:: ECONOMY :: ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД :: ECONOMY :: ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
:: ECONOMY :: ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 22  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД

 
30.10.2018 09:04
Автор: Дідух Сергій Мирославович, кандидат економічних наук, Одеська національна академія харчових технологій; Мурашко Олег Олегович, магістрант, Одеська національна академія харчових технологій
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Виробництво мінеральних вод в Україні динамічно зростає навіть в існуючих недостатньо сприятливих умовах зовнішнього середовища. За останні два роки (2017 р. у порівнянні з 2015 р.) виробництво вод натуральних мінеральних негазованих в Україні зросло на 25,8 %, вод натуральних мінеральних газованих – на 1,5 % [1]. Важливе наукове та практичне значення має дослідження рівня економічної ефективності підприємств з виробництва мінеральних вод в умовах зростання ринку у натуральному вираженні. 

Метою даної роботи є проведення діагностики економічної ефективності підприємств з виробництва мінеральних вод України на прикладі ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Мурованокуриловецький завод мінеральної води "Регiна". 

Важливою моделлю, яка широко використовується у науковій літературі для експрес-оцінки економічної ефективності суб’єктів господарювання, є модель Дюпона, в якій результуючим показником виступає ROE (рентабельність власного капіталу) як добуток трьох складових: рентабельності продажів, оборотності активів та фінансового левериджу. На основі даних фінансової звітності підприємств з виробництва мінеральних вод [2-4] нами розраховано показники моделі Дюпона (табл.1).

За результатами проведеного дослідження зроблено ряд висновків:

1. Діяльність усіх трьох обраних підприємств є економічно ефективною, оскільки рентабельність власного капіталу є вищою від нуля. 
2. Упродовж 2015-2017 рр. відбувається зниження ROE та, відповідно, економічної ефективності даних підприємств.

3. Діяльність ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" є найбільш ефективною та прибутковою за показником ROE.

4. Діяльність ПрАТ "Муровано-куриловецький завод мiнеральної води "Регiна" є найменш ефективною та прибутковою за показником ROE серед підприємств, які досліджуються.

5. Ефективність діяльності усіх підприємств знижується упродовж 2015-2017 рр. Основною причиною цього є зменшення рентабельності продаж: з 9,80% до 4,18 % для ПрАТ "Миргородський завод мiнеральних вод", з 11,48% до 3,5 % для ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" та з 2,1 % до 0,63 % для ПрАТ "Муровано-куриловецький завод мiнеральної води "Регiна".

6. Конкурентною перевагою ПрАТ "Муровано-куриловецький завод мiнеральної води "Регiна" є порівняно високе значення коефіцієнту оборотності активів – 2,82 обороти на рік, що вдвічі вище за показники конкурентів.

7. Структура капіталу підприємств з виробництва мінеральних вод змінюється шляхом збільшення частки позикових коштів. Як наслідок – фінансовий леверидж зріс у 2017 р. у порівнянні із 2015 р., що позитивно вплинуло на рентабельність власного капіталу.

Оскільки ROE підприємств з виробництва мінеральних вод є нижчою, ніж ставки по депозитам в українських банках для юридичних осіб (12-15%), то можна зробити висновок, що рівень економічної ефективності є недостатнім [5]. Тренд зміни ефективності діяльності підприємств, які досліджуються, є негативним. Основною проблемою є зменшення рентабельності продажів мінеральних вод.

Відповідно ключовими шляхами підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва мінеральних вод є підвищення рентабельності продаж за рахунок впровадження більш ефективної політики збуту продукції, оптимізації витрат, зниження собівартості виробництва, зміни структури продукції на користь більш прибуткових видів.

Список використаної літератури:

1. Виробництво основних видів промислової продукції за 2011-2017 рр. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. ПрАТ "Миргородський завод мiнеральних вод". Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/participant/00382651

3. ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар". Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/participant/22415322

4. ПрАТ "Мурованокуриловецький завод мiнеральної води "Регiна". Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/participant/05513388

5. Рейтинг депозитів юридичних осіб [Електронний ресурс] // Сайт фінансової статистики "Мінфін" – Режим доступу до ресурсу: https://minfin.com.ua/ua/deposits/jur/допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.177 сек. / Mysql: 752 (0.149 сек.)