:: ECONOMY :: РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ :: ECONOMY :: РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
:: ECONOMY :: РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

 
21.12.2018 19:51
Автор: Фестич Світлана Анатоліївна, студентка магістратури факультету обліку, фінансів та економічної діяльності Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]

Туризм є надзвичайно сильним каталізатором економічного розвитку країн, адже завдяки розвитку галузі туризму створюються нові робочі місця, розвивається велика кількість інфраструктур (будівельна, транспортна, комунікаційна, різноманітних послуг тощо). 

Будучи такою сферою людської діяльності, яка стрімко розвивається, туризм з кожним роком стає все вагомішим чинником культурного розвитку, захисту історико-культурної спадщини та навколишнього середовища, миру, міжнародного взаєморозуміння та дотримання прав людини. 

Як бачимо, туризм досить швидко розвивається в усіх континентах світу та має важливе значення для їхнього розвитку. Роль, яку відіграє міжнародний туризм у розвитку світової економічної системи можна побачити визначивши його основні функції - соціальну, економічну, гуманітарну, оздоровчу, комунікативну,  пізнавальну, екологічну, творчу тощо. 

Туризм прийнято вважати економічною категорією, так як його розвиток сприяє реалізації великої кількості послуг, відповідно, отриманню доходів, створенню нових робочих місць, диверсифікації економіки країни та розвитку інфраструктури. 

Важливим є значення міжнародного туризму в здійсненні соціальної функції, яка має два аспекти. З одного боку, завдяки розвитку міжнародного туризму вдається ефективніше вирішувати проблеми з безробіттям, підвищувати рівень життя людей, які працюють у цій сфері, а з іншого - задовольняти індивідуальні та колективні потреби, наприклад, у нових враженнях чи зміні місця перебування. Також розвиток туризму сприяє наданню економічних благ і послуг у відповідності до бажань клієнтів. 

Розвиток саме туристичної сфери пробуджує в людині зацікавленість і прагнення до збагачення та нових знань у галузі економіки, історії, науки і культури, природи, бажання відвідувати та вивчати природні, історичні та революційні пам'ятки, пізнавати традиції різних країн. Цим туризм виконує пізнавальну функцію. 

Комунікативна функція туризму є важливою тим, що туристи можуть спілкуватися між собою у неформальній обстановці без огляду на соціальний стан, расу, вік, громадянство, національність та інші ознаки, які різнять людей між собою.

Варто відзначити й важливість екологічної ролі туризму. Його вплив на навколишнє середовище має здебільшого позитивний вплив. Він полягає у сприянні створенню національних заповідників і парків, охороні і реставрації історичних пам'яток, збереженню лісів, захисту берегів і рифів тощо. При цьому частина доходів від міжнародного туризму йде на захист навколишнього середовища [6].

З кожним роком міжнародний туризм пришвидшує темпи свого розвитку, тим самим сприяючи розвитку інших економічних галузей. Таким чином все більшого вдосконалення набувають такі стимулятори розвитку людства, як: новітні технології, комунікаційні мережі, засоби сполучення, засоби безпеки та багато інших складових, які є необхідними для злагодженого функціонування туристичної галузі.

Туризм справляє великий вплив на життя світової спільноти, є об’єктивною потребою сучасної цивілізації. У сучасному світі на міжнародний і внутрішній туризм припадає близько 10% світового валового внутрішнього продукту [3]. За даними Всесвітньої туристичної організації (TheWorld Tourism Organization), у 2017 році у сфері туристських послуг було зайнято понад 292 млн. осіб, це означає, що 1 із 10 працюючих був зайнятий у сфері туризму [1]. 

Надходження від міжнародного туризму нині є однією з найзначніших складових так званого невидимого експорту. Згідно з останнім випуском Барометра міжнародного туризму ЮНВТО, за 2017 рік туристичні напрямки по всьому світі прийняли 1,3 мільярда міжнародних туристів. Ця цифра свідчить про те, що число міжнародних прибуттів у порівнянні з тим же періодом 2016 року збільшилося на 7% [2]. Разом зі збільшенням кількості туристів в усьому світі, з кожним роком відбувається зростання доходів від здійснення туристичної діяльності, які у 2017 році становили 1340 млрд. дол. США, що на 120 млрд. дол. США більше, ніж у 2016 році [5]. 

Він не тільки збільшує валютні надходження в країну, а й забезпечує зайнятість населення, допомагає раціонально використовувати ресурси. Розвиток туристських зв’язків є важливим засобом нормалізації міжнародного становища, зміцнення дружби між народами і поглиблення взаєморозуміння. До переваг туристичної діяльності можна віднести такі: 

- скорочення робочого часу і збільшення вільного часу; 

- розширення використання різних видів транспорту для туристичних поїздок; 

- зменшення витрат на поїздки за рахунок удосконалення усіх видів транспорту; 

- розвиток засобів комунікації та інформаційних технологій; 

- збільшення числа найманих робітників та службовців у розвитих країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня;

- ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонних формальностей [4].

Не менш важливе значення туризм має для кожної людини зокрема. Завдяки подорожам в різні куточки землі люди мають змогу розширювати свій світогляд, переживати нові емоції та враження, набувати нового досвіду. 

Отже, найочевиднішим фактом величезного впливу розвитку сфери міжнародного туризму є те, що прагнення урядами кожної країни приваблювати все більше іноземних туристів та забезпечувати їх хорошим сервісом стає потужним поштовхом створювати та вдосконалювати цей сервіс в готелях, санаторіях, закладах харчування, місцях відпочинку, засобах сполучення, тобто, робити рівень життя населення вищим. Тому, в тих країнах, де розвиток міжнародного туризму сягає високого рівня, економіка розвивається величезними темпами, покращується культурне життя населення а громадяни живуть в достатку. 

Список використаної літератури:

1. World Tourism Organization UNWTO. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org/.

2. Барометр світового туризму  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mkt.unwto.org/barometer.     

3. Король М. М. Міжнародний туризм: сучасний стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. М. Король, Є. В. Ісевич // Причорноморські економічні студії. - 2017. - Вип. 18. - С. 10-14.  

4. Момонт Т.В.  Основні фактори розвитку ринку туристичних послуг. Економіка. Управління. Інновації. / Т.В. Момонт. - 2012. - №1 (7).– 215 с.  

5. Основні моменти туризму ООН: видання 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://publications.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2018-edition.    

6. Темник I. О. Умови та чинники розвитку міжнародного туризму /         I. О. Темник // Ефективна економіка: [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/temnyk.htm.  Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДОЛАРИЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
25.12.2018 21:10
МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ
24.12.2018 14:40
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
24.12.2018 13:58
ФІНАНСОВІ МАНІПУЛЯЦІЇ КРУПНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ
19.12.2018 17:22
ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
18.12.2018 11:53
ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИКЛИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
14.12.2018 13:12
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ БІЗНЕСУ ЗАВДЯКИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ
07.12.2018 21:20
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.281 сек. / Mysql: 899 (0.231 сек.)