:: ECONOMY :: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ :: ECONOMY :: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
:: ECONOMY :: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

 
17.04.2019 16:00
Автор: Ткачук Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, Хмельницький університет управління і права
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Розвиток наукових знань базується на засадах системного аналізу, а поняття системи є загальним для теорії систем, кібернетики, економіки тощо. Оскільки в центрі нашого дослідження є банківська система, то враховуючи головні характеристики системи, доцільним є, на нашу думку, розкрити формулювання основних термінологічних понять і категорій системності стосовно функціонування банківської системи. 

Згідно з системним підходом об’єкт пізнання виступає як визначена множина елементів, взаємозв’язок між якими зумовлює цілісні властивості цієї множини. При цьому й виявляється різноманіття причинно-наслідкових зв’язків і відношень, які є присутніми як всередині системи, так і в її взаємодії із зовнішнім середовищем. Властивості самого об’єкта як цілісної системи визначаються не простим складанням властивостей його компонентів, а формуються завдяки наявності особливих зв’язків елементів між собою і зовнішнього середовища, які мають нелінійний характер. У результаті цього й виявляються нові властивості системи й утворюється синергетичний ефект. 

Не заглиблюючись в усі визначення поняття «система» зазначимо, що в найбільш загальному та широкому сенсі «під системою розуміють упорядковану сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, об’єктів, процесів, що змінюються в часі» [1, с.7]. При цьому варто зазначити, що для правильного розуміння поняття “система” сукупність елементів повинна володіти основними ознаками системності. Зокрема, банківська система відповідає цим вимогам, оскільки в повній мірі наявні головні ознаки системності, а саме:

• цілісність – банківська система виступає цілісною сукупністю елементів, тобто, з одного боку, система - це цілісне утворення, а, з іншого боку, - в її складі завжди можна виділити цілісні частини (елементи) - банки;

• наявність стійких зв’язків (відносин) між елементами системи, що визначає її структурні, функціональні та інтегративні властивості;

• організація передбачає наявність альтернативних шляхів функціонування та розвитку системи за умови зниження ступеня невизначеності;

• емерджентність – це наявність таких властивостей системи, які притаманні лише їй загалом й не властиві жодному з її елементів зокрема.

• цільова спрямованість банківської системи означає наявність мети та цілей її  функціонування;

• стійкість - здатність банківської системи виконувати свої функції та зберігати цілісність навіть за негативного впливу факторів зовнішнього середовища;

• інтегративність передбачає наявність у банківської системи власних характеристик, що виникають в процесі кооперації її підсистем і які відсутні в її елементів;

• комунікативність - банківська система пов’язана безліччю зв’язків і комунікації з іншими суб’єктами ринку та із зовнішнім середовищем свого функціонування;

• адаптивність передбачає прагнення банківської системи до стану рівноваги на основі швидкої адаптації її елементів до змін параметрів зовнішнього середовища;

Таким чином, за системним підходом банківська система являє собою сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів (банків), а також процесів (управлінських, економічних, фінансових, організаційних, інформаційних та ін.), взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою з метою задоволення потреб суспільства та економіки країни у якісних банківських послугах. 

Список використаної літератури

1. Погостинская Н. Н. Системный анализ финансовой отчетности / Н. Н. Погостинска, Ю. А. Погостинский . - СПб.: Изд-во Михайлова В. А. - 1999. - 96 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
23.04.2019 13:19
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.196 сек. / Mysql: 752 (0.166 сек.)