:: ECONOMY :: КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ :: ECONOMY :: КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
:: ECONOMY :: КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 
24.10.2017 21:32
Автор: Дудчик Оксана Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансів; Кулініч Анастасія Вікторівна, студентка, Університет митної справи та фінансів; Савва Ольга Олегівна, студентка, Університет митної справи та фінансів
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

Визначення капітальних інвестицій приводиться в декількох нормативних актах, таких як П(С)БО 7 «Основні засоби», Постанова КМУ Про затвердження національного стандарту №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів», а також в Податковому Кодексі України.

Згідно ст. 14 ПКУ: «Капітальні інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу» [1].

На сьогодні капітальні інвестиції складають вагому частку у загальному обсязі інвестиційної діяльності в Україні. Тому доцільно буде проаналізувати сучасний стан капітальних інвестицій, їх динаміку, визначити проблеми капітального інвестування та шляхи їх вирішення. 

За останні роки в Україні спостерігається скорочення капітальних інвестицій. Про це свідчить скорочення частки інвестицій у ВВП за аналізований період. Таке скорочення може бути викликано дефіцитом інвестиційних ресурсів в Україні та послабленням інвестиційної активності (табл. 1).
Так, протягом аналізованого періоду середній рівень капітальних інвестицій у відсотках до ВВП коливався в межах 13-19% при загальновизнаному нормативному значенні у 25%.
Основним джерелом інвестування в Україні із року в рік залишаються власні кошти національних підприємств. Їх питома вага у 2016 р. становила майже 70% від усього обсягу інвестицій, що на 1,8 % більше, ніж у 2015 році. Поряд з цим залученими джерелами інвестиційних ресурсів в Україні залишаються кошти населення у будівництво житла (8,3%), кредити банків (7,5%), кошти державного бюджету (2,6%), кошти іноземних інвесторів (2,7%) та інші джерела фінансування (2,1%) (рис. 1). 

За аналізований період динаміка і співвідношення інвестицій в матеріальні і нематеріальні активи була наступною (рис 2):
Така ситуація, на перший погляд, є доцільною, оскільки спрямування коштів саме в активну частину матеріальних необоротних активів сприяє покращенню ефективності інвестицій та підвищує мотивацію до подальшого інвестування.

Водночас негативним є той факт, що вкладення у нематеріальні активи залишаються менш пріоритетним напрямом інвестування в Україні. Хоча на сьогодні вони виступають ключовим економічним ресурсом сучасних економік розвинених країн світу. Адже нематеріальні активи репрезентують наявний інтелектуально-інформаційний потенціал підприємства, за допомогою якого запроваджуються технологічні зміни виробничого процесу, маркетингові, організаційні та інші нововведення відповідно до вимог нової інноваційної моделі економіки. А відтак вони здатні підвищити ринкову капіталізацію та ділову репутацію вітчизняних підприємств [3].

Оцінивши сучасний стан капітальних інвестицій в Україні, слід зазначити основні наявні проблеми. Серед них виділяють наступні [4]:

1) несприятливий інвестиційний клімат;

2) недосконала законодавча база;

3) неналежна підготовка інвестиційних проектів та програм та їх недієвість;

4) нерозвиненість інвестиційних інструментів та інвестиційного ринку.

Для їх вирішення необхідно щоб уряд розробив і впровадив низку заходів, що спрямовуються на стабілізацію ситуації у сфері інвестицій. 

Отже, динаміка капітальних інвестицій в Україні за останні роки характеризується нестійкими тенденціями та засвідчує спад інвестиційної активності. Основними причинами цього є війна, структурна деградація економіки, відсутність реформ, корупція на різних рівнях державного управління, недосконала законодавча база, нестабільність національної валюти та інші.

Список використаних джерел:

1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

2. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Капітальні інвестиції в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку / Т. В. Радевич // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 2. - С. 317-322.

4. Аналіз обсягів та структури капітальних інвестицій в економіку України / А. В. Снеткова // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 9(1). - С. 127-130.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ
26.10.2017 22:28
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС»
20.10.2017 19:00
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.246 сек. / Mysql: 763 (0.212 сек.)