:: ECONOMY :: ЕКОСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :: ECONOMY :: ЕКОСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
:: ECONOMY :: ЕКОСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЕКОСИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
27.11.2018 14:33
Автор: Лукасевич Марина Михайлівна, Київський Національний економічний університет ім. В. Гетьмана
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

Вступ. Однією з ключових тенденцій сучасного розвитку світового господарства є розгортання процесів глобалізації, які суттєво впливають на систему міжнародних економічних, політичних та соціально-культурних відносин, трансформують напрями і визначають тенденції розвитку національних економік.

Виклад основного матеріалу. У вересні 2014 року парламентом України було прийнято Указ «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Даний документ визначає напрями та пріоритети розвитку України протягом 6 років. 

«Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 року» спрямована на євроінтеграцію і складається з чотирьох векторів руху, таких як сталий розвиток країни; безпека держави, бізнесу та громадян; відповідальність і соціальна справедливість; гордість за Україну в Європі та світі з урахуванням економічного, соціального та екологічного факторів як детермінантів здійснення реформ [1]. Тобто одне із найважливіших завдань сьогодні – стимулювання розвитку малих і середніх підприємств, вирощування «національних лідерів», які зможуть вийти на світовий рівень та запропонувати робочі місця більшій кількості людей, а також гідно представити Україну на світовій арені.

Досягти поставлених цілей можливо за інноваційного розвитку економіки, фундаментом якої є формування інноваційної інфраструктури, що являє собою комплекс інформаційного, правового (нормативно-правова база у сфері регулювання інноваційної діяльності), фінансового (інвестиційні фонди, агентства, венчурні підприємства, банки) та інноваційного складників (технопарки, інноваційні центри, бізнес-інкубатори тощо).

У світовому просторі набувають поширення інноваційні екосистеми, що передбачають більш ефективне використання науково-освітнього та промислового потенціалу шляхом налагодження обміну інформацією, методичними розробками, технологіями, спільною підготовкою і перепідготовкою кадрів, реалізацією спільних наукових проектів і досліджень. 

За даними різноманітних досліджень освітньої платформи ILTY – Institute of law, technology and innovation в Україні на сьогодні налічується 70 освітніх закладів, з яких 37 університетів, які активно забезпечують ринок кадрами для розширення інноваційної діяльності, а також 13 академічних інститутів. По суті, 40% науково-дослідної діяльності (Research & Development) здійснюється в університетах на базі освітніх платформ. Саме це підштовхує студентів в подальшому проводити дослідження, генерувати нові ідеї та забезпечувати оновлення наукової складової в Україні [2].

Загалом в Україні провадить свою діяльність в сфері інноваційної діяльності близько 700 промислових підприємств та близько 200 ІТ-компаній, серед яких найбільшими виступають такі ІТ групи як ЕРАМ, Intellias, Intecracy тощо. Такі компанії забезпечують розробку новинок в різних сферах діяльності програмуючи та поширюючи ряд програм, стартапів та нововведень як в цифровому, так і в реальному світі.

Одним із важливих показників провадження інновацій є Глобальний інноваційний індекс. Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index) публікується щорічно з 2007 року. Дослідження оцінює елементи нацекономік, у яких протікають інноваційні процеси, зокрема інститути, людський капітал, дослідницьку діяльність, інфраструктуру, рівень розвитку ринку та бізнесу.

Індекс вираховують на основі більше 80 параметрів, серед яких – кількість заявок на права інтелектуальної власності, створених мобільних додатків, науково-технічних публікацій та обсяг витрат на освіту.

Незалежну статистичну перевірку дослідження здійснює Спільний дослідницький центр Європейської комісії [3].

За останніми даними у 2018 році станом на липень Україна посіла 43 місце із 126-ти у рейтингу найбільш інноваційних країн світу Global Innovation Index 2018 та покращила минулорічний результат на 7 позицій. 

Вітчизняна інноваційна екосистема перебуває у стадії формування. В Україні існують майже всі інститути інноваційного розвитку (12 технопарків, 28 інноваційних центрів, 28 інноваційних бізнес-інкубаторів, 9 центрів науки, інформатизації та інновацій регіонального рівня, Український інститут науково-технічної інформації). Однак їхня діяльність не відповідає сучасним вимогам, оскільки недосконалість вітчизняної нормативно-правової бази стримує розвиток інноваційної діяльності та формування в Україні інноваційної економіки. Сповільнюючим чинником як для бізнесу, так і для інвесторів є відсутність чіткої стратегії розвитку високотехнологічних галузей України, яка б визначала державні пріоритети в цьому напрямі, а також необхідного законодавчого забезпечення. 

Висновок. На сучасному етапі розвитку для України однією з головних причин гальмування розвитку інноваційної екосистеми є відсутність належного державного регулювання та оцінки інноваційного середовища. Володіючи потужною конкурентною перевагою – високоосвіченим людським капіталом, Україна має можливість для технологічного прориву в майбутньому, адже розвиток високих технологій – це перспектива для країни зайняти гідне місце в глобальному економічному просторі.

Список використаних джерел

1. Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» від 12.01.2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

2. Веб-сайт: http://ilti.com.ua

3. Глобальний економічний індекс 2018 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdfдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
28.11.2018 10:45
КРИПТОВАЛЮТА НА ПІДПРИЄМСТВІ
26.11.2018 20:30
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
23.11.2018 13:38
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
23.11.2018 13:21
ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
20.11.2018 17:54
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КРИПТОВАЛЮТИ
12.11.2018 12:20
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.160 сек. / Mysql: 651 (0.123 сек.)