:: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 
27.04.2018 14:38
Автор: Колісник Юлія Сергіївна, студент-магістр Вінницького національного аграрного університету
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]


Для прийняття ефективних управлінських рішень вагому роль відіграє достовірна та оперативна інформація про розрахунки з оплати праці на підприємстві. Ефективне управління розрахунків з оплати праці є особливо актуальним зараз, тому що більшість підприємств постійно скорочують свої витрати. Систему інформаційних потоків щодо розрахунків з оплати праці на підприємстві формують на підставі даних бухгалтерського обліку, які з метою планування, аналізу і контролю за оперативними рішеннями формуються фахівцями з обліку та подаються вищому керівництву.

Питання обліку розрахунків з оплати праці розглядало багато науковців, серед яких: Бутинець Ф.Ф., Сопко В., Ткаченко Н.М., Правдюк Н.Л, Плахтій Т.Ф., Іщенко Я.П., Любар О.О., Соломченко Д., Семенов Г.А., Андрущенко Л.О., Покотаєв О.В., Кошулинська Г.О. та інші. 

Разом з тим, у ході постійних законодавчих змін питання обліку й оподаткування виплат працівникам потребують подальшого детального дослідження.

Заробітна плата відіграє важливу роль в стимуляції поведінки персоналу, так як, отримуючи заробітну плату, людина задовольняє свої потреби[7]. Але розглянемо більш детально зміст та особливості заробітної плати. У Законі України «Про оплату праці» зміст заробітної плати трактується як винагорода, розрахована, у грошовому вимірі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [2]. 

Різноманітні форми та системи заробітної плати визначають порядок обчислення оплати праці працівникам усім категоріям на підприємстві. Для удосконалення системи бухгалтерського обліку в цілому по підприємству важливе значення має поліпшення організації обліку праці і її оплати. 

До основних функцій заробітної плати належать: мотиваційна або стимулююча, відтворювальна, регулююча, статусна[1]. Головним стимулюючим компонентом заробітної плати є мотивація персоналу, що є одним з ефективних заходів збільшення продуктивності праці. Мотивацію поділяють на матеріальну, соціальну та психологічну. Матеріальна мотивація – це спосіб стимуляції, який завжди буде пріоритетним для більшості співробітників в порівнянні з іншими видами стимуляції. Види матеріальної стимуляції: заробітна плата, премії, відсоток від виручки. Заробітна плата є найефективнішим і, в той же час, найдорожчим способом матеріальної мотивації [4]. Тобто позитивним у матеріальній стимуляції є висока ефективність, перевага для співробітника. Відносно мінусів то це: велика вартість, звикання, тимчасовий ефект.

Серйозною проблемою залишається низька заробітна плата і зростання безробіття. Спробуємо простежити динаміку середньої та мінімальної заробітної плати в Україні згідно статистичних даних[6].

Таблиця 1. Середня заробітна плата в Україні в динаміці 

Таким чином, можна помітити, що зростання середньої заробітної плати відбувалось як відносно середнього рівня оплати в Україні, так і відносно мінімальної заробітної плати.

Таблиця 2. Мінімальна заробітна плата в Україні в динаміці


Отже, беручи до уваги 2014 р. то середньомісячна заробітна плата в Україні становила 2675 грн., що є більшою в два рази від мінімальної заробітної плати, з 2015 по 2018 роки тенденція до зростання середньої заробітної плати відносно мінімальної заробітної плати продовжувала зростати.

Формування на підприємствах України гідної заробітної плати несе в собі виграшні моменти не лише для найманих працівників, які за рахунок цього зможуть отримати достатні кошти для гідного життя та задоволення своїх потреб, можливості розвитку, та, як наслідок, задоволення працею, але й для роботодавців, що будуть відчувати зростання інтересу працівників до підвищення результатів праці та держави – у вигляді зростання рівня та якості життя населення[7]. Тому суб’єкти управління заробітною платою мають брати активну участь щодо забезпечення гідної оплати праці та виказувати спільну зацікавленість у розробленні сучасних інструментів управління оплатою праці.

Низький рівень заробітної плати не сприяє зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. Задля підвищення рівня продуктивності праці працівників варто користуватись мотиваційною функцією. У ході створення на підприємстві системи стимулювання праці необхідно взяти за основу домінуючі мотиви трудової діяльності. На даний час головним мотивом є матеріальний фактор. Тому необхідно заохочувати працівників додатковими виплатами, преміями за гарно виконану ділянку роботи на протязі певного періоду. Вважаємо за доцільне, ввести такі види преміювання: 1) одноразові винагороди за результатами праці за рік та за квартал; 2) преміювання за виконання важливих завдань та виявлену ініціативу в роботі. Зауважимо, що одноразова винагорода за результатами праці за рік виплачується залежно від стажу роботи і розміру середньомісячної заробітної плати при умові якісного виконання планових показників.

Також необхідно вибирати правильну систему розрахунку заробітної плати, так як неефективна система може привести або до низького рівня роботи співробітників, або до звільнення співробітників з підприємства. Пропонуємо сформувати фонд стимулювання матеріального заохочення, що є джерелом для виплати премій та доплат за результатами праці. Який утворюється за рахунок прибутку підприємства в розмірі десяти відсотків від фонду заробітної плати.

Забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, відображається в бухгалтерському обліку за дебетом рахунків обліку витрат операційної діяльності та кредитом субрахунку 477 «Забезпечення матеріального заохочення». Сума нарахованих працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу відповідно до фінансового плану, відображається за дебетом субрахунку 477 і кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою». Нарахування внесків до фондів соціального страхування за рахунок цього забезпечення також відображається записом Дт 477 - Кт 65.

Тому надзвичайно актуальним завданням є перебудова організації заробітної плати, з метою забезпечення створення ефективного мотиваційного механізму, який ґрунтується на поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій[3]. Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці та матеріальне заохочення стимулювання є важливим в системі управління підприємством, адже правильність та достовірність відображення в обліку інформації про розрахунки з оплати праці є пріоритетним завданням для управлінського персоналу підприємства.

Література:

1. Гончаров В.М., Додонов О.В. Оплата праці у виробничій сфері: проблеми та методологія збільшення заробітної плати в умовах ресурсозбереження: [монографія]. – Донецьк: ТОВ «АЛЬМАТЕО», 2006. – 246 с.

2. Закон України «Про оплату праці» № 2249-VIII  від 19 груд. 2017 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во.

3. Лепьохіна, І. О. Теоретичні аспекти формування заробітної плати та її функції/ І. О. Лепьохіна // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. — 2015. — № 2 (56).

4. Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення / О. Павловська // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 4. – С. 3–11.

5. Праця в Україні у 2017 р. : стат. зб. – К. : Державна служба статистики України, 2017. – 322 с

6. Статистичний щорічник України за 2017 – К. : Август Трейд, 2018. – 559с.

7. Шнурко А.М. Сучасний стан організації обліку оплати праці / А.М.Шнурко,  Ю. Букарєва // Научные труды SWorld. – Выпуск 4(41). Том 8. – Иваново: Научный мир, 2015. – С. 86-90. 


___________________


Науковий керівник: Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного університету
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.251 сек. / Mysql: 706 (0.209 сек.)