б в себе як операційні цілі, так і пріоритетні напрямки діяльності та розвитку галузей економіки. 

Структура управління ЄІБ зобов’язує організацію сприяти розвитку соціальної справедливості, перш за все серед країн ЄС, а також надає їм можливість удосконалити методики щодо охорони навколишнього середовища. Оскільки Україна не є членом ЄС, то застосування положень статуту в його повному обсязі стає, на разі, неможливим. Тому для покращення умов співпраці з Європейським інвестиційним банком необхідно:

- забезпечити достатній рівень поінформованості приватних організацій, особливо фінансово-кредитних, щодо умов фінансування проектів ЄІБ;

- сформувати всі необхідні умови для забезпечення прозорості та відкритості впродовж реалізації проектів, які б сприяли удосконаленню партнерства;

- сумісно розробити узгоджену та скоординовану стратегію діяльності та співробітництва України з Європейським інвестиційним банком, яка б містила операційні цілі;

- збільшити інвестиційного портфеля інституції для України;

- посилити відповідальність ЄІБ щодо наслідків екологічного та соціального характеру;

- збільшити частку участі місцевих громад протягом процесу ухвалення рішень.

Ще однією умовою для посилення співпраці є впровадження  Мінекономрозвитку як структури для  координації та ефективної реалізації проектів. Це пояснюється тим, що саме потенціал даної організації дає змогу детально аналізувати та  вирішувати, яким секторам економіки та яким сегментам галузі необхідне фінансування.

Висновок. Таким чином, наразі Україна знаходиться в жорстких фінансових умовах та в такому економічному стані, що гнучка та рентабельна політика Європейського інвестиційного банку видається особливо важливою. Активна співпраця з ЄІБ стає важливим чинником для економічного зростання країни та соціального добробуту населення. Для покращення взаємодії між Україною та ЄІБ необхідно підвищити ефективність діяльності та реалізацію наданих коштів зі сторони українського уряду. Адже для залучення таких же значних обсягів коштів необхідно забезпечити системність і якість виконання проектів в роботі з Європейським інвестиційним банком. 

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Європейського інвестиційного банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.eib.org/en/infocentre

2. European Investment Bank Statistical Report 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2017en.pdf

3. Financial Report of EIB 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2017en.pdf

4. Investing in Ukraine’s future [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eib.org/attachments/country/eib_in_ukrainедопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.285 сек. / Mysql: 706 (0.246 сек.)