:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА :: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА
:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 13

Термін подання матеріалів

17 квітня 2019

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА

 
28.02.2018 15:48
Автор: Ситник Галина Михайлівна, викладач–методист, спеціаліст вищої категорії ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Важливість комунікації полягає в тому, що існує необхідність отримання своєчасної і точної інформації про різні аспекти життєдіяльності людини. Надання інформації про товар, послуги або фірму, що пропонує їх ринку потенційному споживачу є основним завдання комунікації в маркетингу.

В сучасних умовах конкуренція, яка зростає, змушує підприємства роздрібної торгівлі створювати переваги магазину, його індивідуальності; з'являється необхідність ретельного вивчення важелів впливу на покупця з метою залучення його в свій магазин. Роздрібні торговельні підприємства приділяють все більше уваги  маркетинговим комунікаціям, які впливають на споживачів. У будь-який момент на настрій, що відображають внутрішній стан покупця, впливає безліч стимулів у його зовнішньому оточенні. Роздрібне торговельне підприємство для залучення покупців використовує рекламні комунікації і стимулювання збуту. Це два спеціальних і, разом з тим, тісно взаємопов'язаних засоби повідомлення потенційним та існуючим покупцям про товари і послуги, мета яких - переконати їх здійснити купівлю товару. Взаємозв'язок реклами і засобів стимулювання збуту товарів проявляється в тому, що ці засоби ґрунтуються на процесі комунікацій. У роздрібній торгівлі вони використовуються спільно, хоча відрізняються специфічними методами, тому їх застосування дає різні результати. Подібність і відмінність між рекламою та стимулюванням збуту можна розглядати як з концептуальної, так і з практичної точки зору.

Рекламні комунікації є непрямою формою переконання, яка базується на інформаційному чи емоційному описі переваг товару, її застосування спрямоване на створення у споживачів сприятливого враження про товар і формування у них бажання здійснити покупку.

Стимулювання є прямим засобом переконання, основою якого нерідко служать зовнішні стимули, а не властиві товару вигоди. Заходи щодо стимулювання збуту покликані викликати в людині негайне бажання зробити покупку, завдяки цим заходам товари просуваються швидше.

Як реклама, так і стимулювання збуту належать до методів, які можна використовувати окремо або поєднувати в залежності від конкретної кампанії по просуванню товару, від цілей підприємства. Найчастіше роздрібні продавці використовують наступні рекламні комунікації і способи стимулювання збуту:

1) реклама в ЗМІ (на телебаченні, радіо, в  періодичних виданнях);

2) місцева реклама, яка передбачає миттєвий відгук покупців (каталоги, інтерактивне телебачення і Інтернет, брошури);

3) купони магазинів роздрібної торгівлі, які розміщуються в місцевих ЗМІ або доставляються шляхом прямої поштової розсипки;

4) місцева зовнішня реклама (щити, плакати, показники);

5) викладка товарів на полицях і у вітринах магазинів;

6) дисплей зі "спеціальними цінами";

7) рекламні листки на полицях магазинів;

8) проведення різних заходів в магазинах;

9) власні торгові марки роздрібних продавців.

Численні прийоми стимулювання, спрямовані на кінцевих споживачів, можна об'єднати в кілька груп: 

1. Знижки з ціни, які є одним з найбільш застосовуваних прийомів.

2. Застосування дисконтних розрахункових карток дозволяє домогтися прихильності покупця на досить тривалий період часу .

3. У комплексі з наданням знижок необхідно розглядати такий прийом стимулювання збуту як поширення купонів.

4. У практиці збуту широко застосовуються різноманітні премії, надані найчастіше в речовинній формі, які покупець отримує безоплатно за умови купівлі конкретної кількості товарних одиниць або товару на певну суму.

5. Для впровадження на ринок нових товарів фірма може передавати потенційним покупцям безкоштовні зразки цих товарів.

