:: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОДНА З УМОВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ :: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОДНА З УМОВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
:: ECONOMY :: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОДНА З УМОВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 48  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОДНА З УМОВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

 
25.04.2018 21:29
Автор: Бодня Дмитро Андрійович, магістр, Університет митної справи та фінансів
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

На сьогоднішній день для успішної діяльності на страховому ринку страхова компанія має використовувати у своїй діяльності різноманітні методи та інструменти управління, зокрема системний менеджмент. Системний менеджмент складається з фінансового, стратегічного, операційного, маркетингового та соціального управління. Системний менеджмент пов'язаний з постійним пошуком, систематизацією, обробкою та використанням великих масивів інформації. Швидкий розвиток інформаційної техніки потребує мати відповідних спеціалістів та менеджерів, які будуть здатні впроваджувати новітнє програмне забезпечення для обробки великих масивів даних.

Ефективну діяльність страховика забезпечують матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси. Особливість інформаційного ресурсу полягає у тому, що існує постійна потреба в достовірній інформації, але її отримання не є основною метою діяльності страхової компанії. Інформація страховикові необхідна для того, щоб приймати правильні рішення в управлінні компанією, а відсутність її породжує невизначеність. Тому існує потреба в аналізі зовнішніх та внутрішніх факторів, що можуть вплинути на ефективну діяльність страхової компанії. Страховик повинен мати відповідні бази даних поточної та стратегічної діяльності, тенденції розвитку страхового ринку тощо.

Характерна особливість сучасного страхового ринку є непередбачуваність можливих результатів, тобто ризиковий характер страхової діяльності. Тому має відбуватися пошук та організація роботи по зниженню ризику, вмінню отримувати та збільшувати прибуток у невизначеній господарській ситуації.  Інформаційне забезпечення є основою при прийнятті та реалізації управлінських рішень, де складовими частинами є [1]: інформаційні ресурси, інформаційне програмне забезпечення, інформаційно-аналітична робота.

Інформаційне забезпечення та його складові частини включають надходження, перетворення, кодування, зберігання та передавання інформації. Розробка та впровадження інформаційного забезпечення страхових компаній має бути спрямована на використання нових технічних засобів для отримання інформації відповідним органам управління. 

Інформаційне забезпечення страховика має включати такі складові [1]:

 Інформаційний фонд, що складається з даних, які необхідні при прийнятті оптимальних управлінських рішень. Обсяг фонду залежить від джерел його поповнення, а також задач, які мають бути розв’язані. Об’єм фонду також залежить від рівня комп'ютеризації управлінських робіт.

 Спеціальні методи та прийоми інформаційного забезпечення, які складаються з спеціальних матриць, таблиць документообігу тощо.

 Основними методи щодо опрацювання даних є планування, прогнозування, економічний та фінансовий аналіз.

Інформаційні системи страховика також пов’язані з вирішенням основних завдань бухгалтерського обліку, створенням управлінських систем баз даних клієнтів за різними видами страхування, накопиченням інформації по деяким видам наданих страхових послуг, організацією комунікацій між страховиком і страхувальником.

Страховик має досліджувати аналітичну інформацію про конкурентне середовище з усього інформаційного потоку, що дає змогу полегшити аналіз страхової послуги для розв’язання таких важливих завдань, як [2]:

 конкурентно-аналітична інформація відділяється від загальної інформації;

 конкурентно-аналітична інформація має бути динамічна та циклічна;

 на першому місці має бути взаємодія вищого керівництва компанії з працівниками команди аналізу та збору конкурентно-аналітичної інформації.

Комплексний аналіз конкурентно-аналітичної інформації дає змогу страховикові мінімізувати невизначеність і ризик на всіх стадіях при прийнятті управлінського рішення. Цей аналіз дозволяє коригувати прийнятті рішення від змін у зовнішньому середовищі.

У сучасних умовах для стійкого розвитку страхової компанії важливо також використовувати  продаж страхових послуг через Інтернет. Страхова послуга, що пропонується в мережі Інтернет має бути максимально стандартизованою, не вимагати здійснення оцінки з боку страховика. Такий канал збуту страхових продуктів через Інтернет є маловитратним та цілодобовим рекламним носієм для страхової компанії. 

Перевагами використання мережі Інтернет в страховому менеджменті є спрощення процесу страхування, зменшення часу та витрат, автоматизація процесу розрахунку страхової суми та тарифів за допомогою страхового калькулятора та запобігання впливу людського фактору під час укладання договору страхування [3].

Отже, розвиток страхування в Україні неможливий без застосування належного інформаційного забезпечення в страховій діяльності, а це потребує від страховика проведення комплексного аналізу усіх інформаційних ресурсів, впровадженню нового програмного забезпечення та здійснення результативної інформаційно-аналітичної роботи.

Список використаних джерел:

1. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності страхових компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kerivnyk.info/2013/01/morgun.html

2. Гнатенко О. А. Інформаційне забезпечення визначення конкурентоспроможності страхової послуги у ринковому середовищі / О. А. Гнатенко // Агроінком. - 2013. - № 7-9. - С. 16-20.

3. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера страхової компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25019/1/129-272-273.pdf

_________________

Науковий керівник: Серьогін Сергій Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансівдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ
27.04.2018 11:38
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.354 сек. / Mysql: 706 (0.312 сек.)