:: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ :: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
:: ECONOMY :: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

 
13.07.2018 16:49
Автор: Карлаш Альона Володимірівна, слухач магістратури, Тернопільський національний економічний університет
[Секція 4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;]

Сучасний етап розвитку сфери банківських послуг, протікає в умовах загострення конкуренції і кризових явищ на світовому грошово-фінансовому ринку та характеризується такими основними тенденціями як підвищення ролі інноваційних технологій, збільшення обсягу, різноманітності банківських послуг, підвищення частки інноваційних технологій, формування нових сегментів ринку обслуговування населення. 

Інформаційні технології настільки вплинули на розвиток банківських послуг, що процес вдосконалення платіжної системи є по суті неперервним та дозволяє вітчизняним банкам удосконалювати, підвищувати ефективність послуг, що надаються, створювати конкурентні переваги, зміцнювати своє становище на ринку.

Сьогодні банки у своїй діяльності використовують різні інновації. До їх числа можна віднести: розробку стратегій банківського менеджменту; розробку нових банківських продуктів і послуг; дослідження тенденцій впровадження інформаційних технологій у банківську діяльність; технологічні процеси використання інновацій [1].

Поняття інноваційних технологій у сфері банківських послуг немає чіткого визначення у науковій літературі, а тому необхідно розібратися в змісті термінів «інновації», «технології », «послуги», «продукти».

Банки та його клієнти зацікавлені в постійному вдосконаленні процесів обслуговування. Тому важливо розглянути докладніше філософію інновацій в контексті поступового покращення взаємовідносин між клієнтом і банком  з метою  підвищення лояльності клієнтів банку. Поступові поліпшення (кайдзен підхід) - це японська філософія або практика, яка фокусується на безперервному вдосконаленні процесів виробництва, розробці допоміжних бізнес-процесів і управління, а також всіх аспектів життя організації. [3]

Професор О.С. Віханський дає таке пояснення кайдзен підходу: «щоденні поліпшення не вимагають серйозних фінансових витрат. Для здійснення кайдзен всього-то й потрібно, щоб люди використовували свій розум і концентрували увагу на виконуваних роботах. При цьому процеси кайдзен часто непомітні або ледь помітні, а їх результати рідко виявляються відразу. Глобальні ж інновації завжди вимагають великих інвестицій для покупки нових технологій, обладнання» [2].

Макроекономічний аналіз розмежовує насамперед такі поняття, як товари і послуги, на відміну від прийнятого в банківській практиці розмежування банківських продуктів і послуг. Послуги відрізняються від товарів тим, що вони реалізуються в процесі їх надання, а товари спочатку випускаються, а потім реалізуються.

Для визначення економічного змісту «інноваційних технологій в сфері банківських послуг» необхідно розуміти, що таке в цілому сфера банківських послуг з точки зору термінології та сучасної практики.

Якщо розглянути особливості в сприйнятті нового продукту, послуги або банківської операції на перший погляд стає очевидним розуміння розмежування цих понять. Однак, слід зауважити, що банківський продукт, хоча і має товарну форму, по суті, являє собою послугу, оскільки реалізується тільки в процесі його надання (продажу). 

Термін «технологія» першим ввів у науковий обіг німецький учений І. Бекман з метою розкласти на елементи процес  виготовлення будь-якої деталі у виробництві, виокремити певний результат у домашньому господарстві. Інакше кажучи, технологія - це послідовний опис дій, які необхідно провести для отримання результату.

В ході глобалізації процеси автоматизації  були запущені в усі сфери життя суспільства і стали його складовою. Таким чином, в більшості випадків будь-яка нова технологія супроводжується впровадженням в стандартний технологічний процес інформаційно-інтелектуального забезпечення, що базується на досягненні науково-технічного прогресу. Тому, технологію  необхідно розглядати не як окремий процес досягнення певного результату, а комплексно. Технології  базуються на досягненнях науково-технічного прогресу. Це способи, прийоми, методи, отримані досвідченим або інтелектуальним шляхом, спрямовані на підвищення ефективності при задоволенні потреб у вирішенні певних завдань.

Отже, технологічні інновації в сфері банківських послуг - це результат інтелектуальної діяльності банківської спільноти в умовах науково-технічного прогресу, система комерційних, операційних і комунікативних відносин банку з клієнтом з продажу нових банківських продуктів, надання супутніх послуг, що сприяє безперебійності платіжного обороту та отриманню максимальної економічної вигоди.

Список використаних джерел:

1.Веселий І.О. Проблеми оцінки якості діяльності банків України [Електронний ресурс] /І.О. Веселий//Регіональна банківська конкуренція:проблеми дефініції і оцінювання. – 2010. - № 12. Режим доступу:  http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/15_98507.doc.htm.

2.Виханський О.С. / Материалы интервью журналу «Свой бизнес».//О.С. Виханський. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу :   [Електронний ресурс] /  – Режим доступу : www.mybiz.ru

3. Вікіпедія [Електронний ресурс] . Режим доступу:  https://uk.wikipedia.org/wiki 

4.Мордань Є. Ю. Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності / І. І. Д’яконова, Є. Ю. Мордань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. ; Вип. 31 / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – С. 45–54.

5.Онопрієнко Є. Ю. Проблемні аспекти розвитку банківської системи України в контексті глобалізаційних процесів / Є. Ю. Онопрієнко // Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzec Europy – 2010” (07–15 kwitnia 2010 roku) Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia. – C. 36–38.

______________________

Науковий керівник: Буяк Леся Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університетдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
THE ROLE DEVELOPMENT IN THE SOCIAL-ECONOMIC FORECASTING OF THE REGION
14.07.2018 12:11
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.261 сек. / Mysql: 763 (0.218 сек.)