6. Якщо товар, реалізація якого стимулюється, продукт харчування, то одним з інструментів просування може бути дегустація.

7. Іноді прийоми стимулювання збуту приймають форму гри, конкурсу, лотереї або вікторини.

8. В якості прийомів стимулювання збуту спрямованих на споживачів, необхідно розглядати деякі види "підкріплення" товару надання споживчого кредиту, безкоштовних супутніх послуг, різних гарантій.

Важливим елементом діяльності роздрібного торговельного підприємства є розробка комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій,  який повинен бути спрямованим на споживача з метою зміни його поведінки в інтересах роздрібного торгового підприємства. А це: 1).поєднання відповідних типів реклами та стимулювання; відповідність загального набору комунікацій цілям даного торгового підприємства; 2).інтеграція методів і засобів реклами та стимулювання з урахуванням інтересів і можливостей покупців.

Роль упаковки з точки зору налагодження комунікацій з споживачами реалізується безпосередньо в торгових залах підприємств роздрібної торгівлі, тому може розглядатися як один з елементів інтегрованих маркетингових комунікацій у місцях продажу. Упаковка відіграє особливу роль у просуванні товару, її маркетологи називають "німим продавцем". Це особливо помітно в умовах постійного розширення номенклатури товарів і застосування методу продажу товарів - самообслуговування в підприємствах роздрібної торгівлі. Певні види упаковки можуть використовуватися покупцем після споживання її вмісту. Так як таке використання передбачається ще на етапі ухвалення рішення про покупку, то це дозволяє відносити упаковку до засобів стимулювання збуту. У той же час необхідно відзначити, що упаковка - невід'ємний елемент товарної політики. 

Комплексом заходів, вироблених в торговому залі, метою якого є просування того або іншого товару, марки або упаковки є мерчандайзинг, результатом якого завжди є стимулювання бажання споживача вибрати і купити товар. Часто його називають  «маркетингом в стінах магазину». Саме застосування мерчандайзингу в роздрібній торговій точці є розробкою і реалізацією методів і технічних рішень, спрямованих на вдосконалення пропозиції товарів в тому місці, куди споживач традиційно приходить з метою зробити покупку.

Найважливішою проблемою формування комунікаційної політики торговельного підприємства є досягнення максимального ефекту функціонування комунікаційної системи в цілому. Комунікація повинна бути ефективною для того, щоб приносити прибуток підприємству та зручності отримання інформації споживачем.

Список використаних джерел:

1. Апопій В.В. Організація торгівлі: Підручник. 2-е вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 632 с

2. Земляков І.С ., Рижий І.Г., Савич В.І. Основи маркетингу: Навчальний посібник.-Київ:Центр навчальної літератури,2004.352 с.

3. Маркетинг : Навчальний посібник / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, P. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська - Київ «Наш час» , 2007.- 504 с.

4. Маркетинг –Павленко А.Ф., Войчак А. В.: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. —друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с.

5. Маркетинг: навчальний посібник / Н.М. Роздайбіда та інші,- К: Аграрна освіта, 2011.-326 с

6. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. —К.: Експерт, 2001.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ З ВРАХУВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ
28.02.2018 15:37
ПОРТРЕТИ ПОКУПЦІВ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ РІЗНИХ КЛАСІВ, ТИПІВ КУЗОВА ТА ЦІНОВИХ СЕГМЕНТІВ
28.02.2018 12:56
ВИЗНАЧЕННЯ КОРИСНОСТІ НАУКОВОЇ ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ
28.02.2018 11:31
МАРКЕТИНГ В УКРАЇНСЬКОМУ ФУТБОЛІ
08.02.2018 18:15
ЯК ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЙНУ СПРИЯТЛИВІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
04.01.2018 15:53
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
02.02.2018 13:08
МАРКЕТИНГ ЯК УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ НА РИНКУ
02.02.2018 13:07
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.151 сек. / Mysql: 572 (0.114 сек.)