:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД :: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
:: ECONOMY :: ОПТИМІЗАЦІЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОПТИМІЗАЦІЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 
24.05.2018 11:55
Автор: Євдокімов Олександр Валерійович, асистент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

З 2015 року в Україні триває реформа адміністративно-територіального устрою, метою якої є формування спроможних територіальних громад. Проте через ряд причин не всі громади є здатними залучати весь обсяг ресурсів, необхідних для їх розвитку.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 16), матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад [1].

Не дивлячись на це, «більшість територіальних громад України (насамперед сільських) сьогодні позбавлені значної частини ресурсів, які повинні бути основою їхнього розвитку. Передусім це стосується земельних ресурсів. Зокрема, за територіальним громадами (місцевими радами) закріплені переважно землі в межах населених пунктів. Натомість землі сільськогосподарського призначення переважно перебувають у державній власності і мають статус «землі за межами населеного пункту», цими землями розпоряджається держава в особі відповідних районних та обласних органів виконавчої влади. Фактично 42 сільські, селищні, міські ради реалізують свої повноваження із земельних питань приблизно на 12,4 % території України...Порушений механізм закріплення права комунальної власності, внаслідок чого територіальні громади неспроможні капіталізувати наявний ресурсний потенціал...Значні збитки завдані територіальним громадам органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами внаслідок неправомірної передачі в користування чи відчуження об’єктів комунальної власності» [3].

З вищезазначеного випливає, що громада має суттєво обмежені можливості наповнення свого бюджету з традиційних, нормативно задекларованих джерел, що породжує необхідність пошуку нових, альтернативних джерел. У якості альтернативних джерел наповнення місцевих бюджетів можуть виступати:

1) Об'єднання громад. На відміну від відокремлених, об'єднані громади, згідно з українським податковим законодавством, закріплюють за собою:

- 60% податку на доходи фізичних осіб;

- 25% екологічного податку;

- 5% акцизного податку;

- 100% єдиного податку;

- 100% податку на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності;

- 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт) [4].

2) Залучення боргових коштів та базових дотацій. Нестача коштів в місцевому бюджеті, безумовно, може бути покрита за рахунок боргових коштів і фінансової допомоги державного бюджету - базових дотацій вирівнювання, однак такий підхід є допустимим лише в короткостроковій перспективі, оскільки однією з цілей децентралізації в Україні є досягнення громадами стану повної фінансово автономності.

3) Добровільне залучення коштів економічних суб'єктів громади. Як влучно зазначає у своїй роботі Ю. Петрушенко «…поняття територіальних фінансів включає фінанси установ бюджетної сфери та суб'єктів господарювання, що займаються комерційною діяльністю, фінанси кредитно-фінансових установ, фінанси населення і громадських організацій, тобто всіх суб'єктів економічних відносин територіальної громади. При цьому сукупність фінансових коштів зазначених суб'єктів становить фінансовий потенціал територіальної громади.

Це означає, що фінансові відносини на рівні територіальної громади не зводяться тільки до місцевих фінансів, оскільки соціально-економічний розвиток громади може бути забезпечено і іншими фінансовими ресурсами: засобами приватного сектора, домогосподарств і інших економічних суб'єктів, пов'язаних з громадою» [2].

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

2. Петрушенко, Ю.М. Фінансова політика соціально-економічного розвитку територіальних громад [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/2133/D_Petrushenko_.pdf

3. Територіальна громада як базова ланка адміністративно- територіального устрою україни: проблеми та перспективи реформування - Аналітична доповідь [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/AD-Teritor_alna-gromada-103fe.pdf

4. Формування спроможних територіальних громад: практичний посібник [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk.tergrweb.pdf

_____________________________

Науковий керівник: Писаревський Ілля Матвійович, доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. БекетоваCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
29.05.2018 19:24
ЗОВНІШНІ ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
29.05.2018 14:54
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
29.05.2018 12:32
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.222 сек. / Mysql: 1396 (0.172 сек.)